Tips ‘Thuis Voelen’

Vooraf

De gids ‘Thuis Voelen. Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg’ is bedoeld voor naasten, en daarnaast voor al diegenen die als medewerker (van verzorging en facilitaire dienst tot en met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht) aandacht, zorg behandeling, liefde en levensvreugde geven aan ouderen.
Op deze website reiken wij tips en materiaal aan ten behoeve van de relatie naaste-verzorgende-bewoner. De volgorde sluit aan bij de fasen van het traject (van de fase welke direct vooraf gaat aan de opname tot en met de nazorg).

Bewoners, verzorgenden en verplegenden moeten elkaar als bondgenoten zien, mensen met elk hun eigen relatie (de een professioneel, de ander vanuit een familie of vriendschapsrelatie). Beider taken en rollen zijn van betekenis en vullen elkaar aan. Dat betekent dat men met elkaar praat en aandacht heeft voor elkaar. In het algemeen geldt: besteed als zorgverleners tijd aan de familie. Naasten zijn maar al te zeer bereid zijn veel te doen voor hun dierbaren in het verpleeghuis wanneer zij daartoe worden uitgenodigd en echt betrokken worden bij het wel en wee van de afdeling/woongroep. Als ze handreikingen krijgen en zich serieus genomen. Hoe meer tijd je als zorgverlener aan hen besteedt, hoe beter de bewoner het heeft. Werk als een team met de naaste familie. En realiseer van elkaar dat beiden ook een eigen leven hebben.

Voorwaardelijke kwesties

Een hechtere samenwerking tussen naasten en verzorgenden kan aanzienlijk vergemakkelijkt worden wanneer in de voorwaardelijke sfeer een aantal zaken beter geregeld worden. Onder randvoorwaarden treft u tips en materiaal over deze voorwaardelijke zaken: over ondersteunende functies, ICT en architectuur.

Nieuwe tips en instrumenten welkom

Sinds het uitkomen van de gids hebben wij nieuwe tips en instrumenten ontvangen die wij aan deze websiteversie hebben toegevoegd. Wij nodigen de gebruikers uit ons nieuwe tips en instrumenten te doen toekomen via info@zorgvisite.nl

Samenspel vereist aan beide zijden een emancipatieproces

Blijvende betrokkenheid van naasten kan belangrijke winst opleveren voor in de eerste plaats de bewoner en z’n dierbaren, maar ook voor de verzorgenden, omdat de naasten de schakel zijn tussen verleden, heden en toekomst van de bewoner. Een beter samenspel tussen naasten en verzorgenden in het belang van de bewoner vereist aan beide zijden een emancipatieproces.