Tip 3.31

Formuleer de behoefte, het doel en de daaruit voortvloeiende handeling zo specifiek mogelijk in het zorgleefplan, zodat er geen misverstanden over kunnen ontstaan. Dat schept helderheid voor de naasten, maar zeker ook voor de verzorgenden en de organisatie.

Reacties zijn gesloten.