Tip 3.106

Stimuleer bewoners tot bewegen. Dat is goed voor het fysiek, de motoriek , maar ook voor het brein. (Het Verblijf) – 13 juli 2011

Reacties zijn gesloten.