Woonzorgcentrum Albert van Koningsbruggen

Woonzorgcentrum Albert van Koningsbruggen
3.5

Woonzorgcentrum Albert van Koningsbruggen

Beneluxlaan 924

3526 KJ Utrecht

Tel: 030-2822311

Email: avk@axioncontinu.nl

Website: www.axioncontinu.nl

 

Benut de mogelijkheden om jezelf in het zonnetje te zetten

P1030179

Albert van Koningsbruggen is een woonzorgcentrum in de Utrechtse wijk Kanaleneiland met drie afdelingen voor mensen met lichamelijke aandoeningen (waaronder revalidatie en kortdurende opname) en drie afdelingen voor bewoners die in meer of mindere mate dementeren. Een paar afdelingen hebben tweepersoonskamer, maar het merendeel beschikt over éénpersoonskamers. Albert van Koningsbruggen biedt verder deeltijdzorg en er is een eigen apotheek, fysiotherapie en voetverzorging in huis.

Albert van Koningsbruggen maakt deel uit van AxionContinu, een zorgorganisatie met 14 locaties en thuiszorgdiensten.

Innovatieve zorgorganisatie

De Utrechtse wijk Kanaleneiland is voor de dames THe geen onbekend terrein. Het gelijknamige winkelcentrum, weliswaar een fiks eind verderop van Albert van Koningsbruggen, herbergt een torenhoog zorgverzamelgebouw, waarin onder meer belangrijke belangenbehartigingsorganisaties van patiënten- en cliëntenraden hun kantoor houden. Vroeger herbergde dat gebouw ook nog het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (nu NZa) en zoiets als het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen; organisaties die op basis van strenge zorgwetgeving met straffe en planmatige hand over de zorg regeerden en de schrik van menige zorgorganisatie waren. ‘Dass war einmal’.

We hebben nog wel een andere reden om Albert van Koningsbruggen te bezoeken. De schoonvader van één der dames THe revalideerde er lang geleden. Destijds had zij al punten waarvan zij dacht: dat kan beter, waaronder het gebrek aan vertier voor haar toen nog kleine dochter.

En tot slot, Albert van Koningsbruggen maakt deel uit van AxionContinu, een organisatie, die met de regelmaat van de klok veel creatieve en vooruitstrevende ideeën concretiseert, zoals een rijdend museum, roze zorg, jaarlijkse themarondes vanuit de Raad van Bestuur en de boekjes die daaruit voortkomen, de samenwerking met basisscholen en hier in Albert van Kongsbruggen het Alzheimerkoor ‘Eigen Wijs’ als onderdeel van het rijke verenigingsleven dat we later zien. Kortom, we hebben er zin in!

IMG_3880

Studentenhuisvesting in oudbouw Albert van Koningsbruggen biedt kansen

We komen gelukkig meteen al bedrogen uit. Het oude Albert van Koningsbruggen bestaat helemaal niet meer! Het wordt bevolkt door studenten.  Erachter tussen de hoge bomen door ontwaren we het nieuwe Albert van Koningsbruggen. We hopen dat de combinatie van studentenhuisvesting en verpleeghuis een innig contact tussen jong en oud gaat opleveren.

P1030225

 

Zet facilitair in de etalage

P1030231 P1030240

We banen ons een weg door de geparkeerde auto’s  en langs een onbestemd en gesloten rijtje facilitaire of bevoorradingsruimten.  Daar roepen we meteen bij uit: als zich daarachter werkplaatsen en/ of wasserijen bevinden, laat het zien. Gooi de deuren en ramen open, zet er een uithangbord op! ZORGVISITE TIP Het is heerlijk om als jij er revalideert er een kijkje bij te kunnen nemen. We hebben nog steeds goede herinneringen aan het Zonnehuis Vlaardingen waar de technische dienst inclusief rolstoelwerkplaats zich open als een rijwiel(herstel) zaak in het huis presenteerde. LINK

P1030236

 

Voor de hoofdentree, hebben we moeite ons te oriënteren waar het herrezen Albert van Koningsbruggen nu eigenlijk precies staat.

P1030232

De buitenruimte is overigens prima ingericht, waarbij we als TIP VAN HET HUIS willen meegeven de tegelasbakken (www.cleanstreets.nl) als vervanging van die nare en smerige hoge asbakken waarmee je bijna standaard bij de ingang van zorginstellingen wordt verwelkomd (en we er ook hier een zagen). Er hangen pinda’s voor de ramen en er is een oplaadpaal met zonneenergie.

