Verborgen Vermogen

Verborgen Vermogen
4

WoonZorgCentrum Noorderkroon

Onderdeel van Brabantzorg

Manis Krijgsmanhof 71 5233 BR ’s-Hertogenbosch

Tel: 073-6407000

Website: www.brabantzorg.eu

Email: info@brabantzorg.eu

Vier THe kopjes

IMG_4770

WoonZorgCentrum Noorderkroon maakt onderdeel uit van BrabantZorg, een brede zorgaanbieder die naast 31 intramurale woonzorglocaties ook diensten verleend op het gebied van het scheiden van wonen en zorg, thuiszorg, behandeling, welzijn en dienstverlening. Brabantzorg opereert in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. BrabantZorg profileert zich met een warm, gastvrij en huiselijk karakter van al haar locaties. En zegt dat de zorg en verpleging die nodig is, wordt afgestemd op de persoonlijke situatie. Daarnaast is op alle locaties een keur aan faciliteiten zoals activiteiten, kapper, winkel, maaltijdservice te vinden. In Noorderkroon wonen 134 mensen met een intensieve lichamelijke en psychogeriatrische zorgvraag. WoonZorgCentrum Noorderkroon is gehuisvest in een drie jaar geleden opgeleverd splinternieuw gebouw.

Een Brabantse Noorderkroon

Als je wat door je oogharen naar de spreiding van de door ons afgelegde zorgvisites kijkt op de zorgvisitekaart op onze website is Den Bosch nog maagdelijk wit. Wel zijn we een paar jaar geleden in Vught  op zorgvisite geweest bij Boswijk. En omdat de provincie Brabant zich best profileert op innovatief ouderenbeleid besluiten we naar Den Bosch te gaan. Het carnaval is net achter de rug, zodat wij Amsterdammers ons er weer met goed fatsoen durven te vertonen. Bij de research van de ouderenzorg in Den Bosch is het ons opgevallen dat daar een locatie is met de voor ons bekende naam Noorderkroon. In de provincie Drenthe hebben we een Noorderkroon -zelfs twee keer- bezocht. Het bruggetje is snel gemaakt: laten we kijken wat de Noorderkroon in Den Bosch ervan maakt. Dertien in het dozijn architectuur op goede locatie We kronkelen achter de immense stadsbus aan door de straatjes van de wijk Haren, Donk en Reit in Den Bosch Noord. We zien Noorderkroon al direct opdoemen, ook zonder bewegwijzering.

P1040393

Er zit niet veel variatie in de bouwarchitectuur. Best een zorgpuntje als je nagaat dat zorglocaties van weleer nu de status van cultureel erfgoed hebben. Wij denken dat veel van de door ons bezochte instellingen die status nooit zullen bereiken. Het is te veel dertien in het dozijn. Noorderkroon ligt aan het eind van  een soort van pleintje waar je makkelijk je auto kunt parkeren en waar je ook een klein winkelcentrum aantreft. Vanuit Noorderkroon heb je uitzicht op een immense groene weide, op een plas en een kinderboerderij. De situering is prachtig!  Maar wordt deze kwaliteit ook goed benut?

P1040398 P1040410 P1040411

Fysiotherapie en ergotherapie in kelder

Bij ons rondje om het huis verbazen we ons over de situering van de functies fysiotherapie en ergotherapie die in het souterrain zijn ondergebracht, zonder contact met de tuin, vanwaar je het souterrain inkijkt. Deze tuin komt uit op een wandelpad dat weer uitkomt bij de weide en de plas. Je kunt hier dus heel goed wandelen.

IMG_4756 IMG_4757

Geen heldere entree en welkom

Als we naar binnen willen is niet duidelijk welke kant we nu op moeten. We zien links en rechts wel wat reuring, maar ook als we de weinig aangeklede sluis instappen weten we het niet. Dat kan aantrekkelijker en uitnodigender. We hebben het al veel vaker geconstateerd dat er veel meer aandacht moet zijn om buiten en binnen op een natuurlijke wijze met elkaar te verbinden, inclusief uitnodigende en niet instellingsgerichte bewegwijzering. ZORGVISITE TIP Scherp naar links dus. Daar is een receptie en een receptioniste die kennelijk geen instructie heeft om gasten welkom te heten of een helpende hand te bieden, terwijl we best een tijdje drentelen en overdreven lang het goed gevulde folderrek tot ons nemen.

