Tip 3.146

Begeleid kunst in verpleeg- en verzorgingshuizen met een kleine gids met beeld, naam van de kunstenaar en toelichting, zodat je er een echte kunstroute door het gebouw van maakt en bezoekers van binnen en buiten aantrekt.

Reacties zijn gesloten.