Dames THe aan het woord

“Bij het schrijven van de boeken Thuis Wezen, Thuis Voelen, en Thuis Zijn, constateerden wij dat er behoefte is aan informatie in gewone mensen taal over het wonen, leven, de activiteiten en de zorg in verzorgings – en verpleeghuizen. En aan praktische informatie waar jezelf mee aan de slag kunt gaan. ‘Thuis Voelen’ is een soort reisgids -vol met tips- waarmee je beslagen ten ijs kunt komen, wanneer je een beroep moet doen op de ouderenzorg. De gids heeft landelijk en internationaal veel belangstelling gekregen. De Staatssecretaris noemde de gids een goed voorbeeld om de formele en informele zorg met elkaar te verbinden. Ziektekostenverzekeraar Agis nomineerde de gids in 2009 voor de Zorgverbeteraarsprijs.

Op de gids zijn veel nieuwe tips binnen gekomen. Door deze gids nu digitaal aan te bieden, kunnen we de nieuwe tips een plaats geven en de gids actueel houden. Veel van de huidige informatie, zo hebben wij ervaren is abstract, zakelijk en procesmatig van karakter. Er is weinig beeldende, uitnodigende en aansprekende informatie. De nadruk ligt sterk op de zorg. Wij hanteren het adagium dat je zorg nodig hebt, maar dat je daarnaast toch vooral wilt leven en jezelf wilt kunnen blijven, ook als je voor je zorg afhankelijkheid bent van anderen. Je hebt behoefte aan een voor jou zo plezierig mogelijke levens- en daginvulling. Bovendien, van de 24 uren die een dag telt, maken de zorguren weliswaar een wezenlijk element uit, maar blijven er nog vele uren over die bepalend zijn voor je eigen-waarde, je mens-zijn.

Dat bracht ons op de gedachte om als Johanna’s van Dam met onze brede kennis en ervaring op visite te gaan bij verpleeg- en verzorgingshuizen en recensies over onze bezoeken te schrijven. We doen dat op een luchtige toon, waarmee we het onderwerp tastbaarder, visueler en concreter willen maken en hebben geen wetenschappelijke pretenties. We gaan een ochtend of middag onaangekondigd op visite en vragen de publiek toegankelijke ruimten te mogen bezoeken. We snuiven de sfeer, de cultuur en de couleur locale op. We kijken, voelen en ervaren: hoe is het gebouw, hoe staat het in de omgeving, kun je er naar buiten, is het gebouw naar binnen gericht of naar buiten, straalt het huis gastvrijheid uit.

We pretenderen niet alle wijsheid in pacht te hebben en bovendien gaan we niet over de kwaliteit van de zorg. Daar zijn de inspectie en de zorgkantoren voor. Het zou goed zijn als zij ook de burgers daarover op een toegankelijke wijze zouden informeren.

Met onze recensies willen we mensen op ideeën brengen over hoe je bijvoorbeeld het gebouw met de omgeving kunt verbinden. We hopen dat de huizen waarover we schrijven deze recensies als een ongevraagd gratis constructief advies zien.

Met Zorgvisite.nl willen wij voorwaarden creëren waarmee ouderen, familie en medewerkers zelf meer grip op en plezier in hun leven en hun werk kunnen hebben.”

Tineke van den Klinkenberg

Hetti Willemse

Thuis Wezen, Thuis Voelen, en Thuis Zijn zijn te downloaden via deze website (klik op homepage op de boekomslag)