Tip 3.12

Er zijn de afgelopen jaren enorm veel spel- en bewegingsmaterialen, afleidings- en verleidingstechnieken voor mensen met dementie of een niet aangeboren hersenaandoening ontwikkeld. Zorg dat er voldoende van in het huis voorhanden/in zicht zijn voor bewoners, naasten en medewerkers.

Reacties zijn gesloten.