Sponsors

Publicarea
Publicarea is een adviesbureau dat zich richt op complexe samenwerkingstrajecten in het publiek domein. Het woord care in de naam is cursief gedrukt om zorg voor het publiek domein tot uitdrukking te brengen alsook dat de oprichters van Publicarea langdurige ervaring hebben op het gebied van bestuur, beleid en uitvoering in het brede veld van de gezondheidszorg. Naast beleidsmatig advies, kan Publicarea ook worden ingeschakeld voor (interim)management en uitvoerende werkzaamheden, zoals projectmanagement, communicatieprojecten, de organisatie en voorbereiding van workshops en symposia. Daarbij hechten we veel belang aan zowel interne als externe communicatie.

Fonds 1818
Fonds 1818 steunt, stimuleert en initieert projecten van algemeen belang die er op gericht zijn mensen zelfstandig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het fonds steunt projecten op verschillende gebieden, waaronder zorg en welzijn, waarbij duurzamheid een belangrijk uitgangspunt vormt. Met het oog op zelfstandigheid en gelijkwaardige keuzevrijheid steunt het fonds www.zorgvisite.nl. Fonds 1818 steunt enkel initiatieven binnen de regio Haaglanden en in dit kader zullen de Dames THe dan ook twaalf bezoeken afleggen aan zorginstellingen in deze regio. Deze zullen de komende tijd worden gepubliceerd op de website.

Vereniging het Zonnehuis
Vereniging Het Zonnehuis onderscheidt zich door de ambitie op het voortdurend bevorderen van een sociale gemeenschap waarin alles draait om hoogwaardige zorg, verpleging, welzijn en kwaliteit van leven voor ouderen. Medewerkers, cliënten, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn vanuit deze inspiratie met elkaar verbonden. Door ondersteuning van www.zorgvisite.nl probeert de vereniging deze verbondenheid te faciliteren en verder te versterken.

De website wordt in eerste instantie mogelijk gemaakt door een bijdrage van Vereniging het Zonnehuis, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de M.a.o.c. Gravin Van Bylandt Stichting.