P1030183 P1030182

Contact met de prachtige en enerverende Park Transwijk omgeving is goud waard

Nieuwsgierige aagjes als we zijn, gaan we eerst op omgevingsverkenning en banen ons wederom een weg door de pontificaal voor de ingang gecreëerde parkeerplaatsen. Ook al ontbreekt er enige bewegwijzering, we ruiken gewoon dat er iets moois te beleven valt. En inderdaad we vallen van de ene verbazing in de andere. Plots lopen we in een gigantisch park met een fantastische dierenweide met daarin opgenomen grote avontuurlijke speelelementen. Er zijn  moestuinen een skateparkje, een verkeerstuin, speel- en ligweiden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

P1030202 P1030204 P1030205 P1030209

Een gigantisch oppervlak voor recreatie. Het blijkt Park Transwijk te zijn, waarvan op de website van Axioncontinu wel met een bijzinnetje gewag wordt gemaakt, maar dat naar onze smaak veel meer uitgeserveerd kan worden al was het maar met een link www.utrecht.nl/stadsparken en landgoederen/parktranswijk. ZORGVISITE TIP

P1030221

Wij raden eveneens aan de bewegwijzering ernaar toe (inclusief indicatie van het aantal m2 en de rolstoelvriendelijkheid) zowel binnen als buiten Albert van Koningsbruggen met spoed op te pakken en de aanwezigheid van het park ook te visualiseren door in hal of restaurant mooie foto’s op te hangen van wat het park allemaal te bieden heeft. ZORGVISITE TIP Vanuit het gebouw kan er ook een aantrekkelijke verbinding met het park komen via de aanleg van een prachtige laan op de plek waar nu geparkeerd wordt en door ontsluiting van de hondenuitlaatplaats.Voor parkeren is er genoeg plek elders op het terrein en de sneltram stopt voorde deur.

P1030193

En we geven Albert van Koningsbruggen de raad met de gemeente Utrecht contact te zoeken over de plattegrond bij de entree van park Transwijk . Het is van de gekke dat op deze plattegrond de hele locatie van Albert van Koningsbruggen als een grote amorfe en anonieme vlek is ingetekend. ZORGVISITE TIP

P1030222

Juist met de transitie van de langdurige zorg en de invoering van de WMO wordt beoogd dit verkokerde denken van ‘Ja maar dat is geen gemeentegrond, dus het bestaat voor ons niet ’ te doorbreken. De gemeentelijke portefeuilles die over de openbare ruimte en inrichting gaan, zijn juist voorwaardenscheppend om mensen zo lang mogelijk zelf onderdeel te kunnen laten zijn van de samenleving, ook als je bent aangewezen op een woonzorgcentrum. Misschien moeten we er als dames THe eens een ‘college’ aanbod op gaan ontwikkelen…

 

Rondje om het huis

We kunnen bijna een rondje om het huis maken. De hekken staat open. We weten niet of dat een bewuste keuze  is, om veel bewegingsvrijheid te creëren. Als we echter naar de staat van de paden kijken, afwisselend gras en tegels, waar je her en der ook makkelijk over struikelt, dan lijkt het ons niet echt op de doelgroep gericht.

P1030189 P1030197

Ook zien dat we dat wij het ‘rondje’ kunnen doen tot en met de de afdelingen waar de mensen met dementie wonen terwijl de bewoners zelf  zich hier niet  zelfstandig kunnen bewegen. En het valt ons op dat alle woonafdelingen op de benedenetages, ook die van de revalidanten geen eigen ‘buiten’ hebben. Dat laatste vinden we echt jammer, net als dat er amper balkons zijn. De enkele balkons die we zien in een hoek mogen die naam niet hebben.

P1030185

Maar goed, dat hoort tot de categorie gedane zaken nemen geen keer; onze handen popelden wel om de architect onder handen te nemen. Dat geldt ook voor al het omringende groen. Nu weten we dat elke boom heilig is, maar stel je nu toch eens voor: dag in dag uit achter je raam en niets anders dan het ruizen van het groen der bomen zien en horen… Nee dan moet het belang van de kwetsbare mens om wat te zien en te beleven ons inziens prevaleren. Weer een Dames THe ‘college’ onderwerp voor de gemeenten.

Geef psychogeriatrie eigenstandige  identiteit en buitenruimte met alle gevoel van bewegingsvrijheid

Ook al zien we dat de gebouwtjes van de pg wat verouderd zijn, toch komen ze ons heel aangenaam voor. De binnen entree is aangenaam en we vinden de neergezette telefoon om je als bezoek te melden erg leuk.

