Wendingen en wendbaarheid

Wendingen en wendbaarheid
3.5

Zorgcentrum De Meerwende
Kamerlingh Onneslaan 131
1171 AE Badhoevedorp
info@zorgcentra-meerlanden.nl 
Tel.: 020-6594155
www.zorgcentra-meerlanden.nl/de-meerwende/ 

Wendingen en wendbaarheid 

IMG_2511
3 1/2 THe kopje 

Zorgcentrum De Meerwende is een van de drie locaties van de R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden. De Meerwende biedt wonen en zorg aan zowel bewoners met een somatische als met een psychogeriatrische hulpvraag.  

Het gebouw schatten wij in is gebouwd in de tachtiger jaren. Het bord voor de deur met de naam erop past ook in die tijden van weleer.
IMG_2542
Daarnaast worden zorg en diensten geboden aan ouderen die nog zelfstandig wonen.  

(Af)geleide eigen regie 

De appartementen voor niet-pg-bewoners hebben een ruime maat. Je kunt daar echt je eigen stekkie van maken. Ze bestaan uit een zit-slaapkamer, een douche met toilet en open keuken. De PG- Meerzorg afdeling bestaat uit vijf units, waarvan vier gesloten en een open unit. De meeste units bevinden zich in de hoogbouw en hebben een gemeenschappelijke woonkamer. Over hoe de gesloten units functioneren, bijvoorbeeld of bewegingsvrijheid mogelijk wordt gemaakt door domotica, treffen we geen informatie. TIP van ZORGVISITE. De kamers hier zijn kleiner en standaard ingericht met een hoog-laag bed, nachtkastje, gordijnen en vloerbedekking. Gordijnen kunnen eventueel vervangen worden door eigen gordijnen, mits deze zijn gemaakt van brandwerende stof. Ons Dames THe doet dat wat ouderwets aan. Waarom niet ook hier de keuze laten de kamer naar eigen smaak in te richten en de mogelijkheid te bieden je eigen bed mee te nemen? Je kunt altijd nog besluiten tot de aanschaf of inhuur van een hoog-laagbed als de situatie daarom vraagt. De THe-blik ‘Baas in eigen bed’ bevelen we van harte aan! TIP van ZORGVISITE. Het informatiemateriaal dat wij later meekregen zegt niets over de sanitaire voorzieningen. We vermoeden dat de badkamer hier op deze afdeling door meerdere bewoners wordt gedeeld. Geef informatie over de sanitaire voorzieningen. TIP van ZORGVISITE. 

Bewoners boven, personeel op de begane grond 

Bij ons rondje om het huis is het ons al opgevallen dat het personeel op een aanzienlijk deel van de begane grond is gehuisvest.
IMG_2515 IMG_2523
Jammer, want beneden kun je een directe aansluiting op buiten realiseren. De bewoners van het zorgcentrum moeten ook een lekker balkon ontberen, anders dan de bewoners van de aanleunwoningen, die wel elk over een balkon beschikken. TIP van ZORGVISITE. Geef de bewoners de beste plekken om te wonen aan de tuin. 

Eigen keuken een pluspunt 

Het huis grenst aan een woonwijk.
IMG_2512
Wordt er contact mee gemaakt? Als bewoner moet je ons inziens wel een barrière nemen om er binnen te stappen voor een kop koffie of een maaltijd in de brasserie ‘De Binnnentuin’ of in het restaurant. Het is een en al gemeend goede bedoelingen.
IMG_2534
Als niet-bewoner of als bezoek moet je voor 11 uur ’s ochtends aangeven dat je gebruik wilt maken van de warme maaltijd die tussen de middag wordt geserveerd. Snapt u ons punt? Staat nu de behoefte van de (wijk)bewoners centraal of de ouderwetse cao Zorg? Pluspunt is wel dat De Meerwende over een eigen keuken beschikt waar de maaltijden vers worden bereid.
IMG_2526
De broodjes die wij in de Brasserie eten (halfom en ei)  bevallen ons uitstekend. Dat kunnen we jammer genoeg niet zeggen van de cappuccino’s (met plastic roerstaafje!) die ons geserveerd worden en die wij veel te slap vinden.
IMG_2525
Een lekkere bak koffie schenken geeft direct een extra shot aan een hogere THe kopjes ranking. TIP van ZORGVISITE. 

Dames THe dromen   

Terwijl we de broodjes verorberen filosoferen we over een mogelijkheid om ‘De Binnentuin’ contact te laten maken met buiten. Waarom niet enkele personeelsruimten grenzend aan de voorkant openbreken, zodat die verbinding wel gemaakt kan worden? Je zou dan de koffiehoek kunnen verplaatsen naar die ruimte, alsmede het winkeltje dat zich achter de brasserie bevindt. Een grote glazen schuifpui kan dan de toegang worden naar het aan te leggen terras. En als we dan toch aan het inrichten zijn zouden we de plantenbakken die aan de balustrades hangen vullen met  fleurigere planten dan het saaie groen dat er nu in staat.
IMG_2521
Contact met plaatselijke tuincentra levert vast leuke deals op! TIP van ZORGVISITE. De balustrades die de brasserie een open karakter verlenen bevallen ons wel, als ook de open glazen lift (heel fijn) die de etages met elkaar verbindt. 

