Een buiging voor de Bogen

Een buiging voor de Bogen
4

De Bogen: woonzorgzone in Drielanden in Harderwijk
Triasplein Bazuindreef
Omnia Wonen
Tel.: 0341-278777
Email: info@omniawonen.nl
www.omniawonen.nl

Icare: team Drielanden
Bazuindreef 47
3845GA Harderwijk
Tel. Wijkteam: 0522-279682
Email: harderwijkcluster3@icare.nl
www.icare.nl

ZorgDat
Triasplein 9-10
Tel: 0341-434656
info@zorgdat.nl
www.zorgdat.nl

Een buiging voor de Bogen

20160913_120812-640x360-kopie

4 THekopjes

Een mooi voorbeeld van een woonzorgzone

Er is in ons land de afgelopen jaren veel gedacht voor en geschreven over het concept woonzorgzone. Gemeten naar de hoeveelheid woorden die er aan gespendeerd zijn, zetten wij weleens vraagtekens bij de daadwerkelijke opbrengst ervan.

Een zeer geslaagd voorbeeld van een woonzorgzone treffen we gelukkig in een gebiedsuitbreiding van Harderwijk. Na een jarenlange voorbereidingstijd is hier een buitengewoon mooie wijk ontstaan met alle voorzieningen die een mens zich wensen kan in een aangename omgeving, waar het water doorheen meandert,

20160913_120925-640x360-kopie

een fietsroute doorheen geweven is

20160913_120939-640x360-kopie

en met groen op loopafstand.

20160913_121134-640x360

Het complex is al in 2005 opgeleverd en stapsgewijs in gebruik genomen. ‘De Bogen’, zo wordt –  de wijk naderend – al aangegeven op de verkeersborden.

20160913_120832-640x360-kopie

Geen voorziening ontbreekt

Om een beeld te geven  van de voorzieningen hier maar even een opsomming:

Er is een openbare basis school, een sporthal, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een bibliotheek, een activiteitencentrum, een werkvoorziening voor verstandelijk gehandicapten, een restaurant en nog wat kleine gebruikers, zoals een muziekschool, een drukkerij. Het woningcomplex ligt tegenover een gezellig ogend winkelplein met terrassen

20160913_120800-640x360-kopie 20160913_121012-640x360-kopie

en huisarts en apotheek zijn op loopafstand.

Partners

De architectonische fraai gevarieerde woningen

20160913_121203-640x360

zijn gebouwd door Omnia Wonen, een betrekkelijk kleine woningcorporatie die 7000 woningen beheert in 15 gemeenten in Nederland. Omnia Wonen is een van de belangrijke partners van het woonzorgcentrum. De royale 3 en 4-kamer appartementen met terras, berging en parkeerplaats worden verhuurd door Omnia Wonen tegen een huurprijs vanaf 985,- euro per maand. Volledige zorg aan huis is mogelijk met een zorgindicatie.

De voorwaarden om hier te kunnen huren bevatten wel inkomensvereisten, maar er wordt geen leeftijdsgrens gesteld, noch aangegeven dat een zorgindicatie verplicht is.

Andere partners zijn Stichting Icare Team Drielanden, dat garant staat voor de wijkverpleging in dit gebied en 7 x 24 uur bereikbaar is.

‘s Heerenloo Nederland, instelling voor verstandelijk gehandicapten, waarvan een aantal bewoners gehuisvest is in een woongroep in De Bogen en dat het restaurant Alleman runt. En Stichting ZorgDat, een brede welzijnsorganisatie met een grote verscheidenheid aan diensten.

Naamgeving wekt verwarring

We parkeren de auto op een zonovergoten dag aan de achterkant van de Openbare Basisschool De Bogen en oriënteren ons op hoe een en ander in elkaar steekt. Wij vinden het verwarrend dat veel voorzieningen, zoals de school, de sporthal en het woonappartementencomplex allemaal de naam de Bogen dragen. En waar moet je zijn als je bij Icare terecht wil? Meer duidelijkheid over de filosofie, de samenstelling en het aanbod in De Bogen als wijk vinden wij wenselijk. TIP van ZORGVISITE.

20160913_131224-640x360 20160913_133413-640x360

De service van Alleman gun je iedereen 

We lopen het restaurant Alleman in, dat werk biedt aan verstandelijk gehandicapten, die ons uitermate vriendelijk welkom heten en de weg wijzen.

Een gezellige en mooie inrichting

20160913_130211-640x360

en de heerlijke maaltijd die wij er voorgezet krijgen doet de rest: dame T aan de vissalade en dame He aan een salade met vlees.

