WZH Transvaal Den Haag

WZH Transvaal Den Haag
3.5

WZH Transvaal
Natalstraat 10
2572 AZ Den Haag
tel.: 0707561900
E-mail: Transvaal@wzh.nl
www.wzh.nl/transvaal

Je Thuis Voelen in een overgangsperiode van oudbouw naar nieuwbouw

3,5 THekopjes

Als we op pad gaan weten we al dat WZH Transvaal in een overgang zit van een typisch onbestemd jaren tachtig onderkomen  naar nieuwbouw die hopelijk meer dan dertig jaar beschoren zal zijn. We vinden het een uitdaging om te ervaren hoe zo’n overgang uitwerkt in de praktijk van het ‘oude’ gebouw en de mensen die erin wonen en werken.

WZH Transvaal maakt deel uit van Woonzorgcentra Haaglanden (WZH). Vanuit veertien woonzorgcentra in Den Haag en Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer biedt WZH verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en allerlei welzijnsactiviteiten. Elk WZH-woonzorgcentrum heeft een eigen identiteit en cultuur, zo lezen we op de website.

Een multicultureel en multifunctioneel huis, dat een nieuw onderkomen krijgt

In WZH Transvaal wonen voornamelijk van origine Surinaamse Hindoestaanse en Turkse ouderen.

Het huis is ingebed in de Haagse multiculturele wijk Transvaal en omgeven door 2 scholen, woningen en welzijnsvoorzieningen. WZH krijgt een nieuw onderkomen. Achter het bestaande huis zien we volop bouwactiviteit en is een deel van het nieuwe gebouw al bijna gereed.  Het nieuwe zorgcentrum zal 83 verplegings- en verzorgingsplaatsen herbergen en 20 ‘garantwoningen’. Deze laatste term hebben wij nooit eerder gehoord en uitleg ervan ontbreekt. Wij nemen aan dat het de woningen zijn waar zorg aan huis zal worden geleverd, waarover we ook lezen op de website. Alle huidige wijkgerichte dagvoorzieningen van Transvaal worden in het nieuwe gebouw ondergebracht. Buurtcentrum De Loods en de gymzaal, alsook een peuterspeelzaal en een centrum voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening worden geïntegreerd in het pand van het nieuwe zorgcentrum. Wij begrijpen dat dit zal plaatsvinden in fase 2 van de bouwactiviteiten op de plek, waar nu nog het oude gebouw staat. We duimen voor WZH dat de crisis geen roet in het eten van deze tweede bouwambitie strooit! Eén van de dames memoreert een artikel van haar hand in het dagblad Trouw van al bijna een decennium geleden met de kop ‘Zet school en verpleeghuis open voor de buurt’.  Zie dat artikel hier

P1020902         P1020909

Voorbeelden die WZH Transvaal in de praktijk gaat brengen staan daar letterlijk in, waaronder het gebruik van een gymzaal. Via de website krijgen we veel informatie over de nieuwbouwplannen en vinden we foto’s van de tekeningen van het nieuwe gebouw. Een compliment op zich zelf waard. Evenwel plattegronden of andere (toekomstige) gebruikersinformatie ontbreekt. Daar komen we later op terug.

Buit de nieuwbouw de levendigheid van de plek voor de bewoners genoeg uit?

Als we op de bouwlocatie een kijkje nemen valt ons het strakke karakter van het gebouw op en de -zo op het oog- geringe oriëntatie op buitenruimte voor de woningen op de hogere etages. Wij zien wel wat bouwactiviteiten gericht op een terras of overdekte balkons op de plek waar kennelijk de gemeenschappelijk woonruimten gesitueerd zijn, maar op de enorme bouwmassa is het weinig.

P1020905

Terwijl zowel de binnenruimte als de  omgeving van de nieuwbouw volop mogelijkheden biedt er wat te zien en te horen. De plek is immers een zeer levendige! Een medewerkster die we later spreken zegt ons dat balkons bij de individuele kamers een risico kunnen vormen voor bewoners met dementie. Wij zien echter regelmatig voorbeelden in den lande waar eigen bereikbare buitenruimte, buitenlucht en bewegingsvrijheid gewoon vanzelfsprekend zijn is. Het blijft een kip of ei discussie, waarbij wij dames THe de mening zijn toegedaan dat volledig risicoloos denken en opereren alleen maar leidt tot nieuwe problemen en verder indammen van risico’s.

Rommelige informele sfeer

De ramen van de oudbouw zien er niet uit. Een glazenwasser kan hier eer van zijn werk behalen. De “serre” is aan de straat met een heel smalle stoep vol auto’s.

P1020895

Binnen treffen we een wat rommelig aandoende informele sfeer aan. Bewoners en medewerkers komen in culturele achtergrond overeen. We worden ook meteen spontaan begroet door een medewerkster van de dagbehandeling die zich uitermate inspant om ons tegemoet te komen. Aangenaam.

Direct na binnenkomst treffen we aan onze linkerhand een vrij donkere ruimte, waar de dagbehandeling plaats vindt. In de vrij kleine hal treffen we achter de balie de receptionist. Enigszins afwezig geeft hij ons toestemming de openbare ruimten op de begane grond te bezoeken. Een folder met informatie over het huis of van de nieuwbouw is niet voorhanden. De hal beoogt gastvrij te zijn, maar is wel een beetje een ratjetoe van functionaliteit en rommeligheid. Zo staat er een gedateerde, beschadigde en kast, zonder inhoud.

