Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht zorgzwaartepakketten

Bijlage 2: Dosering van informatie

Bijlage 3: Quickscan gebouw en omgeving