Tip 3.30

Informeer naasten regelmatig over het ziektebeeld en het verloop van het ziekteproces. De familie wil weten wat de mogelijkheden zijn die resten en wat de aan de ziekte verbonden risico’s zijn.

Reacties zijn gesloten.