Tip 1.5

Informeer naasten en bewoners over hun rechten en de mogelijkheden tot overplaatsing naar een ander huis, dan wel binnen het huis. Een aantal huizen biedt de mogelijkheid ook de niet geïndiceerde partner woonruimte te bieden, al dan niet in een aparte woonunit, of heeft mogelijkheden in het huis te logeren.

Reacties zijn gesloten.