Plussen en minnen

Plussen en minnen
4

Savelberg
Savelberghof 200
2805 RX Gouda
klantcontact@zorgpartners.nl 
Tel: 0182-723723
www.zorgpartners.nl/savelberg 

Savelberg is een actief en veelzijdig centrum in Gouda Noord met 148 appartementen voor ouderen met een zorgvraag en dementie. Savelberg maakt onderdeel uit van Zorgpartners Midden-Holland, een zorgorganisatie in het zogenoemde Groene Hart met 16 woonzorgcentra, wonen met begeleiding en thuiszorg. 

Plussen en minnen

IMG_8507

4 THe kopjes 

Tjonge, we kijken er wel even letterlijk tegenop. Een acht/negen etage hoge schoenendoos doemt op in een stedelijke vernieuwingswijk die haar wortels heeft in de jaren ’50/’60. En is het nu heus dat we geen enkel balkon zien? Dat vraagt om een gedegen Zorgvisite.

IMG_8476

WeeTJe: Welbevinden, Tevredenheid, Je thuis voelen  

Gelukkig hebben we dit keer een extra paar ogen mee. Rose van Stein van Tao of Care, het bedrijf van Hoogleraar Annemei The (geen familie) is met ons mee in het kader van het zorgvisite docentenprogramma vanuit Levensles van de Leyden Academy.

IMG_8512

Annemei The breekt een lans voor de zogenoemde sociale benadering van mensen met dementie. En daar waar zij zich meer richt op de individuele relaties en aspecten van mensen met dementie, letten wij meer op het creëren van de omstandigheden om welbevinden, waardevolle zorg en tevredenheid makkelijk en vanzelfsprekend te laten zijn. Natuurlijke condities voor het je kunnen thuis voelen als cliënt, als naaste en als medewerker. Ons WeeTJe. En dat is ook meteen een opbrengst van deze Zorgvisite. De constatering dat we elkaar aanvullen en dat moeten gaan benutten. 

Verschil tussen ziekenhuis en verpleeghuis 

Om met elkaar kennis te maken en de Zorgvisite methode van de Dames THe met Rose te bespreken, gaan we eerst naar het nabije winkelcentrumpje, meer een winkelstrookje waar de middenstand het duidelijk moeilijk heeft. Een koffieplek is er niet te vinden dus rest ons niets anders dan de koffie lounge van het Groene Hart Ziekenhuis op te zoeken. We zeggen tegen Rose: let op hoe hier de coffee corner is ten opzichte van de verpleeghuizen die we vandaag zullen bezoeken. Want naast de professionele horecauitstraling is ook het assortiment in de winkel die er integraal onderdeel vanuit maakt uitnodigend.   

Eerst een rondje om het huis 

Terug bij de Savelberg wil de grote toegangspoort ons naar binnen lokken, maar wij houden ons aan ‘eerst een rondje om het huis’ om een indruk te krijgen hoe het huis nu echt in elkaar zit. Het hoge schoenendoosgebouw rechts heeft aan de linkerkant drie verdiepingen gebouwen waar het water tegen een mooi begroeide oever aan kabbelt.
20170714_120415
Hier wel balkons met fraaie bloeiende bloembakken en dan weten we het ook weer meteen: dit zijn huur- of koopappartementen. Leuk om te wonen. Gelukkig treffen we een voetgangersbruggetje om het rondje verder te maken. In het geweldig leuke en uitgebreide boekje, dat het verenigingsleven van de Savelberg beschrijft (TIP van het HUIS) en dat we later binnen aantreffen met de titel Welzijn in Savelberg zien we op blz 39 een aanbod voor buitenactiviteiten.

20170714_120521

Wij denken dat het leuk is als aangename wandelroutes binnen en buiten ook zichtbaar worden gemaakt. TIP van ZORGVISITE. Voor het verenigingsleven is er een heuse Verenigingsleider. TIP van het HUIS. Grappig dat dit woord wordt gebruikt. Het dekt natuurlijk heel goed de lading, maar we zijn er niet meer zo aan gewend iemand een leider noemen. Associaties met grote roergangers zijn dan gauw gelegd. Mao de grote leider van China. Laten wij er gewoon weer een lans voor breken het beestje bij zijn naam te noemen, want leiding is wat de zorg echt nodig heeft.  

