Naar Liduina met andere ogen kijken

Naar Liduina met andere ogen kijken
3.5

Laurens Luidina
Burg. De Villeneuvesingel 1
3055 AK Rotterdam
laurensentree@laurens.nl
Tel: 010-2112500
www.laurens.nl

Naar Liduina met andere ogen kijken

3,5 THe kopjes

Luidina is een locatie van Zorgorganisatie Laurens, een zorgorganisatie in Rotterdam en omstreken. Laurens heeft ruim 5000 medewerkers in dienst en levert zorg op 31 verpleeghuis locaties en daarnaast zorg thuis. Liduina heeft 112 bewonersplaatsen, als alle appartementen inclusief die voor echtparen bezet zijn. Liduina was voorheen een zorgcentrum opgericht in 1931 door de Franciscaner Zusters.

Liduina is nu een verpleeghuis voor bewoners zonder een BOPZ- indicatie. 85% van de bewoners heeft een vorm van dementie/alzheimer. Liduina is een overzichtelijke, middelgrote zorglocatie. Laurens Liduina heeft een karakteristieke ligging in de mooie deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Veel bewoners komen uit de directe omgeving en zijn hoger opgeleid. De huidige, sterk verouderde, locatie zal binnen enkele jaren worden omgezet in nieuwbouw en de medewerkers zullen in de toekomst gevraagd worden actief mee te denken aan de realisatie van het nieuwe pand.

IMG_1922

Met andere ogen kijken

We gaan naar Liduina, een verpleeghuis dat net als veel verpleeghuizen in Nederland voor de bekende transitie uitdagingen staat. Zoals altijd kijken wij ‘Met andere ogen’, door de bril van ‘Hoe zou je het voor je eigen vader of moeder willen’. Zorg dienstverlenend aan het welbevinden, dienstverlenend aan het gewone leven kunnen leiden, passend bij de levensfase waarin de bewoner of cliënt zich bevindt. Met aandacht voor de gewone natuurlijke rol van de naaste die op zich niet hoeft te veranderen wanneer de dierbare van thuis naar een beschermde woonzorgomgeving verhuist. Een rol die dan juist weer terug kan naar de natuurlijke, emotionele relatie, zodat de naaste zich geen zorgen meer hoeft te maken over de verzorging en het veilig zijn van zijn/haar dierbare. Wij Dames THe kijken naar de vraag: draagt de zorglocatie/zorgorganisatie er – naast natuurlijke kwalitatief goede en vertrouwensvolle zorg – aan bij dat mensen hun gewone levensbehoeften kunnen blijven vervullen? Levensbehoeften die gelden voor ieder mens en – hoe klein dan ook in verband met de levensfase en de kwetsbaarheid waarin verpleeghuisbewoners zich kunnen bevinden dus ook voor verpleeghuisbewoners: een frisse neus kunnen halen, gevoel van vrijheid en kunnen bewegen, lekker eten en drinken, ontspanning, hobby’s, recreëren, cultuur, sport en spel, informatie, communicatie en bejegening. We hebben daarbij de visie dat als bewoners en naasten lekker in hun vel zitten het werk voor de medewerkers ook zo veel prettiger is.

Tegelijkertijd hebben we de visie: zorg ervoor dat je via bouw en inrichting het werken niet moeilijker maakt. Let bijvoorbeeld op loop- en (toe)zichtlijnen. Maar ook: besef, als medewerker, dat je werkt waar een ander woont.

Hoge nood

Omdat de nood hoog is na onze tocht uit Amsterdam is de eerste deur die we induiken het toilet. Dit kleinste kamertje kan met een geurstaafje, een schilderijtje of klein bloemetje het verschil nog maken. Zie onze THe-blik Toilet maken op de website van Waardigheid en Trots.

Liduina, een naam met geschiedenis

img1937

Liduina, ook wel Liedewy van Schiedam leefde van 1380 tot 1443 en is Nederlands bekendste heilige, informeel als sinds de 16e eeuw en officieel sinds 1890 toen zij door Paus Leo de dertiende als zodanig werd erkend. Zij is beschermheilige, patrones van de chronisch zieken, van Schiedam en van schaatsers. Zelf was zij vanaf 15-jarige leeftijd aan het bed gekluisterd omdat ze tijdens het schaatsen haar rib had gebroken en ten gevolge daarvan koudvuur kreeg. Haar geestkracht was zodanig dat zieken die aan haar

bed kwamen, opmonterden. In de Luidina Basiliek in Schiedam zijn haar relikwieën. In de hal van Liduina stond een heiligenbeeld er wat verloren bij.

Wij bevelen aan trots de geschiedenis van je naam in je uitingen tot uitdrukking te brengen. TIP van ZORGVISITE.

