Gezocht: mensen met aanleg voor De Aanleg?

Gezocht: mensen met aanleg voor De Aanleg?
2.5

Wijkontmoetingscentrum De Aanleg
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe
Albert Verweyplein
3842HH Harderwijk
tel.: 034 -1568000 (servicebureau)
Website: www.znwv.nl
E-mail: servicebureau@znwv.nl

Gezocht: mensen met aanleg voor De Aanleg?

2 1/2 THekopjes

20160913_140724

In de Zorgvisite die wij vier weken geleden publiceerden waren we op bezoek bij wijkontmoetingscentrum de Drielanden, onderdeel van De Bogen woonzorgzone in Drielanden in Harderwijk. Omdat in De Bogen wonen voor mensen met dementie ontbreekt werd ons aangeraden een kijkje te gaan nemen bij De Aanleg in de wijk Stadsdennen in Harderwijk.

Zoeken naar De Aanleg

Het blijkt een zoektocht naar De Aanleg, waarbij we gaandeweg, ook tijdens de verdere deskresearch ontdekken hoe de vork in elkaar steekt. We komen via de website van de Zorggroep Noordwest-Veluwe, subkopje Woonzorgcentra uit bij De Aanleg, geafficheerd als een wijkontmoetingscentrum, dat weer een gezamenlijk initiatief is van Zorggroep Noordwest-Veluwe, Interact Contour, ZorgDat en Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. Zoek je op de website verder dan staat weer onder Zorg en Diensten dat je bij De Aanleg in een zorgwoning kunt wonen. Eerlijk gezegd zijn wij dan al van het padje… Het is een schot voor open doel om helder te communiceren wat je in huis hebt. TIP van ZORGVISITE.

De aan de rand van Harderwijk gebouwde wijk Stadsdennen, een wijk uit de jaren ’60, zindert in de zon. Wij hebben blijkbaar geen aanleg om De Aanleg te kunnen vinden. Afgaand op een aantal scootmobielen voor de deur van een nieuw gebouw lopen we er binnen, maar dit blijkt het pand van de wijkorganisatie te zijn. Een aantal ouderen is er aan het koersballen en de koffie staat er klaar.

10

Nee, wij moeten voor De Aanleg aan de andere kant van het verouderde en weinig uitnodigende winkelcentrum zijn. Hoe je dat als mens moet weten, daar voelt blijkbaar niemand zich verantwoordelijk voor, net zo min als voor een uitstraling en gezellig ogende omgeving. Het is een wereld van verschil vergeleken met het prachtig vormgegeven nieuwe winkelcentrum in Drielanden en de connectie met De Bogen.

Hetzelfde geldt voor het wijkontmoetingscentrum De Aanleg. Weggefrommeld in een hoek van het gebouw ligt de donkere ingang, waarin de receptie annex het kantoortje huist.

8

7

 

Noch bij de entree noch aan de balkons van de woningen in het gebouw De Egelantier genaamd is een bloembak aanwezig. Daar moet samen met de winkeliersvereniging van het aanpalende winkelcentrum van de Stadsdennen snel wat aan te doen zijn. TIP van ZORGVISITE.

Maak de ruimte aantrekkelijk

Als we de ontmoetingsruimte zelf inlopen, brengt dat weinig enthousiasme bij ons teweeg.

16

25

De vormgeving en inrichting is hokkerig en gedateerd. Je kunt niet zeggen dat het verwaarloosd is, maar er zit te weinig liefde en persoonlijkheid in. TIP van ZORGVISITE: maak met de vrijwilligers een plan om de ruimte gezellig aan te kleden.

Er is een binnentuin, waar je lekker kunt zitten, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

19

We raken er aan de praat met een vrijwilligster, die ons vertelt over de grote hoeveelheid activiteiten die hier aangeboden wordt voor de wijkbewoners van Stadsdennen. De activiteiten worden georganiseerd door ZorgDat en Ambulante Hulpverlening Midden Nederland en betreffen koffie en theedrinken voor wijkbewoners, biljarten, sjoelen, bewegen voor ouderen spelletjesmiddag, tabtop, bloemschikken, handwerk café, een kookgroep, bingo en jong en oud ontmoeten elkaar. Maandelijks wordt het activiteitenprogramma via een flyer en de website van ZorgDat bekend gemaakt. Een grote kring van vrijwilligers is bij de organisatie van deze activiteiten betrokken.