Naar binnen gekeerde en instituutsgerichte  indeling van atriumruimte en begane grond

Verder naar links zien we een leuke bibliotheekachtige ruimte die doorloopt in het in het qua maatvoering en indeling prettige, lichte (veel glas) en hoge atrium, dat multifunctioneel gebruikt wordt. De hoofdfunctie is die van restaurant. IMG_4752

Ook door het glazen dak stroomt licht naar binnen. Het atrium loopt door tot aan het punt waar je het mooiste uitzicht hebt over de groene weide, de plas en de kinderboerderij. Omdat de counter zich helemaal aan de andere kant bevindt en mensen ertoe geneigd zijn een tafeltje in de buurt van de counter te zoeken, blijven de tafels in het deel met het mooiste uitzicht onbezet. Wij zouden de zaak dan ook omgedraaid  hebben. Een open buffet dat vanaf buiten zichtbaar is met daarachter de keuken en daar ook een directe toegang tot het restaurant. Nu is die mooie kant met in een hoek wel een prachtige muziekkamer alleen toegankelijk via een pietepeuterige tussendeur en ontbreken grote openslaande deuren of schuifpuien, die tegelijkertijd toegang zouden kunnen geven naar een te creëren terras aan de kant met het mooie uitzicht. Aan de zijkant van het atrium zijn aparte ruimtes voor de bios, de activiteiten en de winkel. Alles van glas zowel aan de buiten- als de binnenkant.

IMG_4750 IMG_4771

IMG_4755 IMG_4754

De winkeltijden zijn beperkt en daarom herhalen we maar weer eens ons devies: combineer toch functies als receptie/gastvrouw/winkel en horeca! ZORGVISITE TIP De counter zoals die nu is heeft een wat kantineachtige uitstraling. We begrijpen dat men hier zelf van alles klaar maakt -naast het feit dat gebrachte maaltijden hier worden geregenereerd- en dan lijkt een mooi buffet beter op zijn plaats. Met het meubilair zijn we ook niet zo gelukkig. De grijsbruine tafels maken een saaie indruk en die stoelen kunnen ook gezelliger. Verrassend is dat er een  welkomsttafel is met een mooi menuboekje en een groot gastenboek. TIP VAN HET HUIS.

IMG_4753 IMG_4751

Ook op de tafels treffen we menu’s aan. Later zien we dat er een fraai uitnodigend boekwerkje is, waarin BrabantZorg flink uithaalt over al haar culinaire verrassingen inclusief betaalbare ruimte die er te huur is met catering. TIP van het HUIS

Niet geslaagd voor de koffie proef

We worden prettig geholpen. We bestellen spruitenstamppot met rookworst, vermicellisoep, worstenbroodje en Bossche bol. Voor de prijs hoef je het niet te laten, inclusief koffie ruim twaalf euro voor ons beiden. Helaas is de koffie ook hier niet je dat, maar de rest is oké, waarbij de Bossche Bol van Den Otter het summum is.

Blij met glazen contact makende liften en balustrades woonetages

We zijn blij dat de liften een integraal en open onderdeel vormen van het atrium, mede door de glaswanden. En wat fijn is, is dat de woningen gelegen zijn aan balustrades die contact met het atrium maken. Gelukkig, geen binnen gangen. Erg fraai gedaan.

P1040400

We genieten van het uitzicht dat de open lift biedt en gaan alle woonetages af. Op de balkonnetjes die het atrium inspringen zijn leuke kijk- en doe-zitjes. We treffen aansprekende borden met de foto’s van de medewerkers en het gevarieerde aanbod aan woonruimten voor verschillende doelgroepen ziet er gewoonweg prima uit.

P1040404 P1040405 IMG_4769

Waarom zusterposten op elke etage?

