Een oase voor De Zeven Bronnen

Een oase voor De Zeven Bronnen
4

De Zeven Bronnen
Lovendaalhoeve 30
6225 AG Maastricht
tel.: 043 6314300
Website: http://www.envida.nl/verpleegzorg/naar-alle-zorgcentra/de-zeven-bronnen
E-mail: info@envida.nl
De Zeven Bronnen maakt deel uit van Envida, zorgorganisatie voor wijkzorg en verpleegzorg in Maastricht en Heuvelland.

Een oase voor De Zeven Bronnen

4 THekopjes

p1060093

Limburg is voor ons Dames THe niet naast de deur en we staarden al langer naar de witte vlek onderaan de kaart van Nederland met alle door ons afgelegde Zorgvisites. Dus maken we in onze agenda twee volle dagen vrij om een inhaalslag te maken. La Valence was de nummer één van ons lijstje dat we tot een recensie hebben gebracht en een ander Envidahuis in Maastricht ‘De Zeven Bronnen’ is nummer twee. Limburg kan gewaarschuwd zijn, want er volgen meer zorgorganisaties gesitueerd in onze meest zuidelijke provincie.

‘Undercover’ voorgangers
De Zeven Bronnen kwam op ons lijstje omdat we bij onze web search ontdekten dat twee undercover journalisten van De Limburger/Limburgs Dagblad ons voor zijn gegaan in het voorjaar van 2015. Annelies Hendrikx en Hennie Jeuken kregen van het bestuur van Envida toestemming om acht dagen in een tijd van drie weken mee te lopen in de verzorging op zowel somatische als de psychogeriatrische afdeling van De Zeven Bronnen. Hun bevindingen zijn te zien op een YouTube-filmpje ‘Undercover in Zorgcentrum De Zeven Bronnen‘. Daarnaast schreven zij artikelen naar aanleiding van hun ervaringen in de Limburgse dagbladen en is er een boekje over verschenen met de titel Thuis in het Verpleeghuis. Wie weet zijn zij geïnspireerd geraakt door ons bezoek aan Beek en Bos in het Limburgse Heythuizen in 2011, waarvan radio 3ML verslag deed (zie ook In de pers/Publicaties op onze website). Als Dames THe zetten we wel vraagtekens bij ‘undercover’. Hoe undercover ben je als iedereen weet dat je komt en er bent?

Wonen op de begane grond in een gerenoveerd gebouw
p1060118

Zorgcentrum De Zeven Bronnen is twee jaar geleden geheel gerenoveerd en biedt nu plaats aan 150 bewoners die intensieve zorg nodig hebben vanwege hun somatische of geestelijke beperking, zoals dementie. Het is daarmee het grootste verpleeghuis (in de omgeving van) Maastricht. Grote kwaliteit van het gebouw is dat alle bewoners op de begane grond zijn gehuisvest; ze wonen er in kleine groepjes bij elkaar en maken als groep gebruik van een gemeenschappelijke huiskamer. De vele tuinen die het gebouw telt zijn voor een ieder in het zicht en bereik.

Stil in huis
p1060112
We betreden bij De Zeven Bronnen een heel ander gebouw dan La Valence is. Op dit latere middaguur overvalt ons de stilte. Het is een groot verschil met de reuring die we aantroffen in La Valence. Maar nog opmerkelijker is het verschil in bouwstijl. Waar het gebouw van La Valence gekenmerkt wordt door hoge ruimtes, veel lichtinval en houten vloeren en wanden, lopen we in De Zeven Bronnen door lage gangen, waarvan de muren opgetrokken zijn uit hard ogende bakstenen. De vloeren van steen zijn wel van een lichte soort. Vooral de weliswaar brede, maar lage gangen, de maatvoering en het materiaalgebruik maken dat je je een beetje waant in een ziekenhuis.
p1060096
De individuele kamers op de somatische afdelingen zijn wel van een fijne maat.
p1060107 p1060115
We merken op dat veel bewoners op de eigen kamers verblijven op dit uur van de dag. Je hoeft de groep niet in en de maatvoering van de privé kamer zal daar mogelijk een rol bij spelen. Wij zien dat graag.

