Over ons

Tineke van den Klinkenberg is sociologe en werkt als zelfstandig adviseur en associé bij Publicarea. Zij is toezichthouder bij maatschappelijke instellingen en maakt deel uit van het Zakenkabinet, een opinierubriek in het Financiële Dagblad. Tijdens haar loopbaan was zij onder meer wethouder voor de Volksgezondheid in Amsterdam, afdelingsdirecteur bij HVO en directeur/bestuurder van FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. Zij adviseerde ministers van Binnenlandse Zaken over sociale en stedelijke vernieuwing en was lid van verschillende commissies die de regering adviseerde op het gebied van vrouwenemancipatie, ouderen en arbeid en zorginnovatie. Zij was meer dan tien jaar hoofdredacteur van Vitale Stad, vakblad voor stedelijke vernieuwing en leefbaarheid.

Hetti Willemse (1954) heeft in 2004 Publicarea, adviesbureau voor complexe samenwerkingsprocessen in het publiek domein, opgericht. Vanuit Publicarea geeft Hetti leiding aan projecten en geeft zij strategisch advies. Zij was van 1986 tot en met 2003 werkzaam bij de SIGRA (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Amsterdam), waarvan de meeste jaren als voorzitter van de directie. Daarvoor heeft zij zowel binnen de landelijke als de gemeentelijke overheid diverse beleids – en adviesfuncties bekleed. In de periode 2006-2010 was zij lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Zij behartigde de portefeuilles op het gebied van ruimte, bouwen en grondbeleid.

Hetti heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan. Zij is sinds april 2010 vaste webcolumnist bij Zorgvisie.nl. Tevens staat zij geregistreerd als mediator. Gedurende haar hele carrière vervult Hetti naast haar werk allerlei bestuurlijke, toezichthoudende en maatschappelijke functies. Meer informatie over Hetti Willemse leest u op http://www.publicarea.nl

Tineke en Hetti staan mede aan de wieg van de beweging ‘ILC Zorg voor Later’. ILC Zorg voor Later wil bevorderen dat de babyboomgeneratie nadenkt hoe zij het leven dat voor hen ligt inhoud geeft en haar toekomst van oud(er) worden, voorbereidt. De babyboomgeneratie werd groot gebracht met de slagzin: een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Die slagzin verliest niet aan betekenis nu we ouder worden. En voor mannen is het niet verboden zich dat aan te trekken. Voor meer informatie zie http://www.ilczorgvoorlater.com/

Aansprakelijkheid
Wij besteden uiterste zorg aan het onderhouden en actueel houden van deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor onverhoopte storingen, onderbrekingen of fouten op deze website.Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.Wij behouden ons het recht voor ongepaste opmerkingen, tips en reacties van de website te verwijderen. Ingezonden tips kunnen na beoordeling door ons op de website worden geplaatst – we zijn hier echter geenszins toe verplicht.

Zorgvisite en de AVG-wetgeving: wij nemen jouw privacy serieus!
Zorgvisite zou graag het door uzelf opgegegeven e-mailadres willen blijven gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe Zorgvisites middels onze tweewekelijkse nieuwsbrieven. Uw persoonsgegevens delen we NIET met derde partijen. Zorgvisite houdt zich aan de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG).

Wij bewaren uw e-mailgegevens op de servers van Mailchimp (ons e-mailprogramma, dat uiteraard voldoet aan AVG). Zij nemen uw privacy net zo serieus als wij en delen uw gegevens nooit met anderen. U kunt uw gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen. Heeft u een klacht, een opmerking of wil u gewoon contact? Dan kunt u u richten tot: info@zorgvisite.nl