Op Zorgvisite: Thuis voelen in Rotterdam

Als je oud wordt heb je zorg nodig. Maar die zorg, vaak gegeven in verpleeg- en verzorgingshuizen, kan niet losgezien worden van dat je toch vooral wilt leven en jezelf wilt kunnen blijven. Van de 24 uren die een dag telt, blijven naast zorguren nog veel uren over die bepalend zijn voor je eigen-waarde, je mens-zijn. Je niet opgesloten voelen, je hobby’s kunnen blijven uitoefenen, lekker eten, bewegingsvrijheid en ontmoeting: het zijn vaak de ‘kleine’ dingen die ertoe doen waardoor bewoners en hun naasten zich Thuis Voelen.

Het Stadsinitiatief (www.stadsinitiatief.nl)
Naar het landelijk voorbeeld Zorgvisite.nl, een inhoudelijke database met goede en minder goede voorbeelden van zorginstellingen door het hele land, lanceren wij een Rotterdams digitaal platform waarop recensies komen te staan van Rotterdamse verpleeg- en verzorgingshuizen bezocht door ‘Zorgvisiteurs’.
Inwoners uit Rotterdam; buurtbewoners, wijkorganisaties, bedrijven, maar ook cliënten/bewoners en hun naasten, gaan samen op visite bij zorginstellingen onder begeleiding van Publicarea (www.publicarea.nl). Met een checklist, de Thuis Voelen Thermometer’, op zak nemen zij de randvoorwaardelijke condities van verpleeg- en verzorgingshuizen onder de loep: de architectuur/inrichting van het gebouw, de balans tussen rust en reuring, de omgeving en de voorzieningen. Centraal staan de leefkwaliteit van de bewoner en de functionaliteit voor de medewerkers/zorgorganisatie. Goede voorbeelden en praktische Thuis Voelen tips worden in gewone mensen taal op het platform gedeeld.

Kijk voor voorbeelden van zorgvisites in Rotterdam:
– Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen (klik hier voor het verslag)
– Humanitas-Akropolis (klik hier)
– Aafje Zuidwijk (klik hier)
 
De Rotterdamse ouderenzorg op de kaart!  

Doel van de website is het uitwisselen van ‘Thuis Voelen’ kennis en ervaring in Rotterdam en het realiseren van interactie en ontmoeting tussen Rotterdammers, jong en oud.
Het digitaal platform Op Zorgvisite: Thuis Voelen in Rotterdam biedt een makkelijk en praktisch toegankelijk inzicht van het Thuis Voelen in verpleeg- en verzorgingshuizen en daarbuiten. De website zet het menselijk karakter van de Rotterdamse ouderenzorg op de kaart!


Volg Op Zorgvisite: Thuis Voelen in Rotterdam via Twitter en Facebook @Zorgvisite.
Voor meer informatie, neem contact op met Sanne Rotmeijer via info@zorgvisite.nl of 06-41185318.

Pitchen tijdens de Avond van het Stadsinitiatief
28 november 2012


Foto’s: Jan van der Ploeg

Thuis Voelen deskundigen
Publicarea weet vanuit verschillende projecten in de verpleeg- en verzorgingshuissector wat er in de (ouderen)zorgwereld bij verschillende belanghebbenden speelt en leeft.
Ervaring hebben wij o.a. opgedaan tijdens de vele bezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen door het land en de gesprekken die we daar hebben gevoerd. Verzamelde inzichten hebben wij voor een belangrijk deel neergelegd in de zorgtrilogie Thuis Wezen (2007), Thuis Voelen (2009) en Thuis Zijn (2010). Met de beproefde methodiek Houd de Naaste Vast (inmiddels zo’n 30 keer uitgevoerd) voeren wij groepsgesprekken met medewerkers en naasten van bewoners om het bondgenootschap tussen hen te bevorderen ten behoeve van cliënten/bewoners.
Zorgvisite.nl is de digitale vertaalslag van de zorgtrilogie met bijna 50 recensies van zorginstellingen in het land en meer dan 300 praktische Thuis Voelen tips.

Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gefocust op het organiseren van de zorg. Publicarea hanteert het adagium dat zorg nodig is, maar dat zij niet losgezien kan worden van het welzijn en het wonen van bewoners.
Het is belangrijk dat organisaties naast goede zorg, de condities creëren waardoor bewoners, alsook hun naasten en de medewerkers, zich Thuis Voelen. De (systeem)taal van zorgorganisaties sluit vaak niet aan bij de belevingswereld van bewoners en hun naasten. Je inleven in verschillende wensen en behoeftes van mensen is belangrijk om een Thuis Voelen sfeer te creëren. Ontmoeting is daarbij een sleutelbegrip in de ouderenzorg in het algemeen en in het verpleeg- en verzorgingshuis in het bijzonder.