Envidastijl
p1060104
Wat wel weer overeenkomt met La Valence is de prettige en vriendelijke bewegwijzering en de verzorgde inrichting, waarin we eigenlijk voor het eerst bij een zorgorganisatie waarvan we meerdere locaties bezoeken iets van een Envidastijl herkennen. En ook hier zijn er veel gedichten, kunstobjecten, grote foto’s aan de wand en bloemenbakken, die de inrichting van de publieke ruimten verlevendigen. In een aantal vitrines zijn mooie sculptuurtjes uitgestald die voor een vriendelijke prijs te koop zijn. Het spreekt ons aan. Wij geven vaker aan daar waar zorgconcerns op veel locaties wonen en zorg bieden, laat dan iets van rode draden zien, waar je van op aan kunt net als bij de hotelconcerns met ruimte voor een lokaal profiel. TIP van het HUIS/ZORGVISITE.

Benut de rijkdom van het groen binnen en buiten
Binnen De Zeven Bronnen is veel aandacht besteed aan de binnen- en buitentuinen.
p1060106
Het wemelt er eigenlijk tussen de laagbouw van de tuinen en tuintjes die steeds verschillend zijn ingericht met zitjes, bomen, sporttoestellen, een kabbelend watertje over een kunstwerk. We vinden het jammer dat juist deze kwaliteit van de buitenruimte van het ontwerp bij de verbouwing niet naar binnen is getrokken via serres, patio’s, loggia’s, overdekte balkons, schuifpuien etc. TIP van ZORGVISITE. Dat zou de lichtinval behoorlijke ten goede zijn gekomen. En het zou de bewoners meer verleid hebben om vaker een frisse neus te halen, van de tuinen te genieten, er eigen kleine moestuintjes in te hebben of wat levendigs als een volière of kippenren. Het zou ons inziens spannende architectuur hebben opgeleverd die gebouw, buitenruimte en de mensen met elkaar verbindt. Een oase. Geen fata morgana.

Het gebouw als geheel maakt een zeer verzorgde indruk
Het groene grasveld voor De Zeven Bronnen is gemaakt op een manier waarbij zelfs Dagobert Duck geen commentaar meer zal hebben. De entree is gedateerd met zijn paarsachtige luifel. Evenwel de sluis betreden is hier geen drempel met een glazen vitrine aan de muur, waarin prachtig aardewerk.
p1060123
p1060080
Binnen in de hal wordt je welkom geheten
p1060081
en is er een bord waarop het menu van de dag wordt geschreven.
p1060121
Er staat een grote leestafel met mooie stoelen er om heen. Het huis kenmerkt zich verder door veel verzorgde hoekjes. Een vondst vinden wij de transistorradio die in een van de hoekjes zachtjes aanstaat op een muziekzender. Dat geeft meteen een teken van leven in dit verder nog steeds doodstille huis. TIP van het HUIS.

Veel in huis die het leven kunnen veraangenamen
Direct naast de hal is een mooi ingerichte bibliotheek annex filmzaal en we treffen in een van de gangen een goed ingericht atelier, waar de bewoners kunnen schilderen.
p1060111p1060110
Het zijn van die diensten en ruimten die het leven in een verpleeghuis kunnen  veraangenamen. We hopen maar dat ook op de uren dat er geen personeel aanwezig is, de bewoners er gewonnen lekker gebruik van kunnen maken. Op de gangen op de psychogeriatrische afdelingen hangen veel aardige en kleurige schilderijen. Er is een winkeltje, een kapsalon, een schoonheidssalon, een pedicure en een prachtig ingericht stiltecentrum.

