ICT en Naasten

Er valt in de verpleeghuizen nog veel te verbeteren aan informatie- en communicatie technologie. Dat geldt richting de verzorgenden in het directe contact met de bewoners, alsook in het leggen van contact met de naasten.

Draag zorg voor perfecte ICT faciliteiten op de afdelingen en woongroepen. Zorg voor gebruiksvriendelijke ICT voor de verzorgenden om hun zorgactiviteiten veel beter te laten verlopen, maar ontwikkel vooral ook ICT voor de bewoners en hun naasten.

Laat telecom haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en WIFI uitrollen over de hele verpleeghuissector.

Stel aan verzorgenden een handcomputertje beschikbaar die zowel de registratieverplichtingen vereenvoudigt als de informatie oproept per persoon. De gebruiksvriendelijkheid daarvan dient voorop te staan, zodat door middel van foto’s de bewoners kunnen worden opgeroepen en door middel van icoontjes de handelingen kunnen worden geregistreerd.

Zorg voor pc’s in de woongroepruimten met informatie maar ook met allerlei andere digitale hulpmiddelen.

Geef naasten toegang tot gedeelten van het intranet van de organisatie. Introduceer Skype in de verpleeghuizen voor direct contact tussen de naasten en bewoners.

Gebruik email om naasten steeds up to date te informeren over het wel en wee van de bewoner en zijn nieuwe leefomgeving. Het opzetten van een naastenhyves, vergemakkelijkt de communicatie tussen naasten onderling en met de medewerkers

Bied op je website informatie die toegesneden is op de behoeften vanuit de cliënten en hun familie. Gebruik in plaats van zorg-  en administratief jargon, toegankelijke en begrijpelijke taal die de cliënten en hun naasten in een emancipatorische positie brengt. (ICT en Naasten) – 6 oktober 2011 Motiveer bewoners beter op hun gezondheid te letten, door te ‘gamen’ met elkaar. De recente verkenning Play On. Serious gaming voor nieuwe generatie senioren laat zien dat ‘gamificatie’, de koppeling van spelelementen aan het echte leven, aantoonbaar effectief is voor gedragsverandering bij ouderen. (ICT) – 20 oktober 2011 Streep de term mantelzorger uit je woordenboek en spreek over naasten of familie. Je wordt met zo’n term geïnstitutionaliseerd. ('t Reijgersbosch, mei 2013) Plaats op de website, naast informatie voor medewerkers en vrijwilligers, gegevens en informatie voor verwanten. Creëer een aparte button/pagina waar naasten terecht kunnen met vragen en opmerkingen. (ICT en naasten) – 17 november 2011 Doe onderzoek onder cliënten naar de mate van tevredenheid over het wonen en het leven in het huis en plaats de uitslag op de website. (ICT en naasten) – 1 december 2011 Gebruik een online agenda, waar naasten afspraken kunnen maken om samen hun dierbare te ondersteunen. Een goed voorbeeld is het initiatief Helpjemee.nl, opgezet door Cliëntenbelang Amsterdam en het Platform Mantelzorg Amsterdam. (ICT en Naasten) - 15 december 2011 Plaats op de website hoe je als bewoner en/of naaste schade kunt claimen bij de zorgorganisatie, inclusief de te downloaden formulieren ervoor. (ICT en naasten) - 9 maart 2012 Gebruik sociale media om naasten bij de zorg te betrekken. Meld bv. activiteiten via twitter en maak een youtube filmpje van het huis. Klik hier voor 4 tips van Vilans voor het gebruik van sociale media. (ICT en naasten) - 5 april 2012
Geef ouderen skypeles. Een goed medium voor mensen die bijvoorbeeld (klein)kinderen op afstand hebben wonen. Kijk hier voor een filmpje van initiatiefnemer Osira Amstelring. (ICT en naasten) – 20 april 2012 Introduceer jezelf persoonlijk als zorgorganisatie op de website. Vertel bijvoorbeeld als locatiemanager iets over jezelf en plaats een foto, zoals op de website van Stichting Vrijwaard. (ICT en naasten) – 4 mei 2012 Creeer aansprekende diensten en service. Visualiseer deze en zet er een goede marketing op. Etaleer wat je in huis hebt! (ICT) – 29 juni 2012 Volg (dwalende) bewoners met een gps-systeem of chip in bv horloge of schoen. Op deze manier kunnen bewoners vrij bewegen, terwijl de risico's beperkt blijven. Twee vliegen in één klap. (ICT) - 24 augustus 2012 Installeer de online applicatie het Familiekanaal, waarmee je de agenda en activiteiten van de locatie kunt bekijken, nieuwsberichten en actualiteiten. publicaties. Een manier om familie te bereiken, uit een passieve rol te halen en het juiste gevoel van welkom te geven. (ICT en Naasten) - 21 september 2012 Houd als mantelzorgondersteuner een inloopspreekuur voor familie, vrienden, buren en andere naasten. Informeer en communiceer het inloopspreekuur met een foldertje (zoals bij Orbis St. Odilia en St. Jansgeleen) en vermeld het op de website. (Naasten en ICT) - 17 december 2012 Als er een hoek met computers in het verpleeg- of verzorgingshuis is, hang daarbij dan een instructie met de mogelijkheden die een computer je biedt op, zoals De Geinsche Hof dat heeft gedaan. Zet naast leuke aansprekende foto’s ook filmpjes in de digitale etalage. Hiermee geef je een beter beeld van de verschillende woongroepen en hun functioneren Reageer als management op waarderingen van cliënten en naasten op websites, bijvoorbeeld Zorgkaart Nederland. Zo straal je uit de mensen die reageren serieus te nemen. Een e-magazine (www.zorgboogmagazine.nl) is voor elke zorgorganisatie aan te bevelen. Het voorbeeld van Ruijschenbergh is erg aantrekkelijk met heldere pagina’s over allerlei onderwerpen. Plaats op de homepage van de zorginstelling of zorglocatie meteen een blok over de familie en naasten. Informatie en kennis voor hen, om hun eigen rol natuurlijk te kunnen voortzetten. Op de voor de bezoeker aansprekende website staat op de homepage een persoonlijke brief van de bestuurder, directeur Willy van Egdom MBA. Klasse! (Bartholomeus Gasthuis) Met de goed gedoseerde en toegankelijke informatie is de website van Bartholomeus Gasthuis wat ons betreft een website waar menig zorginstelling een voorbeeld aan kan nemen. Plaats op de website een filmpje over de verbouwing, zo spreek je tot de verbeelding van bewoners en naasten. (Bartholomeus Gasthuis)

