Laatste zorgvisite

Hoe het anders kan met bezoek in verpleeghuizen in Coronatijd

17 juni 2020

Hoe het anders kan met bezoek in verpleeghuizen in Coronatijd

Verpleeghuizen hebben sinds 15 juni de mogelijkheid om de bezoekregeling te verruimen. Er wordt volgens cliëntenraden veel te weinig gebruik van gemaakt. Al veel langer waren er noodkreten over hoe er omgegaan is met het bezoek aan verpleeghuizen en hoe bewoners onder [...]


Lees verder »

Reageer »