Ondersteunende functies

 

De ondersteunende functies zijn er om het primaire proces, het leven en zorgen op de afdelingen en in de woongroepen, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zij moeten zich voortdurend de vraag stellen wat zij daaraan kunnen bijdragen. De medewerkers van de staf- en steunfuncties kunnen veel vaker naar buiten treden en de afdelingen en woongroepen vragen wat ze voor hen kunnen doen.

Elke medewerker in een staf- of steunfunctie moet zich bij elke werkzaamheid afvragen: wat voegt het toe aan de verbetering van het zorgen en het leven van de bewoners?

Alle ondersteunende staf- en stuurfuncties (inclusief de directie) horen een werkplek te krijgen tussen de bewoners om te voorkomen dat het contact met de bewoners, de verzorgenden en de naasten verloren gaat.

Eettafelstoelen met kleine wieltjes eronder. (Jonkerszorg, Hoogwoud)

De activiteitenbegeleider kan veel vaker dan nu het geval is deel uitmaken van het afdelings- of woongroepteam.

De sociaal-medische disciplines als de verpleeghuisarts, de fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog kunnen zich meer, net als de huisarts of de fysiotherapeut in de wijk, profileren als aanspreekpersoon en gesprekspartner voor de naaste.

De geestelijk verzorger is belangrijk als luisterend oor, voor het troostend woord bij de existentiële vragen.

De communicatie en p.r. functie dienen de verzorgenden te ondersteunen op het gebied van informatie en communicatie.

De facilitaire dienst kan zich veel meer inleven in wat voor bewoners belangrijk is en er naar vragen welke diensten belangrijk worden gevonden.

Maak zichtbaar voor bewoners, naasten en omgeving welke functies, voorzieningen en activiteiten het huis heeft en organiseert. En maak duidelijk van welke voorzieningen en activiteiten ook buurtbewoners gebruik kunnen maken. Denk aan een nieuwsbrief, informatiebord, posters etc.

Geef op afdelingen of bij woongroepen aan welk personeel aan de betreffende afdeling of woongroep verbonden is (een portrettengalerij). Zet dat ook op de website. Laat zien wie er op welk moment aanwezig zijn met in/uit bordjes. Naasten weten dan als zij met iemand willen praten tot wie zij zich kunnen richten.

Personeel en organisatie (P&O) dient goed te luisteren naar signalen van medewerkers, maar ook van de bewoners en hun naasten. Zorgdragen dat de bezetting adequaat over de dag verdeeld is.

Zet huishoudelijk medewerkers in tijdens de piekuren in de ochtenden, zodat je op die momenten extra ogen en oren hebt voor de woongroep.

Haal middelbare scholieren in huis juist tijdens de piekuren van het eten koken. Het mes snijdt aan twee kanten: Zij kunnen dan meteen een hapje mee eten.

P&O dient attent zijn op meer informele vaardigheden en belangstelling van medewerkers, zoals hobby’s, achtergrond en talenten en die in verbinding brengen met het wonen en leven in het verpleeghuis.

Schaf ronde tafels aan voor het restaurant, dat maakt het altijd net iets gezelliger. ('t Reijgersbosch, mei 2013) Wees ondernemend: dank adverteerders en donateurs voor hun ondersteuning door vermelding op een bordje of, zoals De Herbergier doet, op een bedrijfsauto. (Ondersteunende Functies) – 11 augustus 2011 Nodig scholieren uit de buurt uit levensverhalen van mensen met dementie op te schrijven, door gesprekjes te voeren met bewoners en naasten van bewoners. Vraag of scholen in de buurt hier een project van willen maken. (Ondersteunende functies) – 26 augustus 2011 Leg fleecedekentjes op de buitenstoelen van het terras. (Ondersteunende functies) – 22 september 2011 Begin als huis een Ledenvereniging en ontwikkel een blad om leden op de hoogte te houden, te informeren over ontwikkelingen en interessante producten. Bied leden bijvoorbeeld een rolstoel- en scootmobiel service aan via het blad. (Ondersteunende functies) – 6 oktober 2011 Maak gebruik van vrijwilligers met groene vingers voor het onderhoud van de tuin en andere groengebieden rond het huis. (Ondersteunende Functies) – 1 december 2011 Organiseer een Winterfair met kerstspullen en een schaatsbaan voor de jeugd. (Ondersteunende Functies) - 15 december 2011 Combineer zoveel mogelijk publieksgerichte functies als winkeltje, en receptie om zo de presentatie, toegankelijkheid en openingstijden te vergroten. (Ondersteunende functies) - 13 januari 2012 Bied de plaatselijke schaakvereniging een onderkomen in het huis. Dit creëert als vanzelf reuring, gezelligheid en menging van jong en oud. (Ondersteunende functies) - 27 januari 2012
 Organiseer de Avondvierdaagse langs o.a. woon- en zorgcentra in de omgeving. Inspireer wandelaars om de oudere generatie even te groeten. De wandelroute Lint 10 in Baarn is hier een goed voorbeeld van. (Ondersteunende functies) – 20 april 2012
 
