Traject Houd de Naaste Vast

‘Houd de naaste vast’ is een traject waarmee Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse gestart zijn in drie verpleeghuizen. Dat heeft geresulteerd in ‘Thuis voelen. Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg. Lessen voor de praktijk’ (2009). Het traject is bedoeld voor zorginstellingen en geeft op praktische wijze handen en voeten aan het betrekken van familie, naasten en andere mantelzorgers bij de (ouderen- en verstandelijk gehandicapten)zorg.
De provincie Noord-Holland die in 2011 subsidie heeft gegeven Houd de Naaste Vast verder te ontwikkelen stelt vast:
“Het effect van dit project is een verhoogde betrokkenheid van mantelzorgers en professionals. De aandachts- en verbeterpunten zijn op een constructieve manier besproken, waarna afspraken zijn gemaakt. Het resultaat is een betere communicatie en samenwerking tussen mantelzorgers en professionals. Dit komt ten goede van de mantelzorgers, de professionals en de bewoners.”
Geïnteresseerd in het traject? Neem contact op via info@publicarea.nl voor meer informatie.

Houd de Naaste Vast op Isselwaerde (AxionContinu) in IJsselstein
“Door project Houd de Naaste Vast zien naasten en medewerkers elkaar meer als aanvullend. Nieuwe vormen van samenwerking worden zichtbaar.”
– Lex Roseboom, voorzitter Raad van Bestuur, ouderenzorgorganisatie AxionContinu.
(
Lees hier over Houd de Naaste Vast op AxionContinu locatie Isselwaerde. Het huis kreeg het Gouden Keurmerk.)

Houd de Naaste Vast wordt o.a. ondersteund door Vilans, Mezzo en is opgenomen als praktisch instrument in het Impulspakket Samenspel 2010 van het Expertisecentrum Mantelzorg, om de communicatie tussen medewerkers en naasten te verbeteren. Wij hebben het traject Houd de Naaste Vast inmiddels bij verschillende zorginstellingen door het land met een schatkist aan resultaten uitgevoerd.

Houd de Naaste Vast op De Marke-de Meenthoek (Cordaan) in Huizen
“Sinds het Houd de Naaste Vast traject verschijnt periodiek een nieuwsbericht van de afdeling”, vertelt Joost Robeer (teammanager BOPZ-afdeling), met daarin o.a. een activiteitenkalender, het komen en gaan van nieuwe bewoners en medewerkers, en andere actualiteiten.
Daarnaast is voor elke cliënt een map gemaakt met een overzicht van de activiteiten, verslagen daarvan plus foto’s, om de naasten beter te kunnen laten zien wat er allemaal op activiteitengebied rond hun dierbare wordt georganiseerd. “De eerste reacties van familie zijn positief!” De foto’s van activiteiten die tegenwoordig in de gangen hangen, maken bezoekers nieuwsgierig naar wat er allemaal op de afdeling en in het huis gebeurt. Het resultaat? “Meer animo onder familie om aan activiteiten en uitstapjes deel te nemen,” aldus de teammanager. Huiskamer ‘het Trefpunt’ is inmiddels geschilderd en “we gaan dankzij een bijdrage van een naaste nieuwe gordijnen aanschaffen.” In november 2012 vindt de tweede familiebijeenkomst plaats als vervolg op de Houd de Naaste Vast gesprekken. “We blijven elkaar vasthouden.”

Doel van het traject: het bevorderen van het bondgenootschap tussen naasten en medewerkers ten behoeve van de bewoners. Binnen het traject wordt bewust de term naaste gehanteerd, in plaats van de veelgebruikte term mantelzorger dat het functionele aspect van de zorg meer op de voorgrond plaatst. Naasten willen deze zorg vaak juist kwijt. Aan naasten zijn meer dimensies dan alleen het zorgen voor de ander. Door te weten wie de naasten zijn, wat voor hobby’s en talenten zij hebben, en door de focus te leggen op wat zij prettig vinden om te doen met hun dierbaren, creëer je natuurlijke condities voor naasten om betrokken te blijven bij de bewoners. Dit levert behalve voor de bewoner en zijn dierbaren, ook voor de zorgorganisatie belangrijke winst op. Langer en meer bezoek van naasten ontlast de verzorgenden, zodat zij hun werk met meer ‘rust’ kunnen doen en taken kunnen oppakken die nu blijven liggen.

Houd de Naaste Vast op Prins Hendrik (Stichting Eckmunde) in Egmond aan Zee 
“Het project Houd de Naaste Vast heeft bij ons op Karveel, verpleegafdeling van de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee, veel teweeg gebracht.
Na het eerste project hebben we als familie een mooie tuin gerealiseerd, na de tweede keer hebben we als familie o.a. veel in kunnen brengen over de noodzaak van een uitgebreidere activiteitenbegeleiding. Dat heeft er nu in toe geleid dat er een uitbreiding is gekomen van het aantal uren activiteitenbegeleiding van 21 uur naar 58 uur per week.
Er is ook sinds het eerste project een goede communicatie op gang gekomen tussen personeel en familie. We hebben er allemaal veel van geleerd.” – Karin de Vré-IJisberg (Cliëntenraad Prins Hendrik Stichting)

Meer weten? Lees hier de brochure van het traject ‘Houd de Naaste Vast’.
Zorgvisite.nl is de digitale verstaalslag van onderstaande zorgtrilogie, te downloaden door op de afbeelding te klikken.