Een tuin om u tegen te zeggen 

Op het moment dat we denken vast te lopen ontdekken we een poortje en dan valt onze mond open van verbazing. Wat een geweldige tuin ligt daar aan de voeten van een enorme glazen serre  van de schoenendoos. Je waant je in de Hortus Botanicus.
20170714_121056 20170714_121323 IMG_8477
Lekkere slingerende, dwaalgevoel weggetjes met verschillend goed bewandelbaar plaveisel, gevarieerde beplanting, een hok met kippen en konijnen, een jeu de boulesbaan die serieus genomen wordt en waar de spelregels er keurig bij hangen,
20170714_121216
gezellig water met een fontein en fraaie eenden die het via eigen trappetjes gemakkelijk wordt gemaakt om vanuit het water zich op het land te laten zien, een theekoepel met in de vloer weggewerkte verlichting.
20170714_121308
Savelberg is een fixatievrije zorglocatie. Via domotica hebben de bewoners met dementie vrijheid. We gunnen het hun echt dat zij vrijelijk ook van deze tuin gebruik kunnen maken. Het brengt ons tot de TIP van ZORGVISITE: zet op de website tot waar de door domotica gestuurde veilige bewegingsvrijheid van de bewoners reikt.  

Een dissonant op al dit fraais is dan de afscheiding van het terras van wat we denken dat de dagbehandeling is. Waarom is die zo dicht dat je totaal niks ziet van de tuin? In het verlengde daarvan is het leuke golvende balkon voor de dagbehandelingsruimte desolaat. Kom op: gebruik dat balkon om er meteen je visitekaartje als Savelberg mee af te geven door er kleurrijke balkonbakken aan op te hangen. In ieder geval is het geen fietsenstalling.

IMG_8483

De achterkant is een voorbeeld voor het plein aan de voorkant 

Tijd om de poort door te gaan naar het binnen terrein. Hm, de logica van de ingang van de parkeergarage ontgaat ons. Hij is zo gesitueerd dat de facto het grootste deel van het binnenplein door de auto’s moet worden afgelegd. Maar ook verder is er geen enkele moeite gedaan om er iets van een ontmoetingsplein van te maken, waardoor bewoners van de huurwoningen zich onderdeel kunnen voelen van Savelberg en vice versa. Dat merk je ook aan de manier waarop het terras (en de coffee corner) is afgesloten van het binnenplein door een muur van een lelijk soort stenen. Coffee corner en terras zijn nu alleen maar te bereiken via de hoofdingang.
20170714_122238
Nee, dan denken wij liever aan De Marne in Leens, waar de coffee corner meteen naar buiten was gericht en het plein zo ingericht dat het uitnodigt tot nieuwe ontmoetingen en een praatje. TIP van ZORGVISITE. 

Sluis in zomerstemming 

De befaamde sluis brengt je meteen in een zonnig humeur. De ligstoelen en het strandje zijn aanlokkelijk.
IMG_8485
Het vergt wel geduld om echt binnen te komen doordat de deuren vanwege de bewegingsvrijheid van de mensen met dementie steeds dicht gaan als iemand er maar een beetje binnen of buiten voor staat. Niet erg want het is voor de goede zaak. En iedereen kan dat weten want de met plakbandjes opgehangen waarschuwingsbriefjes tieren welig. Dat kan anders.

IMG_8486

Goudse picknick 

Na de sluis is het een drukte van belang, vooral in de serre/ontmoetingsruimte/restaurant. De bewoners worden getrakteerd op een Goudse picknick. Erg leuk. Voor die ruimte treffen we een wel anderhalve meter hoog boek. Het blijkt een reuzenformaat van het ‘Ik Ben Boek’, dat Savelberg graag gemaakt ziet van elke bewoner.  

Niemand lette op ons  

Links na de sluis is een mooie leestafel met daarachter een boekenkast en weer daarachter een klein kapelletje. Want ook als staat het bij Savelberg niet op de website vermeld, het huis heeft een katholieke achtergrond. Her en der door het huis zie je af en toe er iets van terug. We dralen wat in deze ontvangstruimte.
IMG_8489
We zien rechts een tafel die ons inziens als receptie dient maar niemand slaat acht op ons. We lopen rechts verder de gang in, zien een kinderhoekje en een leuke met dam- en schaakbord ingelegde tafel met erachter een open spelletjeskast,
IMG_8491
een kapsalon en een wellness en die helaas ook niet aan de straatkant zijn gesitueerd. We praten er wat over dat we bewegwijzering missen, dat de kunst zo zonder gedachte wellicht wat nonchalant is opgehangen, we observeren de karrencultuur, maar nee hoor, geen mens die ons aanspreekt, ook voor ons vrijheid blijheid. 

Zeker als we later toch zo brutaal durven te zijn om de lift naar een paar verdiepingen te pakken, voelt het voor ons helemaal niet goed. Nu hebben wij geen kwaad in de zin, maar dat eigenlijk iedereen met de lift de woonomgeving van zo kwetsbare bewoners (appartementdeuren stonden gewoon open) kan betreden en ook zonder code weer met de lift kan vertrekken… De zorgdomotica moet zover gaan dat die ook de lift alleen voor bevoegden inclusief de mensen met dementie programmeert. TIP van ZORGVISITE. 

