Tip 5.3

Maak zichtbaar voor bewoners, naasten en omgeving welke functies, voorzieningen en activiteiten het huis heeft en organiseert. En maak duidelijk van welke voorzieningen en activiteiten ook buurtbewoners gebruik kunnen maken. Denk aan een nieuwsbrief, informatiebord, posters etc.

Reacties zijn gesloten.