Door de zorgbomen het bos niet zien. 

In De Aanleg worden voorts specifieke activiteiten en dagbesteding aangeboden voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, en sinds kort is er ook een café voor mensen met Parkinson en hun mantelzorgers.

20

Bij de activiteiten voor deze doelgroepen zal Interact Contour een rol spelen. Deze organisatie is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. De organisatie biedt daarvoor behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurszorg in Oost en Midden Nederland. In de Aanleg verzorgen zij de dagbesteding voor deze doelgroep. Ook hiervoor geldt weer dat je ware speurderskwaliteiten moet hebben om door de zorgbomen het bos te zien.

Het netwerk Dementie Plus Noordwest Veluwe vermeldt dat er dagbesteding aanwezig is in de Aanleg voor mensen met dementie/alzheimer, maar wat dat precies inhoudt daar zijn onze speurderskwaliteiten ontoereikend voor…

Geen afstemming tussen de samenwerkingspartners

De vrijwilligster die ons te woord staat zegt het jammer te vinden dat de activiteiten vooral bestemd voor ouderen zo weinig weerklank vinden onder de bewoners die in het appartementencomplex dat grenst aan De Aanleg wonen.

24

Zelf behoort zij tot de doelgroep ouderen en bewoont een van deze appartementen.

22

Tja, wij kunnen het ons wel voorstellen dat je deze ruimte niet vanzelf tot je natuurlijke habitat beschouwt. En de website van de Zorggroep Noordwest Veluwe maakt het er niet makkelijker op, zoals we aan het begin schreven. Onder Zorg en Diensten moet je lezen dat er zorgwoningen bij De Aanleg zijn, terwijl onder woonzorgcentra De Aanleg als Wijkactiviteiten centrum staat opgenomen. Maar hoe je als geïnteresseerd burger bij de woningen kunt komen? Een zoektocht op het internet levert op dat UWOON de appartementen op het Albert Verweyplein verhuurt aan 1 en meerpersoonshuishoudens. Of deze alleen voor de doelgroep ouderen bestemd zijn, daarover vermeldt de website niets.

Een betere en samenhangende website, fysieke bewegwijzering en informatiemateriaal is bepaald geen overbodige luxe

De informatie op de website van de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe betreft alleen het reguliere activiteitenprogramma van de Aanleg en niet dat voor specifieke doelgroepen. Hoe je bij een aangrenzende woning kunt komen, is onduidelijk en wordt je niet makkelijk gemaakt.

Op zich is het natuurlijk te prijzen dat in een wijk ontmoetingscentrum zeer uiteenlopende doelgroepen terecht kunnen voor ontmoeting, activiteiten en dagbesteding. Het zou echter plezierig zijn als er een webpagina De Aanleg open te klikken is, waarop alle informatie  te vinden is. Als je samen een initiatief draagt moet het toch niet zo moeilijk zijn om een goede website te maken met daar op alle relevante informatie voor de diverse doelgroepen die In De Aanleg terecht kunnen. Maak duidelijk wat zij er kunnen verwachten en geef info over de diensten op het gebied van wonen en zorg die voor de diverse groepen van belang zijn. TIP van ZORGVISITE. Nu kost het je zo ongeveer een halve dag om alle info bij elkaar te scharrelen en ook dat is niet meer van deze tijd.

Een frisse start

Tijdens onze visite zagen we veel verbeterpunten voor het oprapen. Wij raden Zorggroep Noordwest Veluwe aan met een open blik en een thuis voelen geest, De Aanleg geheel opnieuw te beschouwen en in te richten. Dat hoeft echt niet door een grootscheepse renovatie maar met aankleding van de buitenruimte, bloeiende planten buiten en aan de balkons, een goede bewegwijzering een open entree en natuurlijke geleiding naar gezellig ingerichte ruimtes die uitnodigend zijn om er naar te gaan en wat te gaan doen, kom je een heel eind. De wijk, de bewoners, de vrijwilligers en de gasten zijn het meer dan waard.

Zorgvisite afgelegd in september 2016

Copyright: Dames THe, Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg; Publicarea

Geef een antwoord