De schriftelijke en digitale informatie toegankelijk en cliënt/naasten

Er zijn keurige vouwmappen met een set informatie die geïnteresseerde bewoners tijdens de rondleiding en nieuwe bewoners ontvangen.

De informatie erin, met de persoonlijke brieven van de locatiemanager kan overzichtelijker (alleen al een inhoudsopgave zou helpen) en het zou helpen als er meer foto’s, tekeningen of afbeeldingen in zijn. TIP van ZORGVISITE.

In de ‘welkom-brief’ van de locatiemanager voor potentiële nieuwe bewoners bevelen wij aan een introductie op te nemen van waar je voor staat met je team en wie dat team is. En hoe je samen met de naasten van de bewoners wil optrekken. De map een lijst met functies is heel goed, maar zorg ervoor dat alle gegevens zijn ingevuld. Je kunt de foto’s ook nog een personal touch en gezichten geven. TIP van ZORGVISITE. In het schriftelijk informatiemateriaal in de map treffen we ook brief met inclusie- en exclusiecriteria.

Wij adviseren na te gaan of de inhoud en gebruikte terminologie wel door de (toekomstige) bewoners en hun naasten wordt begrepen.

Het Liduina nieuws is makkelijk leesbaar en aangevuld met illustraties. Er staat voor iedereen belangrijke informatie in en we hopen dan ook dat het Liduina nieuws ook voor de bewoners en naasten bedoeld is. We krijgen nu namelijk de indruk dat het Liduina Nieuws alleen voor de medewerkers en vrijwilligers is. Het is te goed en plezierig nieuws om het niet breder verspreiden, inclusief het digitaal via de website beschikbaar maken. Een specifieke kwaliteit van Liduina als ‘wij bieden individueel wonen voor mensen met dementie als alternatief voor groepswonen’, de facto de kernkwaliteit van het huis, zouden wij dan prominent vermelden. TIP van ZORGVISITE.

De website dient gemoderniseerd te worden. Liduina heeft zoveel mooie, schriftelijke informatie, waaronder een activiteitenschema voor het hele jaar dat we in de map aantreffen, dat het zonde zou zijn om het niet ook digitaal toegankelijk te maken.

We gaan naar buiten

Hoe staat het huis in de wijk? Welke verbindingen maakt het huis met buiten? Toen we de locatie met de auto naderden, vergaapten we ons al aan het fraaie Hillegersberg. Liduina ligt vlak bij een heel leuke winkelstraat, de Bergse Dorpsweg en vlak bij een prachtig meer dat bijna buitenlands aandoet. De bewoners komen vaak uit de wijk. Er is wel een verandering merkbaar door de transities in de langdurige zorg. Het buurtgerichte wordt steeds moeilijker te handhaven. De vijf bewoners die wij tijdens onze visite spreken kwamen al niet uit Hillegersberg.

Het wordt daardoor belangrijker om bewoners en naasten te enthousiasmeren om in plaats van passief op bezoek te komen, vooral een ommetje te gaan maken en het fraaie en leuke van Hillegersberg te laten ontdekken. De verlokkingen van wat in de naaste omgeving zoal aanwezig kun je zichtbaar via bewegwijzering, wandelroutekaartjes en plattegronden. Wij hebben altijd het beeld voor ons van de mooie overzichtsborden met illustraties bij natuurgebieden. Of we denken aan het bord met wandelroute bij Het Zonnehuis Vlaardingen. TIP van ZORGVISITE.

Middelbare school en gymzaaltje als naaste buren

De parkeerplaatsen zijn goed uit het zicht van de hoofdentree gesitueerd.

We treffen precies rechtsachter bij Luidina een middelbare school. We weten dat Liduina met een basisschool contacten heeft. Zijn die contacten er ook met de naastgelegen middelbare school? Er zijn sportvelden en – heel grappig- een gymnastiekzaaltje van de gemeente Rotterdam.

Als wij hier zo onbevangen rondlopen zien we veel mogelijkheden om een en ander met Liduina te verbinden.

Steigertje

Je loopt het terrein van Luidina op via een mooie brug over een vaart.

IMG_1920 IMG_1966

Daar wordt ‘s winters op geschaatst. Mooie rozenhagen buigen over het pad heen. Prachtig!

De buitenruimte voor het huis is een kwaliteit op zich. Deze kan nog meer betekenis krijgen door er bijvoorbeeld een vissteiger in aan te leggen en waar je zoals nu met de Siberische kou je schaatsen kunt onderbinden. Beschermheilige Liduina zou goedkeurend knikken. TIP van ZORGVISITE.

