Fase 2: Moment van entree

Naasten geven aan bij de eerste kennismaking te worden overladen met informatie. Entree gaat altijd met emoties gepaard en dat is niet het juiste moment om veel informatie te kunnen verwerken. Bijlage 2 geeft stappen in het doseren van informatie aan.

Maak visitekaartjes en regel vaste (telefonische) spreekuren van de eerst verantwoordelijk verzorgenden. Ontwikkel een introductie DVD die bij de intake kan worden getoond, maar ook mee naar huis kan worden genomen om rustig meerdere malen te bekijken. Of denk aan een headphone waarmee iemand al wandelend zich een beeld over het huis kan vormen (vergelijk het gebruik van headphones in musea). Maak altijd een afspraak voor een vervolggesprek (enkele weken na de intake) om dingen die in eerste instantie zijn blijven liggen of niet geheel zijn begrepen, of waar men tegenop gelopen is, alsnog te kunnen bespreken en verhelderen. Vergemakkelijk de overgang van huis naar verpleeghuis door naasten in de gelegenheid te stellen om de eerste dagen na opname bij het familielid te kunnen blijven slapen en/of op bezoek te komen. Het is belangrijk dat nieuwe bewoners hun vertrouwde dingen van thuis gecontinueerd zien in een verpleeghuis, zoals abonnementen op krant of tijdschrift. Probeer na te gaan of abonnementen op naam in het verpleeghuis behouden kunnen worden. Een idee is ook om per woongroep of afdeling een potje te creëren of via de plaatselijke boekhandel afspraken te maken. (Moment van Opname) – 11 augustus 2011
Een goede presentatie en ontvangst van je team aan medewerkers. (het Zonnehuis Amstelveen, 29 maart 2013)
Plan voor de verhuizing een huisbezoek bij de toekomstige bewoner, waarin vragen beantwoord worden over de zorg die een nieuwe bewoner nodig heeft. Op deze manier krijgt de zorgaanbieder een goed beeld van de nieuwe bewoner en hoe zijn/haar leven eruit ziet. (Tip van het Huis, Wijndaelercentrum)
Bij een huisbezoek voorafgaand aan de verhuizing is het maken van foto’s van de woonsituatie van een nieuwe bewoner handig voor de overdracht naar de andere medewerkers. Zo krijgen zij ook een goed beeld van de bewoner en zijn achtergrond. (Zorgvisite Tip, Wijndaelercentum)