Zoervleisj uit eigen keuken
p1060084
Restaurant ’t Bassin straalt eveneens een verzorgde indruk uit. Boven de counter hangen borden, waarop met krijt aangegeven is wat er zo allemaal te verkrijgen is, van belegde broodjes, salades tot en met een oerLimburgse Zoervleisj.
p1060099
Er is een koffiehoek waar je de hele dag verse koffie kunt tappen en een ruimte waar je gekoelde frisdranken en hapjes kunt pakken.
p1060103
De Zeven Bronnen heeft een eigen keuken, waar ’s middags een warme maaltijd wordt geserveerd. Buurtbewoners zijn hier welkom, ook voor koffie met een lekker stuk vlaai. In de keuken die het restaurant bedient wordt tevens voor alle woongroepen gekookt. De maaltijden worden gekoeld op de woongroepen aangeleverd en vervolgens weer opgewarmd. Dat vinden we dan minder leuk.
Het restaurant is goed ingericht en het terras aan de voorzijde is gemakkelijk bereikbaar door brede deuren vanuit het restaurant. We kunnen alles goed aanschouwen want er is geen kip en daardoor krijgen we er weinig gevoel bij.
p1060098
Waar is iedereen toch? Het restaurant is op weekdagen geopend van 10.30 uur tot 18.00 uur. In het weekend kunnen bewoners en bezoek terecht vanaf 11.00. In de menukaart die we er op tafels treffen is tevens het gevarieerde activiteitenprogramma dat het huis biedt opgenomen. TIP van het HUIS.

img_7283 img_7284

De website van Envida blijft steken in algemeenheden
De website van Envida geeft in z’n algemeenheid informatie over de zorg en de verschillende zorglocaties. Er staan verschillende filmpjes op die een inkijkje geven in de zorg die Envida biedt. Specifieke informatie over de verschillende locaties is heel beperkt. Zo vind je er geen plattegronden van de individuele woon/slaapkamers en ontbreekt informatie over wachttijden, activiteiten en dagmenu’s. Als je de Zeven Bronnen intikt op Google vind je bijvoorbeeld prachtige afbeeldingen van de verschillende tuinen die het huis rijk is. Ga je naar de buttonkosten en financiering dan tref je verwijzingen naar het GAK. Kom op Envida, dat kan allemaal veel beter! Voorbeelden te over als je even de moeite neemt op onze Zorgvisite website te kijken. TIP van ZORGVISITE. Wat ons verder opvalt is dat bij de button ‘Veel gestelde vragen’ er wel een vraag is vanuit een vrijwilliger maar geen vraag of antwoord is vanuit een familieperspectief. Wij weten maar al te zeer hoe belangrijk het is om familie en vrienden van cliënten bij je te blijven betrekken. Een vraag als: Op welke wijze kan ik als familie of vriend bijdragen aan een waardig en tevreden leven van mijn dierbare? TIP van ZORGVISITE. We wijzen op onze eigen publicaties en innovaties op dit gebied hier op onze eigen website (Houd de naaste vast, en hoe het bondgenootschap tussen naasten en zorgmedewerkers inhoud te geven), maar ook naar de familiewebsite door ons vermeld in onze Zorgvisite aan ’t Blauwborgje.

Er zijn meer bronnen waar De Zeven Bronnen zich aan kan laven
Als we weer buiten staan en we kijken weer naar het gebouw, dan valt ons op dat de buitenkant zo keurig maar ook zo saai is. Nergens aan de buitenkant leuke bloembakken met vrolijke platen, of andere aardige ornamenten die het gebouw een fleuriger aanblik geven. TIP van ZORGVISITE. Daarmee doet de Zeven Bronnen zich tekort. Want wie het huis inloopt wordt getroffen door de bewegingsvrijheid die de bewoners – allen wonend op de begane grond en de deuren zijn open –
img_7298
(kunnen) hebben, en de gevarieerdheid en veelheid aan veilige buitenruimtes/tuinen overal in het gebouw.
Daar is veel meer van te maken waardoor De Zeven Bronnen een huis kan zijn dat boven de nu goede middelmaat uitsteekt. Voor ons Dames THe zijn de THekopjesrandjes smal. We dubben tussen drie en een half en vier. Uiteindelijk geven we De Zeven Bronnen het voordeel van de twijfel omdat binnen het huidige gebouw de zorgzaamheid en herbergzaamheid te vinden is.

Zorgvisite afgelegd in oktober 2016

Copyright: Dames THe, Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg; Publicarea

Geef een antwoord