Maak een duidelijke contact button op de website. (Woonzorgcentrum Raffy)

Doe een oproep als zorginstelling om de instelling te waarderen, bijvoorbeeld op Zorgkaart Nederland. (Verpleeghuis Het Gasthuis) Zorg voor aansluiting op WIFI voor bewoners en bezoekers. Dat mag in deze tijd toch niet meer ontbreken. (Woonzorgcentrum Steenvoorde) Zorg ervoor dat informatie omtrent de capaciteit van het verpleeg- verzorgingshuis, eventuele aanleunwoningen en bijbehorende wachttijden ter plaatste is. Evenals informatie over activiteiten en een digitaal nieuwsbericht. (Woonzorgcentrum Steenvoorde) Zet de maandelijkse actviteitenkalender ook op de website, zo kunnen bezoekers van te voren ook bekijken wat er te doen is op de dag dat ze langskomen. (Woonzorgcentrum Steenvoorde) Zorg voor een kabelkrant of TV in de publiek toegankelijke ruimtes die bezoekers van informatie voorziet. (Woonzorgcentrum Steenvoorde) Stel als zorginstelling een verbeterplan op omtrent de leefkwaliteit en houdt bewoners op de hoogt door vorderingen te vermelden in een krantje. Met zo’n plan in de hand ben je voortdurend bezig de kwaliteit van leven en zorg te monitoren. (De Bieslandhof) Een toegankelijke locatiemanager staat voor een openhartige opstelling, vermelding van de locatiemanager op de website maakt het eveneens makkelijker om contact te leggen. (De Bieslandhof) Reageer als zorginstelling op uiterst negatieve waarderingen op websites om beide zijdes van een situatie te belichten. (De Bieslandhof) Zet een te downloaden plattegrond op de website van alle etages en afdelingen van het huis. Hierdoor krijgen toekomstige bewoners een aardig beeld van waar ze komen te wonen. (Tip van het Huis, Verpleeghuis Nebo) Plattegronden van het huis of een filmpje met een virtuele rondleiding door het huis zijn goede toevoegingen op de website van zorginstellingen. (Zorgvisite Tip, Wijndaelercentrum) Zet een informatieboekje ook op de website, zo is de informatie ten alle tijd beschikbaar. (Zorgvisite Tip, 't Huis op de Waard) Maak, naast de inlogfunctie voor medewerkers, een aparte inlogfunctie op de website voor familie en bewoners. Een soort familienet waar iedereen up-to-date wordt gehouden. (Zorgvisite Tip, 't Huis op de Waard) Website met touchscreens is makkelijk in gebruik   Maak je website ook als app beschikbaar.