Een naam om hoog te houden

Een naam om hoog te houden
4

Woonzorgcentrum Elim
Engweg 46
3882 Al Putten
Tel: 0341-568000
E-mail: servicebureau@znwv.nl
www.znwv.nl

Woonzorgcentrum Elim maakt deel uit van de Stichting Zorggroep Noord West-Veluwe (ZNWV). Meer informatie over ZNWV ook bij de zorgvisites over Woonzorgcentrum De Schauw (Putten) en De Aanleg (Harderwijk).

Een naam om hoog te houden

4 THe kopjes

IMG_7569

Bij de Zorgvisite over De Schauw, eveneens behorend tot Zorggroep Noord West-Veluwe verhaalden we over het misverstand waardoor we in Putten voor een andere deur dan bij Elim op de stoep stonden. Elim en De Schauw liggen op loopafstand van elkaar. Het is ons opgevallen dat geen van beide huizen gewag maakt van elkaar.

De diepere betekenis van Elim

Het is altijd leuk om na te gaan waar een naam vandaan komt. Elim komt in de Bijbel voor en is verbonden aan een oase in de Sinaï woestijn en wordt in verband gebracht met vruchtbaarheid. Niet vreemd dan dat een op christelijke grondslag geïnspireerde organisatie als ZNWV deze naam hanteert, zoals ook collega Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg. Het leidde er wel toe dat wij in eerste instantie in de website van deze stichting doken… Op de naam googelend ontdekten we grappig genoeg ook dat Elim een dorp is in Drenthe, waar wel eens van gedacht is dat dat het dorp is waar Publieke Weken, het boek van Thomas Roosenboom zich deels afspeelt. De naam Elim is ook nog verbonden aan zorgorganisaties in Barneveld en in Ochten. We herhalen het hier nog maar eens: het is altijd leuk om op de website van de zorgorganisatie en in folders informatie op te nemen over de keuze van de naam en over de achtergrond en de symboliek erachter. Voor medewerkers, bewoners en familie geeft een dergelijke toelichting meteen een goede duiding. TIP van ZORGVISITE.

Puur Hollandse omgeving die vraagt om gebruik

We gaan wederom op pad met ‘onze’ docente. Het is leuk met haar te praten over hoe instrumenteel het onderwijs is opgezet en de meerwaarde die het geeft om met andere ogen te kijken naar een zorglocatie, terwijl zijzelf regelmatig vanuit de onderwijsfunctie in zorginstellingen komt. Tijdens onze wandeling naar het huis viel ons de mooie omgeving op.

IMG_7570

Elim ligt naast een oude molen die ook vanuit het huis goed te zien is. De doorgaande weg langs het huis geeft ook voldoende reuring. Doordat de winkels in het centrum van Putten op loopafstand zijn, ben je als bewoner van Elim deel van het dorp. Om het dorp omgekeerd op een natuurlijke wijze te verbinden met het  gebouw en zijn bewoners raden we Elim aan de buitenruimte uitnodigender te maken. Zo kun je er wandelpaadjes in aanbrengen bijvoorbeeld naar de molen, her en der informatieborden met leuke ditjes en datjes te plaatsen of een wegwijzer met daarop de te lopen meters naar het centrum en de kinderboerderij, naar De Schauw en het Bowlingcentrum. Je kunt er een buitenschaakspel neerzetten of een klein speeltuintje. Het bevordert de levendigheid van deze mooie plek. TIP van ZORGVISITE.

Herkenbare huisstijl 

Richting de buitenentree staat een informatiebord

IMG_7571

in de herkenbare huisstijl van de Zorggroep ZNW. De huisstijl zie je op verschillende plekken in het huis terug. Dat zien wij graag. De christelijke signatuur ervaren wij in Elim wat meer uitgesproken dan in de Schauw, waar we hiervoor zijn geweest. In Elim wonen mensen in kleine woongroepen vanaf zorgzwaartepakket 5.

Het ontbreken van balkons wordt alsnog goed gemaakt 

Het gebouw ziet er verzorgd uit en is na een grondige renovatie in 2011 heropend.

IMG_7575

Het feit dat bij de verbouwing de bovenste twee verdiepingen geen eigen buitenruimte hebben gekregen, wordt als een omissie ervaren. Het bestuur heeft  inmiddels geld gereserveerd om de twee bovenste verdiepingen alsnog met balkons uit te rusten. Een dure investering, maar die men noodzakelijk vindt voor de bewoners met dementie die er wonen. Het is ons uit het hart gegrepen.