Info-materiaal stimuleert om eropuit te trekken  

De sluis waardoor we zijn binnen gekomen is vrolijk aangekleed.
IMG_2518
De receptie bevindt zich aan het begin van de binnentuin. Hier vinden we ook een scherm waarop de tijden van het openbaar vervoer worden weergegeven. Handig voor bezoekers. TIP van het HUIS.
IMG_2532
Het toilet waarvan we gebruik maken is met een bloemetje aangekleed en bevindt zich naast een ruime keurig nette vestiaire met spiegel, voor de bezoekers van restaurant en brasserie. In de informatierekken treffen we geen folder over wonen en zorg in De Meerwende, maar wel folders over wat er in Badhoevedorp zoal te doen valt aan cursussen en vertier. Zo pakken we een leuke folder ‘Route 65’ die deze maand in het teken staat van Engeland met lezingen films en voorstellingen. Zo ook een folder van het voorjaarsconcert dat plaats vindt in de Pelgrimskerk. TIP van het HUIS. We zijn voorstander van het aanbieden van dit soort informatiemateriaal omdat het mensen stimuleert hun horizon te verbreden en andere sferen en ervaringen op te doen, dan voor alles binnen het zorgcentrum te blijven hangen.   

We worden gespot bij ons rondje om het huis 

Met het lopen van ons rondje om het huis zijn we gespot door medewerkers en twee van hen komen op ons af met de vraag waarmee ze ons kunnen helpen. Wellicht hebben ze ons Dames THe herkend, maar dan spelen ze het spel goed mee. We krijgen de adequate informatiemappen die bewoners of hun naasten ter hand worden gesteld als ze ‘binnenkort naar De Meerwende verhuizen’. 

Bij ons rondje buiten komen we langs nogal gesloten binnentuinen, waarvan we ons afvragen hoe bewoners daar gebruik van maken. Het lijkt ze niet gemakkelijk gemaakt te worden.
IMG_2490 IMG_2509
Aan de achter zijde van het huis treffen we de grote keuken en een wasserij. Weggestopt. Wij huldigen het principe laat het zien, maak het onderdeel van het gewone leven. TIP van ZORGVISITE. Het uitvaartcentrum daarentegen mag een netjes uit het zicht geplaatste realiteit blijven.
IMG_2486  

De website verwijst je voor zorg en wonen direct naar de zorgbemiddelaar  

De zorgbemiddelaar is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die informatie wil over zorgcentra De Meerlanden. Je kunt je met je vragen melden bij de zorgbemiddelaar die overigens ook bereid is bij potentiële bewoners thuis op bezoek te willen komen, naast telefonisch contact. Hoe die zorgbemiddelaar dan vervolgens inhoudelijk te werk gaat om het beste voor jou als cliënt te bereiken, dat lees je dan weer niet. Onze THe-blik ‘Een goed begin is het halve werk‘ geeft enige handvatten. Op de website staan levensverhalen, die opgetekend zijn uit de mond van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in het kader van ‘liefdevolle’ zorg. Over het gebruik van die laatste term valt nog wel het een en ander te zeggen, maar daarover een andere keer.  

Op de website van De Meerlanden zelf vind je over het wonen met zorg verder weinig informatie. Er zijn veel documenten te downloaden, maar deze hebben geen betrekking op praktische informatie over wat je in De Meerlanden kunt verwachten op het gebied van wonen en zorg, zoals plattegronden van appartementen, virtuele rondleidingen, wachttijden, grootte van groepen, bewegingsvrijheid, personele inzet etc. Het zijn juist de dingen waarmee je vertrouwen en verbinding kunt realiseren in plaats van de ronkende organisatie gestuurde informatie. TIP van ZORGVISITE. De informatieboekjes die wij meekregen zijn via de website niet te downloaden. Lijkt ons handig die er wel op te zetten. TIP van ZORGVISITE. Van de activiteitenkalender worden wij niet veel wijzer. Klik je op een datum dan gebeurt er niets. Ja, dan zijn we pietluttig.   

Veel aandacht voor scholing en ondersteuning  

Er is op de website veel aandacht voor de verbetering van veilige en vertrouwde zorg, van kwaliteit van zorg en van kwaliteit van leven. Daarnaast is er aandacht voor de scholing en ondersteuning van mantelzorgers, familie, vrijwilligers en professionals. Via het leerplein krijgen zij toegang tot een aanbod van cursussen en e-learning modules. Een prima initiatief dat wij nog niet vaak op websites van zorgcentra hebben aangetroffen. TIP van het HUIS. We vinden het wel altijd verwarrend dat op websites van zorgorganisaties de personele en organisatorische zaken zo door elkaar lopen en soms zelfs de personele en opleidingszaken de boventoon voeren. Wij raden aan cliënten en personele/medewerkers zaken goed van elkaar te onderscheiden. Je werkt immers waar een ander woont. We waren laatst bij Groenhuysen in Roosendaal. Die heeft zelfs voor de medewerkers zaken een aparte website. TIP van ZORGVISITE.  

Zorgvisite afgelegd april 2018 

Copyright Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, zorgvisite en Publicarea 

One Response to “Wendingen en wendbaarheid”

 1. Sipke Golstein schreef:

  Fijn dat de Dames THe recentelijk hun blik over onze locatie De Meerwende hebben laten gaan. We herkennen zeker een aantal tips en zijn ook reeds, achter de schermen, bezig met een aantal van de TIPS van deze dames. Dat zij een aantal identieke punten opnoemen, betekent voor ons dat wij werken met het ‘juiste prioriteitenlijstje’.
  Ook hebben ze ons bewust gemaakt van een aantal zaken en deze aanbevelingen nemen wij ter harte. Wij willen ze graag bedanken voor hun bezoek en kritische blik. Hopelijk kunnen wij ze de volgende keer verwelkomen met een cappuccino die wel naar hun smaak is.
  Met vriendelijke groet,
  Sipke Golstein (manager Zorg & Welzijn De Meerwende)
  Irma van Weert (bestuurder)

Geef een antwoord