Wonen en zorg op een historisch landgoed: hoe doe je dat?

Wonen en zorg op een historisch landgoed: hoe doe je dat?
3.5

Mariënhaven en Mariëngaerde
Monseigneur Aengenentlaan 1,
2361 GB Warmond
Telefoon: 071 305 1999
Onderdeel van Marente
info@marente.nl
www.marente.nl

Wonen en zorg op een historisch landgoed: hoe doe je dat?

P1040911

3,5 THe kopjes

Als we de lange door bomen omgeven oprijlaan van zorgcentrum Mariënhaven en verpleeghuis Mariëngaerde oprijden, zien we direct dat we hier een pand met een lange historie benaderen.

P1040945 P1040909

Het enorme complex, waarin beide huizen met elkaar zijn verbonden, werd in 1799 in gebruik genomen als seminarie. Lange tijd was dit het enige seminarie in Nederland, waar katholieke jongens vanaf hun 16e tot hun 20ste werden opgeleid tot pastoor. Het complex heeft bijna 200 jaar als seminarie dienst gedaan, waarna het in gebruik werd genomen voor ouderenzorg. Niet vreemd dus dat de gebouwen, waarvan ook een grote kerk deel uitmaakt nog steeds een katholieke sfeer uitstralen.

P1040951

Het zware smeedijzeren hek bij de ingang van de oprijlaan heeft in 1900 een prijs gewonnen op de Wereldtentoonstelling in Parijs.

P1040912

Het hek staat nu altijd open en de oprijlaan en paden rondom het huis zijn nu publiekelijk toegankelijk en leiden eveneens naar prachtige nieuwe stadsvilla’s voor senioren.

IMG_5379 IMG_5378

 

Het blijft altijd opmerkelijk hoe de aanblik daarvan zoveel innemender is ten opzichte van de aanblik van zorggebouwen en in dit geval Mariënhaven/Mariëngaerde.

P1040934 P1040950

Onzekere toekomst voor de bewoners van stadsvilla’s en het zorgcentrum

Bij een stadsvilla aan de praat met een van de bewoonsters die met groene handen de weelderig bloeiende planten verzorgt, horen we dat er veranderingen op til zijn. Het woonzorgcentrum zal in de nabije toekomst geen zorg meer leveren aan de bewoners van deze villa’s.

IMG_5383

Ook binnen vernemen we van een van de bewoonsters dat zij waarschijnlijk naar elders zal moeten verhuizen, omdat het verzorgingshuis een andere functie zal krijgen. Wat precies de plannen zijn daar komen we komen we niet helemaal achter. In het jaarverslag 2014 lezen we dat er plannen zijn om in Mariënhaven te starten met kleinschalig wonen. Dat zal betekenen -zo veronderstellen wij- dat nieuwe bewoners aan zwaardere zorg/verpleeg criteria zullen moeten voldoen, willen zij in aanmerking komen voor een plek in een van de woongroepen. Wat het betekent voor de zittende bewoners krijgen wij ook via de website geen hoogte van. Wij kregen sterk de indruk dat zowel de bewoners van de stadsvilla’s als de bewoners van Mariënhaven in onzekerheid verkeren over hun toekomstige zorg c.q. woonplek. Het is daarom aan te bevelen dat Marente daar aandacht aan besteedt en naar de bewoners van zowel de stadsvilla’s als van Mariënhaven  goede informatie en zekerheid verschaft en met hen in gesprek gaat over hun toekomst. TIP van ZORGVISITE.

Het vele groen kan beter worden benut

P1040922
Het gebouw is omgeven door gigantisch veel groen.  Je kunt niet om het hele complex heen lopen, wat te maken zal hebben met de veiligheid van de verpleeghuisbewoners van Mariëngaerde. We lopen tegen een landje met stallen op, waar de haan met z’n kippen, geiten en konijnen rondscharrelen en we zien ook een jeu de boules baan.

P1040924 P1040919

Van die groene buitenruimte kan naar ons idee nog veel beter gebruik worden gemaakt. Van belang omdat het historische donkere pand sowieso weinig contact maakt met de buitenruimte.

