Tip 6.8

Motiveer bewoners beter op hun gezondheid te letten, door te ‘gamen’ met elkaar. De recente verkenning Play On. Serious gaming voor nieuwe generatie senioren laat zien dat ‘gamificatie’, de koppeling van spelelementen aan het echte leven, aantoonbaar effectief is voor gedragsverandering bij ouderen. (ICT) – 20 oktober 2011

Reacties zijn gesloten.