Visie op meerwaarde naar buiten gaan

Als we de tuin later via de achterzijde van het gebouw inlopen, zien we een mooi onderhouden tuin met wandelpaadjes. Het is een zit- en kijktuin, waarbij twee tuinhuisjes en jeu-de-boulesbaan er wat verloren bij staan.

IMG_1967 IMG_1972

Wij dromen dan van een tuinhuisje van waaruit je tuingereedschap en buiten speelgoed kunt pakken. En van fleecedekentjes om naar buiten gaan te stimuleren. Of van een buitentafeltennistafel of van waslijnen met wapperend wasgoed, hoge plantenbakken om in te wroeten en er zelf groente in te kweken etc. Naar buiten gaan via de centrale hal levert wel direct een huiselijk beeld. Wij bevelen ter inspiratie aan de buitenruimte van Savelberg, Hogeweyk of Reigershoeve. TIP van ZORGVISITE.

Verder treffen we de personeelsruimten op de begane grond. En op een enkele bewoner na heeft niemand een eigen balkon. Echt iets om bij nieuwbouw rekening mee te houden.

De directe hoofdentree is ronduit vriendelijk. De rokerspaal en de prullenbak staan wel direct in het zicht. Wij vinden de straattegelasbak altijd een beter noodzakelijk kwaad alternatief voor de peuken. We zien dat het restaurant dubbele deuren naar de buitenruimte voor het huis heft. Er is hier vast zomers een mooi terras om lekker naar het vertier buiten te kunnen kijken. En de fleece dekentjes natuurlijk bij de hand of in de mand!

De sluis als visitekaartje en de hal als levendig hart

We komen via een gehoekte op zich fijn ingerichte sluis binnen.

Die hoek geeft een zekere speelsheid. De sluis is je visitekaartje: een welkom, wie is het team en wie de manager, een overzichtsplattegrond van gebouw en tuin. Om meteen als bezoeker en medewerker in de goede ambiance te komen van leuke, vriendelijke, identiteit. TIP van ZORGVISITE.

De hal is meteen een levendig hart. De receptie staat er gastvrij en zal door de bewoners gewaardeerd worden.

img1934

Achter een mooi houten bureautje zit de receptioniste. Op of naast het bureautje mag nog wel een bordje wie vandaag de gastvrouw of -heer is en bijvoorbeeld een schaaltje met appels of pepermuntjes. TIP van ZORGVISITE.

IMG_1933

Ook heel gezellig oogt het Brocante winkeltje. De fraaie spulletjes komen van overleden bewoners en de opbrengsten komen de huidige bewoners weer ten goede. In de hal zijn zitjes en er is een winkeltje annex bibliotheek. Houden zo deze kwaliteit.

IMG_1946

De Gastvrijheidszorg-met-Sterrenborden die een zuil in beslag nemen, kunnen ons inziens

wel weg. In plaats daarvan kan de nu verspreid hangende info op deze zuil bijeengebracht worden.

Denk daarbij niet alleen aan Zorginfo, maar hang ook leuke posters van de bioscoop, het theater of je eigen ontspannings- en cultuurprogramma op. De bewegwijzering kan consistenter en vrolijker met het oog op wat willen bewoners en naasten weten, maar ook waar wil ik ze op stimuleren. En let op de hoogte!

Wat we graag zien is verder gerichtheid op sport en spel voor kinderen en jeugdigen, zowel buiten als binnen.. Later zien we het biljart op de eerste etage. Ook dat moet je wel weten… Heel leuk maar enigszins verscholen is het bord met een wekelijkse reportage van activiteiten met de bewoners. Kortom: al het moois wat je in huis hebt, presenteer dat helder voor bewoners en bezoekers. TIP van ZORGVISITE.|

Wat wij altijd als plezierig en gastvrij ervaren is als er in de entreeruimte op een tafel een dienblad met verse koffie en thee, een kan water, kop en schotels en glazen klaar staat. TIP van ZORGVISITE. Inspiratie voor hallen en ontvangstruimtes zijn onder andere te vinden bij Humanitas in Deventer of Flecke in Joure, inclusief lekkere banken en hoekjes.

Laat ‘de gang’ zijn gang gaan en gangen als levensaders

Bij de gang op de begane grond hebben we niet direct door dat daar ook bewoners wonen, omdat we eerst technische ruimte, wasserette en personeelsrestaurant passeren. En veel karren. Let erop door het hele huis dat karren en functionaliteit niet de woonsfeer aantasten. En deuren achter je sluiten. Ja, dat moet je thuis vaak ook tegen je medebewoners zeggen.

Gangen zijn levensaders voor bewoners. Een visie daarop qua inrichting, qua kleur qua functie is essentieel. Denk daarbij ook aan verbinding naar buitenlucht. TIP van ZORGVISITE.

