Tip 3.120

Leg op een centrale plek, zoals in de personeelsruimte, een logboek waarin personeelsleden kunnen opschrijven waar op gelet moet worden, wat gerepareerd moet worden of wat extra aandacht vraagt in het verpleeg- of verzorgingshuis. (Het Verblijf) – 13 januari 2012

Reacties zijn gesloten.