Tip 5.40

Bespreek als zorginstelling met naasten hoe zij bewoners met dementie een plezier kunnen doen als ze op bezoek komen. (De Bieslandhof)

Reacties zijn gesloten.