Vereniging Het Zonnehuis

Vereniging Het Zonnehuis zet zich al meer dan 90 jaar in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie over hun eigen leven hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve en vaak permanente zorg. Dit wil zij bereiken door het vragen van maatschappelijke aandacht en het nemen van verantwoordelijkheid om zo bij te dragen aan verbetering van kwaliteit van zorg en leven. Hierbij wordt zij geïnspireerd door waarden als solidariteit, zingeving en gemeenschap. Dit alles onder het motto ‘Inzet voor waardige zorg’.

Vereniging Het Zonnehuis onderscheidt zich door de ambitie op het voortdurend bevorderen van een sociale gemeenschap waarin alles draait om hoogwaardige zorg, verpleging, welzijn en kwaliteit van leven voor ouderen. Medewerkers, cliënten, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn vanuit deze inspiratie met elkaar verbonden. Door ondersteuning van www.zorgvisite.nl probeert de vereniging deze verbondenheid te faciliteren en verder te versterken.