Tip 5.45

Probeer het instellingsvocabulaire te beperken. Zorglogeren klinkt veel aardiger en uitnodigender dan respijtzorg. (Zorgvisite Tip, Wijndaelercentrum)

Reacties zijn gesloten.