Tip 3.104

Bespreek op familieavonden de wensen m.b.t. de sfeer en inrichting van de woonkamers. (Fase 3: voorafgaand aan opname) – 23 juni 2011

Reacties zijn gesloten.