IMG_7573

Van de ‘sluis’ is wat gemaakt. Binnen staat een folderrek met in huisstijl uitgevoerde informatie over allerlei onderwerpen waaronder een activiteitenkalender. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is er veel aandacht voor zang, muziek en creativiteit.

IMG_7572

Buurtbewoner zijn ook welkom. In folders wordt uitleg gegeven over het doel van het huis wat betreft samenwerken met vrijwilligers, informatiebijeenkomsten en mogelijkheden voor de maaltijden. Een compleet verhaal met actuele foto’s. We treffen niet veel informatie aan over bijvoorbeeld het verenigings- en culturele leven in Putten of speciale arrangementen met het vlakbij gelegen bowlingcentrum. TIP van ZORGVISITE. Elim werkt mantelzorgvriendelijk.

IMG_7574

Over amaryllissen en balustrades

Eenmaal binnen worden we bij Elim ook weer door de kok – zij het een andere kok dan in De Schauw –  bijzonder vriendelijk ontvangen. Ook hier is de kok weer een ware gastheer, die weet wat er in het huis omgaat! TIP van het HUIS. De kok vertelt ons over de ontwikkelingen binnen Elim en geeft ons een kijkje in de Brasserie, de kerkzaal en op het terras. De Brasserie in het atrium heeft een eigen keuken waar dagelijks gevarieerd en vers wordt gekookt.

IMG_7580

Mensen uit de buurt kunnen er komen eten, meedoen aan een maandelijkse buffetavond of eten voor thuis afhalen. Verder zijn er op de begane grond ruimtes voor dagbehandeling, woonruimte voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en een aantal kantoorruimtes. Die laatste ruimtes zien wij liever niet op de begane grond. Juist de bewoners moet je het makkelijk maken om naar buiten te kunnen gaan. We vinden de hoge ruimte prettig van formaat en de prachtige amaryllissen fleuren de ruimte goed op,

IMG_7582

maar we ervaren wel een zekere zwaarte. Je zou de balustrades van de bovenetages waar gewoond wordt met wat creativiteit meer een levendig onderdeel van deze ruimte kunnen maken. TIP van ZORGVISITE.

Er is meer mogelijk

Het geheel in ogenschouw nemend denken wij dat de brasserie beter op z’n plek zou zijn in de ruimte waar nu de kerkzaal grenzend aan het terras buiten gesitueerd is.

IMG_7583

De brasserie in het binnenatrium, in het midden van het gebouw, maakt nu een wat sombere donkere indruk, omdat deze ruimte van daglicht verstoken is. Het leven is nu naar binnen gestopt terwijl omdraaien het leven en het contact met buiten veel makkelijker maakt.

IMG_7584

Dat zou ook de lichtinval ten goede komen. Het Atrium zou je multifunctioneel kunnen maken van kerkzaal tot ruimte voor sport en spel en kunst en cultuur! TIP van ZORGVISITE.

Website in revisie

Een beetje tegen onze bedoeling in hebben we dus nu van de ZNWV drie locaties bezocht. De Aanleg, De Schauw en Elim. Daar waar we over De Aanleg weinig te spreken waren, ligt dat voor De Schauw en Elim geheel anders. Dat is een opluchting en we vertrouwen erop dat de ZNWV ook De Aanleg snel in de vaart der volkeren opstoot. Bij onze recensie over De Aanleg kraakten we ook wat noten over de website van ZNWV. Het was een ‘heidens’ werk om chocola van De Aanleg te maken. Voor De Schauw en Elim ligt dat anders. De informatie is goed te vinden. We lezen dat er half februari een geheel vernieuwde website van de ZNWV is. We hopen dat er een insteek is gekozen die uitgaat van de vragen en behoeften van de bewoners en hun naasten op het gebied van hoe ziet een dag eruit, een activiteitenagenda, hoe groot zijn de appartementen (inclusief plattegronden), hoe is de personele bezetting, hoe lang zijn de wachttijden uit welke personen bestaat het team en wie zitten er in de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht (ook in foto’s), een digitale kalender, een eigen inlog voor bewoners en naasten etc, etc. ZNW zet ook de sociale media zoals Facebook en Twitter in. In onze Zorgvisites zijn daarvoor ZNWV talloze TIPS over te vinden. Desalniettemin, de vaart zit er goed in!

Zorgvisite afgelegd januari 2017

Copyright Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse/Publicarea

Geef een antwoord