Verbetering samenwerking medewerkers en familie op de agenda

In het bulletin ‘Onder ons’ dat we oppikken en maandelijks verschijnt wordt verslag gedaan van een geslaagde middag met een grote opkomst van familieleden en medewerkers (80 aanwezigen) op initiatief van de Cliëntenraad en het management van WZH Transvaal. Drie thema’s verdienen de aandacht, aldus het verslag in ‘Onder ons’:

  1. Het verbeteren van de communicatie met en de bereikbaarheid van de eerste contactpersonen/familieleden en de eerst verantwoordelijke verzorgenden.
  2. Het maken en nakomen van afspraken (wederzijds).
  3. De behoefte aan het regelmatig uitwisselen van informatie en verwachtingen over de zorg aan de bewoner en over de rol en verantwoordelijkheden van medewerkers en de familieleden.

Het zijn thema’s die in het traject ‘Houd de naaste vast’ dat de Dames THe aan woonzorgcentra en verpleeghuizen aanbieden, (zie folder ‘Houd de naaste vast’) uitgebreid aan de orde komen en die met gezamenlijk afspraken worden vastgelegd in de ‘Thuis Voelen agenda’, als resultaat van de besprekingen. Uitvoering vraagt om goede aansturing vanuit de leiding, waarbij wij ons afvragen of dit niet een zwak punt is bij WZH Transvaal, omdat we een sfeer ervaren waarbij iedereen vanuit beste overwegingen wat doet, zonder dat er een sturing vanuit het geheel op zit. Het kan een krachtpunt zijn, maar al te vaak zien wij dat de grens naar willekeur en dat niemand het overzicht heeft en zich daardoor verantwoordelijk voelt, wordt overschreden.

Sfeer in oudbouw op conto van de bewoners en hun familie

In de hal treffen we veel borden met voorbeelden van mogelijkheden met betrekking tot de inrichting en aankleding van het nieuwe pand.  Hebben de bewoners een say in de huiskamervarianten? Het wordt ons niet duidelijk.

In het restaurant is het vrij druk met bewoners en familieleden. Er wordt een kaartje gelegd, een krant gelezen of men is er gezellig met elkaar aan de praat. De counter is zielloos en net schoongemaakt en er is op dit middaguur (net na enen) niets meer te happen. Koffie, chocolademelk en soep (een opkikkertje) kunnen we uit een automaat halen. Gratis, dat wel! De automatenkoffie die wij proeven is van slechte kwaliteit.

De sfeer wordt in dit achterhaalde restaurant gemaakt door de mensen! Een poetsploeg zou ook hier geen overbodige luxe zijn.

Breidt de website uit met plattegronden

Op de website treffen we veel info over het huis, wat het te bieden heeft en hoe men er als nieuwe bewoner terecht kan komen. De informatie is van een hoog ‘zenden’ karakter richting de ontvanger. Het is de klassieke zorgorganisatie informatie die we (te) vaak nog zien. Het ontbreekt aan plattegronden van het huis, de etages en van de individuele en gemeenschappelijke woonruimten, zowel in de situatie van de oudbouw als van de nieuwbouw. En het ontbreekt aan informatie waardoor bewoners en naasten zelf op ideeën en handelen worden gebracht, zoals inrichtingstips of tips wat leuke activiteiten zijn om samen te doen.

Nieuwbouw geen garantie op succes

Kortom: WZH Transvaal is duidelijk aan een nieuw onderkomen toe, maar moet zich niet een tweede keer stoten aan dezelfde steen. Met nieuwbouw alleen kom je er niet. Je zult cultuur en ingesleten gewoontes evenzeer moeten meenemen.

WZH zegt te staan voor “een klantgerichte, veelzijdige dienstverlening van hoge kwaliteit. We werken vraaggericht en met respect voor mensen uit verschillende culturen. Persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor de individu staan hierbij centraal.”

Het betrekken van een nieuw pand biedt WZH Transvaal kansen om met visie ook voor de meest kwetsbare ouderen een veilige thuishaven in eigen buurt te zijn. Als die visie tenminste door een strakke aansturing van de medewerkers in de praktijk wordt vastgehouden. In samenwerking met bewoners, naasten en cliëntenraad, alsook met alle buurtpartijen liggen de kansen voor het oprapen. Als WZH Transvaal sta je er niet alleen voor. Ter stimulans en vanwege de nieuwbouw geven we een half THe kopje extra.

We komen graag een keer terug als het nieuwe huis is ingewoond.

Zorgkaart Nederland: 6.0 uit 8 waarderingen, laatste waardering op 13 januari 2013. Opvallend daarbij dat vanuit de organisatie geen reactie wordt gegeven op de zaken die er in aan de orde worden gesteld.

Gastvrijheid zorg met sterren: drie sterren

WZH Transvaal is bezocht in februari 2014

Copyright Dames THe, Tineke van den Klinkenberg/Hetti Willemse

Geef een antwoord