IMG_3879 P1030188

Om bij de pg-afdelingen te komen, dien je altijd de hoofdentree,  het atrium en het restaurant (waarover later meer) te passeren.  Dat doet bij ons de vraag rijzen: is het wel zo logisch om pg en bewoners en revalidanten met lichamelijke aandoeningen achter één voordeur te combineren? Het zijn toch echt heel verschillende mensen qua zorgvraag en in hun geestelijke vermogens. Zou een eigen entree voor de pg bewoners niet de voorkeur verdienen?

Schitterende van alle markten binnentuin die verbinding zoekt

Het gebouw zelf is van binnen mooi en modern. De hal is  uitnodigend en de open balustrades en trappen geven een heerlijk open gevoel.  Wij geven graag als ZORGVISITE TIP om goede en aansprekende bewegwijzering, ook zichtbaar voor mensen in een rolstoel te gaan verzorgen. Er is zoveel in huis, maar je weet waar je wat kunt vinden en dat is jammer.

IMG_3870

Hoewel het een zonnige dag is, is het in het restaurant donker (kunstlicht is eigenlijk permanent nodig. De verbinding met de schitterende binnentuin loopt via een gang achter het restaurant, die de tegelijkertijd de entree naar de pg-afdeling vormt.  Dat die tuin er is,  moet je maar weten. Er staan prettige tafels en stoelen en er is water en groen. Er zijn hoge plantenbakken, persoonlijke moestuintjes en beweegtoestellen. Een fontein spettert je vanuit een speels kunstwerk tegemoet. Naar al deze mogelijkheden ontbreekt een verwijzing terwijl ze erom vragen in het zonnetje te worden gezet en door de mensen gebruikt te worden. We troffen er ook weinig mensen buiten, terwijl het weer goed was. Ook op andere plaatsten waren weinig mensen buiten en stonden de buitendeuren niet open. Als puntjes op de i geven we graag mee: zet iets neer waar kinderen plezier aan beleven: een zandbak, een glijbaan, spelletjes etc.

IMG_3874 IMG_3875 IMG_3877

Ook al moesten we wel erg nadrukkelijk de aandacht van de medewerkers in het restaurant trekken, het eten en de drankjes waren heerlijk en betaalbaar. En zonder een menukaart konden we onze weg in het beschikbare assortiment vinden. Leuk is ook de combi met de winkel en de uitstalling als een buitenkraam van het winkel assortiment.

IMG_3871

Weekoverzicht op rolstoel

Buiten raken we aan de praat met een man van een jaar of veertig die momenteel revalideert. Onder het tafelblad van zijn rolstoel zien we een weekoverzicht met al zijn bezigheden. Hij is hard aan het werk om na zijn CVA zo snel mogelijk weer naar eigen huis te kunnen. We wensen het hem toe; aan zijn humeur en geuite wilskracht zal het niet liggen! We koekeloeren nog even naar de revalidatie afdelingen. De ‘golvende’ gangen geven een zachte uitstraling en we zien een ruimte die alle kenmerken heeft van een  gezamenlijke ontbijtruimte. Die ziet er verzorgd uit, al mag hij naar onze smaak wat huiselijker en daarmee multifunctioneler worden door er ook boekenkasten, spelletjes, een tv hoek en dergelijke in te zetten. En voor een ontbijttraining, zoals we in het weekoverzicht zagen, lijkt een gewone Melita filter koffiezetapparaat beter op zijn plaats dan een groot Nesscafé koffieapparaat. Die heb je thuis ook niet.

Website kan meer specifiek klantgericht

De website van AxionContinu is heel welwillend. Wachttijden en aantallen wachtenden staan er bv op, je kunt rechtstreeks contact leggen met contactpersonen etc. Evenwel zoals zo vaak, de vragen waarmee je als toekomstige cliënten en familie zit, die komen er niet op aan de orde. Er is bv wel een button vrijwilligers, maar niet voor cliënten of voor familie. Hij kan ook veel interactiever.

Veel braakliggende mogelijkheden zijn kansen voor een zonnige toekomst

We zijn behoorlijk overdonderd door al wat er is, alle goede wil, maar vooral ook alle nog braakliggende mogelijkheden waarmee AxionContinu haar innovatieve koers nog verder tot werkelijkheid kan maken. Albert van Koningsbruggen, een google en wikipedia onbekende man. Laat woonzorgcentrum Albert van Koningsbruggen niet dezelfde vergetelheid overkomen.

Het bezoek is afgelegd in juni 2014

Zorgkaart Nederland: 6.7 uit 82 waarderingen (laatste waardering op 20 juni 2014)

Gastvrijheidszorg met sterren: vier sterren

Copyright: Dames THe, Publicarea/Tineke van den Klinkenberg juli 2014

 

 

Geef een antwoord