Tip 0.1

Bewoners, verzorgenden en verplegenden moeten elkaar als bondgenoten zien, mensen met elk hun eigen relatie (de een professioneel, de ander vanuit een familie of vriendschapsrelatie). Beider taken en rollen zijn van betekenis en vullen elkaar aan. Dat betekent dat men met elkaar praat en aandacht heeft voor elkaar. In het algemeen geldt: besteed als zorgverleners tijd aan de familie. Naasten zijn maar al te zeer bereid zijn veel te doen voor hun dierbaren in het verpleeghuis wanneer zij daartoe worden uitgenodigd en echt betrokken worden bij het wel en wee van de afdeling/woongroep. Als ze handreikingen krijgen en zich serieus genomen. Hoe meer tijd je als zorgverlener aan hen besteedt, hoe beter de bewoner het heeft. Werk als een team met de naaste familie. En realiseer van elkaar dat beiden ook een eigen leven hebben.

Reacties zijn gesloten.