Fase 1: Voor de verhuizing

Een indicatie tot verhuizing naar een verpleeghuis wordt geobjectiveerd en geveld door een vanwege de overheid georganiseerde onafhankelijke indicatiestellingorganisatie, het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op de website van het CIZ staat alle informatie, waaronder een indicatiewijzer. Het CIZ kan ingeschakeld worden door een naaste zelf, of via een door de gemeente ingesteld steunpunt of door de huisarts. Verhuizing naar een verpleeghuis is een hard oordeel. Een klacht die we tijdens de gesprekken met naasten hoorden betreft de formele taal die wordt gehanteerd door sommige indicatiestellers en waar mensen in de war of ontzet van raken zoals: ‘U heeft alzheimer. In verband met de wet op de krankzinnigenzorg moeten wij u meedelen dat u op een gesloten afdeling wordt geplaatst’.

Informatie over het ziektebeeld en de indicatiestelling kan en moet anders en in gewone taal door het CIZ gecommuniceerd worden.

Per 1 januari 2009 is de indicatiestelling veranderd. Een indicatie wordt nu gegeven en beschreven in de vorm van een zorgzwaartepakket. Er zijn 10 zorgzwaartepakketten voor de verpleging en verzorging. In het zorgzwaartepakket dat op basis van de indicatie voor iemand wordt vastgesteld, staat precies omschreven waartoe de zorgorganisatie gehouden is de bewoner zorg en diensten te leveren. Het is de facto een persoonsgebonden pakket in natura, op te vatten als een zorgbon die ingewisseld kan worden voor zorg en diensten.

Op de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zijn via de zoekterm ‘zorgzwaartebekostiging’ gebruikersgidsen te vinden die samen met de patiënten/consumentenorganisaties zijn gemaakt. De zorgzwaartepakketten, de doelgroep en het aantal eraan verbonden uren zijn in bijlage 1 van deze site te downloaden.

Wie op dit moment op zoek is naar een verpleeghuis voor een naaste kan terecht op de door het ministerie van VWS geïnitieerde website www.kiesbeter.nl. Op deze website kunnen een aantal keuzevoorkeuren worden ingetoetst, waarbij men in een aan te geven straal van zoveel kilometers de huizen geselecteerd krijgt, die aan deze voorkeuren voldoen.

Breid de website www.kiesbeter.nl uit met meer persoonsgerichte keuzevoorkeuren. Zet er informatie op over de beschikbaarheid van plaatsen. De informatie moet de bezoekers van de website in staat stellen de verpleeghuizen te beoordelen (vergelijk de hotelsites).

Maak als naaste wanneer je een verpleeghuisopname ziet aankomen vroegtijdig een lijstje van zaken die belangrijk zijn voor het maken van een keuze. Ook een rondje maken langs in aanmerking komende huizen, om de sfeer te proeven en de aanwezige voorzieningen te beoordelen is verstandig.

Informeer naasten en bewoners over hun rechten en de mogelijkheden tot overplaatsing naar een ander huis, dan wel binnen het huis. Een aantal huizen biedt de mogelijkheid ook de niet geïndiceerde partner woonruimte te bieden, al dan niet in een aparte woonunit, of heeft mogelijkheden in het huis te logeren.

Een afspraak voor een vervolggesprek (enkele weken na de intake) lijkt altijd op zijn plaats om dingen die in eerste instantie zijn blijven liggen of niet geheel begrepen zijn, of waar men tegenop gelopen is, alsnog te kunnen

Zorg als huis voor een brochure met inrichtingstips voor zowel de eigen kamer als de gezamenlijke woonkamers. Wees duidelijk of het huis gekozen heeft voor variatie naar verschillende leefstijlen, interesses en inkomensmogelijkheden, of voor ongedifferentieerd samenwonen in groepen.

Kom tot een goede mix in de inrichting van zowel de eigen kamer als de gezamenlijke huiskamer. Een mix van persoonlijke spulletjes, een inrichting die functioneel is en een inrichting die associaties oproept. Maak het zo huiselijk mogelijk. Voorbeelden: tapijtvloerbedekking hoeft niet disfunctioneel te zijn. Een op de muur geschilderd huisdier roept associaties op tot aaien.

De internetfilm Alzheimer experience is zojuist gelanceerd en gratis te zien op www.alzheimerexperience.nl. De film is een initiatief van zorgondernemers Marco Ouwehand en Anne-Mei Thé in samenwerking met de Alzheimerstichting. De film is geregisseerd door Paula van der Oest. In verschillende scènes en vanuit  uiteenlopende perspectieven laat de film zien wat er omgaat in Alzheimer patiënten en hoe de buitenwereld met hen en hun ziekte omgaat. Een gespreide leeftijdssamenstelling met ook jongeren ouderen bevordert de zelfredzaamheid en mogelijkheid van zelfbeheer.