 Sluit met de activiteitenkalender aan bij activiteiten van het plaatselijke verenigingsleven, zoals Hanzeheerd Brinkhoven doet met bv. een Verhalentafelclub (met vrijwilligers van de Historische Vereniging) en met een Voorleesclub dialect (met vrijwilliger Heerderdialectclub). (Ondersteunende functies) – 16 mei 2012
Organiseer voor en met familieleden activiteiten - ook in het weekend. Vraag van de visite die er dan is hulp en een actieve bijdrage. (Ondersteunende functies) – 30 mei 2012 Bied in het winkeltje wijn aan met op de fles een etiket van het huis. Roep bezoekers op een flesje van deze wijn cadeau te geven. (Ondersteunende functies) – 15 juni 2012 Ken de sociale en economische kaart van de wijk. Creeer projecten die jong en oud verbinden. (Ondersteunende functies) - 29 juni 2012

Organiseer als Vriendenstichting van het huis een loterij, zoals Aafje’s Vriendenstichting doet. De stichting zamelt o.a. via de verkoop van loten geld in voor leuke dingen voor de bewoners van Aafje. (Ondersteunende functies) - 10 augustus 2012

Maak een kookboek voor en door medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun naasten. Een mooi voorbeeld hebben de Dames THe ontvangen van Stichting Sint Jacob (in reactie op de zorgvisite bij Klein België in Haarlem). (Ondersteunende functies) - 19 oktober 2012

Neem een kat, hond of vogel in huis en gebruik als instelling een huisdierencontract waarin staat wie de verzorging op zich neemt - Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). (Ondersteunende functies) - 2 november 2012

Bied verschillende mogelijkheden voor het (laten) doen van de was: bv. door een naaste thuis of tegen betaling via muntjes in de wasserette die in het gebouw aanwezig is of bij een externe wasserij. (Ondersteunende functies) - 2 november 2012 Een goede presentatie en ontvangst van je team aan medewerkers. (het Zonnehuis Amstelveen, 29 maart 2013)

Maak van eten een gebeurtenis om naar uit te kijken en betrek de (buurt)bewoners en hun naasten er actief bij. ( Woonzorgcentrum De Lisse)

Ga creatieve nieuwe verbingen aan met (organisaties uit) de buurt om de eploitatie van voorzieningen rendabel te houden. (Zorgvisite Verpleeghuis Magnushof) Noem je activiteitenoverzicht bijvoorbeeld een UIT & DOE Agenda, in plaats van activiteitenkalender. (Bartholomeus Gasthuis) Plaats een geavanceerd computergestuurd belsysteem voor de tijden dat er geen receptioniste aanwezig is waarin elk deel en elke bewoner is apart te zoeken. (Bartholomeus Gasthuis) Wij koken zoveel mogelijk vers van het land en laten ons leiden door wat de natuur ons te bieden heeft” (Bartholomeus Gasthuis) Laat bewoners en buurtbewoners die meegaan met uitstapjes een formulier invullen met vragen als: Is er verhoogde kans op verslikken? Mag de bewoner onder begeleiding, maar zonder medische zorg het gebouw uit? Zijn sommige dranken en voedingsstoffen verboden?, om hen zo nog beter te kunnen begeleiden. (Zorgcentrum Prinsenhof/Verpleeghuis de Riethoek) Houd de domeinen van en informatie voor personeel en bewoners gescheiden. (Verpleeghuis De Eshoeve) Eigenhandig bereiden van maaltijden voegt een belevingsaspect toe aan dineren en geeft iets huiselijks. (Verpleeghuis De Eshoeve) Waardeer als gemeente de eet- en drinkfaciliteiten in woonzorgcentra en zet ze hiermee positief op de kaart. Een goede waardering kan ook mensen van buitenaf aantrekken. (Verpleeghuis De Eshoeve) Zorg als overkoepelende zorgorganisatie voor een rode draad in je identiteit, iets herkenbaars naar de buitenwereld toe. (De Bieslandhof) Bespreek als zorginstelling met naasten hoe zij bewoners met dementie een plezier kunnen doen als ze op bezoek komen. (De Bieslandhof) Leg contact met een bedrijf in de buurt: er zijn genoeg mensen die graag hun handen uit de mouwen steken om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het verfraaien van uw locatie. (De Bieslandhof) Combineer winkel functie in ieder geval met receptie/ontvangst functie c.q. grand café/restaurant functie om zo de openingstijden groter te maken. (Zorgvisite tip aan het huis, Delfshove) Een boodschappenservice komt bewoners tegemoet die wat minder goed ter been zijn. (Tip van het huis, Verpleeghuis Nebo) Ga verbinding met de buurt aan door bijvoorbeeld een koor te starten van buurtbewoners en medewerkers. (Tip van het Huis, Verpleeghuis Nebo) Probeer het instellingsvocabulaire te beperken. Zorglogeren klinkt veel aardiger en uitnodigender dan respijtzorg. (Zorgvisite Tip, Wijndaelercentrum) Zet studenten in om bewoners te helpen met nieuwe technologie. (Tip van het Huis, 't Huis op de Waard)