P1040920

Ons idee: geef wandelroutes aan, plaats er bewegingstoestellen in, maak het gezelliger met bloemen, planten, en leg speelvoorzieningen aan voor kinderen. Ruimte zat om er veel meer van te maken TIP VAN ZORGVISITE

Goed ingerichte voorzieningen, maar de keuken in ongebruik

Binnen zijn er zitjes met spelletjes en boeken bij de hand.

IMG_5384 IMG_5388

Ook treffen wij fitnessapparatuur aan.

IMG_5385

Er is in het huis een mooie kapsalon en een heel aardig toegeruste winkel, waar voor de bewoners ook leuke cadeaus te kopen zijn.

P1040949

De winkel is tegenover het restaurant gelegen. Het restaurant maakt een gezellige indruk, maar wij vinden het jammer dat hier maar tot half 5 consumpties te verkrijgen zijn.
IMG_5386

 

Verderop ontdekken we een immense keuken waar flink in geïnvesteerd zal zijn, maar die niet meer wordt gebruikt. Onbegrijpelijk omdat verse ter plekke klaargemaakte voeding toch duidelijk de voorkeur verdient boven voeding die van elders moet komen. Het restaurant bedient zowel de bewoners van Mariënhaven als Mariëngaerde.

Voorzie in versnaperingen en een kast met spelletjes na ‘sluitingstijd’

In de biljart- annex lekkere zitruimte die naast het restaurant gelegen is vinden we niets waar je koffie, thee frisdranken of een biertje kunt halen en die de restaurant functie na half 5 ten dele zou kunnen overnemen. We geven de tip mee: creëer er iets voor. TIP VAN ZORGVISITE. Lekker toch voor de bewoners en hun bezoek die hier relaxen of een biljartje leggen.

Een kast met spelletjes zou, zoals we elders in het gebouw aantreffen, hier ook goede dienst doen. Daarmee maak je van deze fraaie ruimte een echte leef- en hobby ruimte. TIP VAN ZORGVISITE.

Zoeken naar waar wat is

P1040937

Hier moet ons ook nog van het hart dat de bewegwijzering naar de verschillende functies in het gebouw sterk verbeterd kan worden. Het is nu een beetje een zoektocht naar welke voorzieningen je waar kunt aantreffen. TIP VAN ZORGVISITE.

IMG_5395

Onderweg naar het verpleeghuis Mariëngaerde komen we op de begane grond een kinderopvang tegen. Vaders en moeders met kinderen lopen via de receptie van Mariëngaerde naar de kindertuin. Zo vindt ontmoeting tussen jong en oud op een natuurlijke manier plaats! Goed dat het kinderdagverblijf in het gebouw zelf geïntegreerd is.

IMG_5393

Naast de reuring die het geeft stimuleer je dat als vanzelf jong en oud samen wat ondernemen. TIP van het HUIS.

Virtuele rondleidingen en foto’s op de website geven goed beeld

Verder lopend komen we in een ruime, lichte, goed ingerichte hal waar de receptie zich bevindt. Een overenthousiaste vrijwilligster die we tegenkomen vertelt ons dat de verpleeghuisbewoners nog steeds afdelingsgewijs wonen en hier nog geen sprake is van kleinschalige woongroepen. Op de website van Mariëngaerde vinden we virtuele rondleidingen en foto’s die ons een kijkje geven in een huiskamer en een kamer van de bewoners. De kamers worden overigens door twee bewoners gedeeld. De huiskamer ziet er heel mooi en goed ingericht uit met tafels in verschillende grootte voor acht, vier of twee bewoners, met lekkere banken en gezellige aankleding. Een keuken ontwaren we niet, dus we veronderstellen dat ook voor de verpleeghuisbewoners de maaltijden van elders worden betrokken. De virtuele rondleiding biedt vanuit de huiskamer zicht op een ruime leuke tuin, direct toegankelijk voor de bewoners. Dat is dan wel weer een grote pré voor wie hier op de begane grond woont. Virtuele rondleidingen en foto’s zijn er op de website ook van Mariënhaven. Je krijgt er goed beeld van beide huizen. TIP VAN HET HUIS. Uit dat beeld maken we op dat Mariëngaerde nog niet zo heel lang geleden een grondige renovatie heeft ondergaan. Voor Mariënhaven zit die er kennelijk nog aan te komen. Wij raden aan meer openheid te betrachten over de eventuele plannen. Nu maakt iedereen zijn eigen tam tam verhaal. Ook als je het nog niet weet wat de toekomst is, maak dat dan openbaar! TIP VAN ZORGVISITE.