Elke etage heeft ook nog ruime huiskamer en een zusterpost.

IMG_4765 IMG_4766

Bij het nut van deze zusterposten plaatsen wij altijd vraagtekens, zeker omdat er andere ruimten beschikbaar zijn in het gebouw, waaronder de huiskamers. Op het moment dat wij rondlopen, zien we drie medewerkers in de zusterpost. Het kan natuurlijk een toevalstreffer zijn, maar eerlijk gezegd denken wij van niet. Want altijd waar wij zusterposten aantreffen, op welk moment wij ook komen: ze zijn altijd bezet!

Mooi folder materiaal ook voor de leuke dingen voor de mensen

Thuis gekomen duiken we nog eens goed in al het meegenomen informatiemateriaal. Dat is heel informatief en duidelijk. Het boekwerk met daarin beschreven de functies, wie behandelen, wie begeleiden en te consulteren zijn is perfect. Wat ons betreft wordt de video ‘Interactie Begeleider’, die de mantelzorger handvatten geeft om met de veranderingen bij dierbaren om te gaan ten gevolge van het ziektebeeld, veel meer landelijk gepromoot. TIP van het HUIS En ook de gids met het BrabantZorg reizen aanbod TIP van het HUIS waarbij via heldere pictogrammen wordt aangeduid voor welke doelgroep het aanbod geschikt is, verdient een pluim. Het aanbod gaat het standaard dagjesaanbod voorbij. Ook met het activiteitenaanbod en wat het verenigingsleven biedt en de folders daarover zit het echt wel snor.

Website te veel BrabantZorg en te weinig profilering leuke dingen

De website van Brabantzorg in z’n algemeenheid is helder. De afzonderlijke locaties moeten het echter met schrale profilering doen. De pagina over Noorderkroon bevat nog geen tien regels, terwijl de rubriek nieuws geen resultaten geeft. Kom op dat kan beter. Zet het vele dat je op papier hebt ook op de website!! Wat ons verder opvalt is dat BrabantZorg al sinds 2013 heeft voorgesorteerd op de veranderingen in het ouderenzorg beleid. Sinds die tijd heeft BrabantZorg ZorgWonen ingevoerd, gebaseerd op het scheiden van wonen en zorg. Verder treffen we een heldere pagina aan met de te betalen prijzen voor diensten op het gebied van zorg en dienstverlening. Je kunt precies zien wat een uur of dagdeel inhuur van een medewerker kost. Klasse.

Hand over het hart

Kortom, er valt veel kwalitatieve en waarschijnlijk financiële winst te behalen als er een betere invulling wordt gegeven aan de hele benedenruimte en om de plint van Noorderkroon het kloppend hart van de wijk te laten zijn., Juist daarom hechten we zo aan een andere invulling van de begane grond, inclusief een veel aansprekender bewegwijzering qua vorm en inhoud. BrabantZorg kan  voorbeelden te over vinden op onze site. ZORGVISITE TIP De ingrediënten en de potentie van de ruimte is er voor, dus er is zeker geen man over boord. En de film Verborgen Vermogen gespeeld en gemaakt door bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Brabantzorg, over talent, zorgen, samenwerken en aandacht geeft het goede voorbeeld. Goed dat daarmee het gesprek wordt aangegaan. Tip van het Huis

IMG_4770

We vinden het een hele klus om onze waardering in THe kopjes uit te drukken. De plint en website geven reden tot 3,5 THe kopje, evenwel het wonen en de schriftelijke info, alsook de genomen stappen naar de toekomst en de transparantie maken het echt 4. We zijn bijna jarig met het naderen van de 100 ste zorgvisite op 15 april, dus we trakteren op 4 THe kopjes.

Zorgvisite afgelegd: februari 2015

Zorgkaart Nederland: : 6, 7 uit 12 waarderingen; laatste waardering op 17 september 2010. N.B. betreft hier o.i nog de oudbouw situatie.

Gastvrijheidszorg met Sterren: 2 sterren, 2012

Copyright: Dames THe/Publicarea; Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse

Geef een antwoord