Decorbouwer kan goed diensten leveren voor aangenaam woonmilieu op de verdiepingen 

We bekijken heel kort een paar van de negen woonetages. Ons valt op dat ze zo verschillend zijn. Bij de een wordt je door een vrolijk zomers tafereeltje ontvangen bij de ander is het kaal. We zien zusterposten waar wij de zin niet van in zien, lege posterborden waar de namen en functies van medewerkers van de dag op zouden moeten staan. We genieten ook even van het uitzicht over Gouda in een sleufje aan de kopse kant en zeggen tegen elkaar: het gebouw is verkeerd om gebouwd.

IMG_8501

Waarom gaf je als architect de bewoners dit uitzicht niet vanuit de appartementen! Dat valt natuurlijk niet te veranderen maar maak het dan alsjeblieft aantrekkelijk dat bewoners met familie en medewerkers hier lekker kunnen zitten en genieten. Dat geldt eigenlijk ook zo gauw we konden zien voor de heel brede binnengangen; dat zijn ruimtes waar je het leven kunt brengen en kunt omtoveren tot straten, pleinen. We herhalen maar weer eens onze decorbouwertip die goedkoop goede diensten kan bewijzen.TIP van ZORGVISITE. 

We mopperen nog wat na over het ontbreken van buitenruimte op de etages ook al heeft dat geen zin… 

Habbekrats en schijnprecisie 

We zijgen neer in de gezellige coffee corner waar ook het biljart en een oude koffergrammofoon in staan
IMG_8499
en nuttigen smakelijke tomaten soep en bami. En natuurlijk een koffie verkeerd die er goed mee door kan. Het kost allemaal werkelijk niks en we rekenen iets van 6 euro af. We moeten wat lachen om de prijs van een wit broodje 0,42 cent. Misschien typeert deze schijnprecisie wel Savelberg: een zekere rommelige gezelligheid met plussen en minnen. 

Onze klomp breekt gelukkig: website met cliëntenportaal 

Thuis gekomen onderwerpen we de website van Zorgpartners Midden Holland nog aan een nadere inspectie. 

Ook hier weer iets van hinken op twee gedachten. Gelukkig na wat zoeken, vinden we ook hier weer een Clientportaal. Dat is al de derde zorgorganisatie op rij. Terwijl we in de bijna 150 voorgaande bezoeken never nooit een cliënten portaal hebben aangetroffen. Nu nog meteen op de Homepage Zorgpartners! TIP van ZORGVISITE. 

Weggestopt wie wie is 

Zorgpartners heeft voor een homepage gekozen die hulp zoeken naar aandoening als ingang heeft. Daarin is Zorgpartners best onderscheidend. Wij raden wel aan dan meer inhoudelijke informatie erbij te verschaffen. Als je bijvoorbeeld doorklikt naar het aanbod dat er per aandoening is stuit je op een functionele beschrijving van wat bijvoorbeeld ergotherapie is en wordt te weinig duidelijk wat het inhoudt. Aansprekend is wel dat er erg veel foto’s op staan. Gelet op onze Waardigheid en Trots column THe-blik ‘Wie ben ik? En voor wie ben ik er?’ zoeken we natuurlijk ook naar wie vormen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Het is zoeken onder Over Zorgpartners en dan weer organisatie en het  zijn louter namen met uitzondering van de twee leden van de Raad van Bestuur. Als je op hun naam klikt kom je op hun LinkedInprofiel. Dat is een hobbel. Bij Simon de Jong moet je je dan bij je eigen LinkedInprofiel eerst apart gaan aanmelden en bij de nieuwe bestuurder Margot van der Starre staat medio juli 2017 nog steeds dat ze directeur is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen! TIP van ZORGVISITE. Heet welkom, introduceer jezelf  en maak duidelijk waarvoor je staat als eindverantwoordelijke gezichten van Zorgpartners Midden-Holland op je homepage. 

De veel gestelde vragen button gaat in op bezoektijden, openingstijden, receptie, bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer. Wij raden aan deze vragen en antwoorden uit te beiden met zorginhoudelijke vragen. TIP van ZORGVISITE. 

Over Savelberg is een korte en bondige pagina gemaakt. Betrekkelijk weinig foto’s, maar wel inhoudelijke informatie als fixatievrije instelling  (je kunt wel duidelijker beschrijven wat dat inhoudt voor de bewoners) en dat er gewerkt wordt met een aangepast dagritme, waarom dat is ingevoerd en wat dat inhoudt. TIP van het HUIS. Verder missen we in huis en op de website plattegronden van huis, etages en van de persoonlijke appartementen. TIP van ZORGVISITE. 

Er blijft werk aan de winkel. 

Het was een intensief bezoek met veel positieve inzichten en met veel op te pakken zaken. Er blijft altijd werk aan de winkel. 

Zorgvisite afgelegd juli 2017 

Copyright; Dames THe,  Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse/Publicarea 

Geef een antwoord