IMG_2065

Her en der een raam open of een serre, terras en balkon met flexibele ramen die te verplaatsen zijn al naar gelang de wind, doet wonderen voor de geest van de bewoner. Je kunt er ook levendigheid laten ontstaan zowel qua bloemen en planten maar ook qua dieren, vetbolletjes, pindaslingers, een volière, een verhoogd konijnenhok. We zien het allemaal tijdens onze Zorgvisites. Leuk om naar te kijken, een reactie op te roepen, wellicht zelf een verzorgend taakje als bewoner op je te nemen. TIP van ZORGVISITE.

De woongedeelten

Wij troffen verschillende algemene woongedeelten per etage aan. De ruimtes zijn allemaal prettig qua licht.

We zagen dat de wil van huiselijkheid er is. En zeker van de tovertafel op de eerste verdieping werden we blij. Let er wel op dat het functionele en organisatorische (inclusief het vermengen van personeelsruimten met bewoners ruimten) niet de overhand krijgt op het thuis voelen voor en van de bewoners.

Wij bevelen aan de toegangsdeur naar huiskamer de Salon transparant te maken om het gebruik ervan te stimuleren en veraangenamen. En gebruik de kapstok wel voor de jassen en niet als prikbord.

En wie is wie? Graag overzichtsborden wie er op een etage werkt en in welke functie. TIP van ZORGVISITE.

IMG_2049

De appartementjes van de bewoners zijn weliswaar klein maar hebben zeker sfeer.

De liefde gaat door de maag

We schreven er een hele THe-blik over die te vinden is op de website van Waardigheid en Trots. Bij Liduina eten we een broodmaaltijd en een kopje soep. Per 1 januari is namelijk de warme maaltijd van de middag naar de avond gegaan. Iets dat we alleen maar kunnen toejuichen.

De restaurantruimte is lekker hoog en licht en heeft een heel vriendelijke sfeer. We horen wel dat het er ‘s winters koud kan zijn en zomers erg warm.

Van ons mag de piano meer in het oog worden gezet met een bordje erop: ‘bespeel mij met liefde en zorg’. TIP van ZORGVISITE. Wie weet boor je er nog veel meer muzikale en andere talenten van naasten mee aan om hun steentje aan sfeer en gezelligheid bij te dragen.

De kok droomt van front-cooking 

Aan het restaurant zelf is een zogenoemde snackkeuken gekoppeld voor een klein hartig hapje. De maaltijdkeuken, antiek genoemd en nog maar half functionerend is ver weg van het restaurant. De kok droomt van een open keuken, waarbij het bereiden van eten en drinken een sociale aangelegenheid wordt. Wij dromen graag met hem mee en wijzen ook graag naar ons boek ‘En ze leefden nog goed en tevreden’ en daarin het interview met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, want HACCP-angst is niet nodig. Samen de strijd aan gaan tegen elk voorverpakt plakje kaas en worst en andere zaken komt bewoners en het milieu ten goede!

En probeer qua leveranciers ook relaties naar de winkeliers in de Bergse Dorpsstraat aan te knopen en laat hen als tegenprestatie voor dagelijkse leveringen iets terug doen aan workshops of eetevenementen. Mmm, de geur van een taarten workshop of het maken van worst…

De medewerkers vormen een steunpilaar

De meeste medewerkers, begrijpen we, werken al jaren bij Liduina. Er is veel onderlinge samenwerking, persoonlijke aandacht voor bewoners en er wordt ruim rekening gehouden met de persoonlijke wensen. Verwantschap met de doelgroep is en blijft natuurlijk van groot belang. In de zorg is de drijfveer van medewerkers het werk met hart en ziel doen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat naast de bekende problemen van het aantrekken van nieuwe medewerkers in Groot Rotterdam, de Laurens organisatie een moeilijke tijd heeft gehad. Liduina zal daar ook wel wat van gemerkt hebben.  Gelukkig is een kentering zichtbaar en ontstaat er steeds meer enthousiasme met het huidige personeel.

Voor wie van veranderingen houdt en zichzelf verder wil ontwikkelen zal Liduina vast een heerlijke werkplek zijn met kansen en mogelijkheden. En houdt voor ogen: hoe zou je het voor je eigen vader of moeder willen, alsook dat je werkt waar een ander woont.

Het hart op de goede plaats
Liduina heeft haar hart op de goede plaats en we hopen dat zij tot in lengte van dagen haar rol voor de kwetsbare ouderen die aan haar zijn toevertrouwd zal blijven spelen.

Zorgvisite afgelegd februari 2018

Copyright Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, www.zorgvisite.nl www.publicarea.nl

Geef een antwoord