Voelt Joost zich thuis in Velserduin?

Voelt Joost zich thuis in Velserduin?
4

Woonzorgcentrum Velserduin
Scheldestraat 101
1972 TL IJmuiden
Tel: 023-8918918
info@zorgbalans.nl
www.zorgbalans.nl

4 THe kopje

P1050553

Als Dames THe willen we nu eens een locatie van Zorgbalans met een Zorgvisite vereren. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgbalans, Anja Schouten, is in 2015 door een jury van het vakblad Zorgvisie tot zorgmanager van het jaar verkozen. En Aad Koster, de door ons zeer gewaardeerde ex-directeur van Actiz, de brancheorganisatie die staat voor de belangen van de langdurige en thuiszorg, is onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht van Zorgbalans. Aad heeft altijd open gestaan voor de toch wel wat tegendraadse methode van Zorgvisite en daarmee ons de lef gegeven, ook in de beginperiode waarin we wel eens met vrees en beven onze Zorgvisites publiceerden, ermee door te gaan.

We hebben inmiddels al 12 vrijwilligers getraind die ons als oortjes  vergezelden en ervoor open stonden om onze manier van kijken tot zich te nemen en het ‘woord te verspreiden’. We wisten ze goed in de touwen te houden. Dat wil zeggen ze leverden een voorzet en over en weer kwam er dan een Zorgvisite Dames THe-stijl uit.

IMG_6256

Cor Verhoog, een senior, met een grote staat van dienst in het cliëntenraadwezen en een warm voorstander en pleitbezorger van het door ons ontwikkelde instrument van zorgschouwen, zie de flyer, doet het lekker op zijn manier. En waarom ook niet! Vandaar dat we zijn impressie gewoon integraal hier weergeven. Want eigen inbreng en creativiteit verdienen de ruimte!

Wel sieren we Cor/Joost zijn verhaal nog met een algehele waardering:

Vier THe kopjes kan Velserduin bijschrijven.

Daarbij van onze kant wel de hartenkreet: doe wat aan de website van heel Zorgbalans. Het is een kille, passieve bedoening en alleen maar –zakelijke- tekst. Voldoende voorbeelden op www.zorgvsite.nl hoe het ook kan.

Het bezoek is afgelegd in maart 2016 

VOELT JOOST ZICH THUIS IN VELSERDUIN?

Joost is de fictieve bewoner van  Zorgcentrum Velserduin in IJmuiden, een locatie van zorgaanbieder ZORGBALANS. Bij alle ontwikkelingen staat voor mij de kernvraag centraal  ‘Wat vindt Joost ervan?’. Het huis moet voor hem een herkenbare manier van leven bieden, hij moet zich thuis voelen. Voor mij  aanleiding om met de Dames THe op weg te gaan naar IJmuiden (de monding van het IJ), een havenstad met zo’n 30.000 inwoners en te kijken of Joost zich ook daadwerkelijk ‘senang’ kan voelen.

WONEN. Velserduin is een modern zorgcomplex, opgeleverd in 2006, IMG_6269

vlakbij de centrale as van IJmuiden, de Lange Nieuwstraat en Planetenweg, met talloze winkels en een bushalte op nog 100 meter. Parkeerruimte voor bezoekers voldoende.

P1050531

Het gebouw contrasteert met de omringende bebouwing niet alleen door de aparte gevel-behandeling maar ook door de opzet van woongroepen met een eigen voordeur, intercom en brievenbus gesitueerd rondom een binnentuin.

P1050550 P1050546 P1050545

De blokken zijn onderling verbonden door semi-openbare gangen die het karakter van een buitenruimte hebben (dus veel daglicht)

P1050552 P1050551

en waarbij bewoners in een veilige omgeving een wandelingetje kunnen maken.

P1050543 P1050547 P1050522

Jammer genoeg wordt de wandelroute om het gebouw niet erg gepromoot, terwijl pad (met straatstenen, straattegels, grind, schelpen en gras), zitbanken, hinkelbanen en stenen damtafel toch heel bijzonder zijn. Niet te vergeten de beweegtuin bij de fysio. Het tuinonderhoud buiten was goed, maar de gemeente zou beslist wat sneller de afvalbakken kunnen legen

P1050541

en rokende medewerkers zouden de asbaktegels kunnen gebruiken. P1050539 P1050538

Goed zijn de dienstenruimten op de begane grond waar ook de buurt gebruik van maakt (huisartsen-, cardiologie- en fysiopraktijk, een SIG-winkel, kapsalon, pedicure en buurtcentrum). In de hal
IMG_6265
ontstaat daardoor een leuke interactie waar je kunt zitten en koffie of een warme snack kunt kopen. Maar over het algemeen is het daar toch wat rommelig of slordig, bijvoorbeeld het BHV-bord boven de receptie geeft aan dat geen van de BHVers aanwezig zijn (!). Of het verslag van de cliëntenraad dat is weggestopt achter een bord met een speciale aanbieding. En kilometers plakband zijn waarschijnlijk gebruikt voor al die papiertjes op deuren, ruiten en bij ruimten. Ook was er weinig informatiemateriaal, het folderrek was bijna leeg.

IMG_6268

De bewegwijzering was attent, maar kan beslist duidelijker, met name voor rolstoelers. De presentietafel en display van BUUV met verzoekjes om hulp was duidelijk aanwezig. De bibliotheek met de luister- en internethoek was heel aardig en goed verzorgd.
IMG_6243 IMG_6245 IMG_6248
De lift naar de PG-afdeling kan alleen met een pas bediend worden; de overige etages normaal bereikbaar zijn.

VERZORGING en WELZIJN. Woonzorgcentrum Velserduin heeft gekozen voor kleinschalig wonen (ca. 8 bewoners per woongroep). Er is een gemeenschappelijke woonkamer en iedere bewoner heeft een eigen (slaap)kamer met eigen spullen om een eigen kleine leefruimte te creëren.  In totaal voor zo’n 150 bewoners die allemaal niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, permanent of tijdelijk.

De meeste activiteiten voor de bewoners en senioren uit de buurt worden georganiseerd door de vrijwilligers van Stichting Welzijn Velsen in Velserduin, of het nu gaat om senioren fitness, rummikub of klaverjassen: het is beschikbaar. Toch zou ook goed nagedacht moeten worden over de gesloten PG-afdeling en een zinnige invulling van de dag daar, zelfs als rekening gehouden wordt met gezondheid en beperkingen.

Onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens laat zien dat 66% van de somatische bewoners en 82% van de PG-bewoners in verpleeghuizen (bijna) nooit buiten de instelling op bezoek gaat. En 12% van de bewoners in verpleeghuizen nooit meer buiten komt en tenminste 20% maar eenmaal per maand. Dat percentage is onder somatische bewoners zelfs 55%.

Mensenrechten van verpleeghuisbewoners, volgens het College, worden onvoldoende verwezenlijkt waar het gaat om de invulling van de dag. Dus aan de slag!

MIJN WAARDERING

❶ Omdat goede zorg heel persoonlijk is (Visie Zorgbalans in Waardigheid en Trots).

❷ Meer dan 100 vrijwilligers in Velserduin ondersteunen bewoners en medewerkers.

❸ Zorgkaart Nederland 7,7 bij 26 waarderingen in 2016.

❹ In Velserduin een SIG*-winkel voor de bewoners en de buurt.

❺ Joost kan zich ‘senang’ voelen in Velserduin.

 *SIG is een professionele organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of stoornis uit het autistisch spectrum in Kennemerland.

Cor Verhoog, maart 2016

Geef een antwoord