Geen info op website over aantallen bewoners, wachttijden en inrichting

Over het aantal bewoners dat in Mariëngaerde en Mariënhaven terecht kan geeft de website geen informatie noch over de wachttijden of over de grootte van de kamers en wat men zelf mee kan nemen ten behoeve van de inrichting van de eigen kamer. De website kan daar nog mee worden aangevuld. TIP VAN ZORGVISITE

Samenwerking met de Stichting Muziek in huis

Marente biedt in samenwerking  met de Stichting Muziek In Huis klassieke concerten aan op haar locaties. Een programmaboekje voor 2015 is te vinden op de website van Marente. Naast de bewoners, zijn ook mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en andere geïnteresseerden er welkom. Dit prachtige initiatief willen wij dames hier nog eens graag onder de aandacht brengen voor die zorginstellingen die daar nog geen gebruik van maken. Zie ook www.stichtingmuziekinhuis.nl  TIP VAN HET HUIS en TIP VAN ZORGVISITE

Gouden PREZO-keurmerk is felicitatie waard

In de nieuwsbrief van Marente lezen we dat Mariënhaven in juli van dit jaar beloond is met het gouden PREZO- kwaliteitskeurmerk, wat betekent dat door een onafhankelijke instantie is vastgesteld dat de bewoners kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg en ondersteuning. Dat is een felicitatie waard.

Dames THe beoordelen het thuisgevoel en nooit het zorghandelen

Voor ons dames THe een mooie aanleiding om nog maar eens te benadrukken dat onze waarnemingen nooit de kwaliteit van het zorg- en medisch handelen betreffen. Wij beoordelen met onze eenmalige bezoeken het thuisgevoel, waarbij wij vooral letten op hoe het huis zich verhoudt tot z’n omgeving, of er voldoende stimulansen zijn tot bewegen, tot mogelijkheden om in de buitenlucht te verkeren, of er voldoende aanmoediging is om naasten te betrekken bij de dagelijkse activiteiten en het welzijn van de bewoners, of het huis en de inrichting ervan gezelligheid uitstraalt en de bejegening goed aanvoelt en of de bewoners en hun naasten goed geïnformeerd zijn over wat het huis hen te bieden heeft en zekerheid hebben en betrokken zijn bij wat de toekomst hen brengen zal. We geven tips hoe daarin verbeteringen zijn aan te brengen op basis van een inmiddels omvangrijke ervaring opgedaan onder meer tijdens ruim honderd afgelegde zorgvisites door heel Nederland. 

Tenslotte

Hierboven vermelde tips en aanbevelingen hebben daarop betrekking.

Het landgoed en het pand Mariënhaven en Mariëngaerde kan naar onze maatstaven beter worden benut. De onzekerheid die wij aantroffen bij de bewoners  over de toekomst dient te worden weggenomen, door hen te betrekken en te informeren over de plannen voor het huis en de zorg en de voorzieningen die zij kunnen verwachten.

 

Bezoek afgelegd juni 2015

Zorgkaart Nederland voor Mariënhaven: 6,7 uit 69 waarderingen. Laatste waardering op 12 januari 2015

Zorgkaart Nederland voor Mariëngaerde: 6.4 uit 7 waarderingen. Laatste waardering op 5 november 2013.

Gastvrijheid zorg met sterren: geen deelname

Copyright Dames THe/Publicarea 
juni 2015

Geef een antwoord