20160913_123820-640x360

Goede Koffie. Bewoners van de Bogen kunnen hier terecht voor een zogenaamde Aanlegmaaltijd, die tussen de middag geserveerd wordt voor een zeer kleine prijs. De menukaart biedt een variatie aan mogelijkheden en alles wordt hier vers bereidt. Echt goed! En prima service. Wij raden aan om de Aanlegmaaltijden ook ’s avonds te serveren. Wie eet er in deze tijd nog voor zijn plezier al ’s middags warm. Bovendien heeft het restaurant Alleman ruime openingstijden, ook ’s avonds. TIP van ZORGVISITE.

Als je je hier eenzaam voelt, dan ligt dat aan jezelf

Na onze lunch stappen we binnen wijkontmoetingscentrum De Drielanden,

20160913_120652-640x360-kopie

onderdeel van ZorgDat ‘Support In Welzijn’, waar we al even hartelijk ontvangen worden door de coördinator. Een lichte, open en gezellig ingerichte grote ruimte waarin elke werkdag voor de bewoners van deze wijk een programma wordt aangeboden.

20160913_131446-640x360

In het assortiment aan activiteiten: biljarten, ontmoeten, handwerken, schaken, quilten, koersbal, fietsclub, spelletjesmiddag, voorlezen en knutselen voor de peuters, trombosedienst , bloemschikken, naaicafé, sjoelen. Jong en oud ontmoeten elkaar hier. Het centrum draait voornamelijk op vrijwilligers die aangestuurd worden door de in dienst zijnde coördinator en is elke werkdag open van 9.00 uur tot 16.30 uur. Het volledige activiteitenrooster wordt elke maand gepubliceerd op de website van ZorgDat.

Je hoeft je hier als oudere bepaald niet te vervelen of eenzaam te voelen want via ZorgDat kun je als nieuwe bewoner als snel een burennetwerk regelen en we weten het maar al te goed: een goeie buur is beter dan een verre vriend. En mocht je ruzie hebben met de buren dan staat ZorgDat klaar om te bemiddelen. Via ZorgDat kunnen maaltijden aan huis worden besteld, geleverd door Apetito. Dat verbaast ons dan weer. Waarom niet via het goeie buur restaurant Alleman? Hetzelfde geldt voor het met de basisschool gedeelde nu erg stenige en daardoor op deze laat zomerse hittegolf dag erg warme schoolplein. Ook hier ligt een potentieel om jong en oud elkaar te laten ontmoeten en samen dingen op te gaan doen zoals bewegen, tuinieren. TIP van ZORGVISITE.

Wat kun je nog meer verwachten

ZorgDat kan door de bewoners van Harderwijk die met een hulpvraag zitten worden uitgenodigd om alle vormen van benodigde ondersteuning te  bespreken en te regelen. Er is een keur aan vrijwilligers, die bij de bewoners thuishulp bieden en die worden begeleid door een beroepskracht van ZorgDat. Er kan daarnaast een beroep worden gedaan op administratieve ondersteuning, praktische ondersteuning en vrijwillige terminale zorg. In overzichtelijke folders wordt uit de doeken gedaan wat dat allemaal precies behelst. Bijna krijg je het gevoel: is het niet te veel dat allemaal uit handen genomen kan worden. Desalniettemin een mooi voorbeeld van hoe scheiden van wonen en zorgen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen kan door te blijven deelnemen aan het leven in de wijk.

Een complete woonzorgwijk als mensen met dementie kunnen blijven

Kortom: hier in Drielanden in Harderwijk heeft men een knappe prestatie geleverd en een potentieel welbevinden walhalla gecreëerd voor ouderen en gehandicapten in een aangename en tegelijk kinderrijke wijk. Minpuntje is wel dat als je dement wordt in een fase die ver reikt, je voor dagopvang of wonen hier niet terecht kunt. Wij menen dat hierop binnen de wijk en de ruimtes en organisaties die er zijn out of the box moet worden gedacht om dit wel mogelijk te maken. Wij zien daar tal van mogelijkheden voor. TIP van ZORGVISITE.

Het zou verder nog aan te bevelen zijn een website te maken, waar alle onderdelen van de  woonzorgzone overzichtelijk bij elkaar staan: wonen zorg en welzijn, waar je nu op verschillende websites de elementen bij elkaar moet scharrelen. TIP van ZORGVISITE. Een ander kritisch puntje betreft dat je om hier te wonen toch over een behoorlijk inkomen moet beschikken: Voor de vrije sector woningen hanteert Omnia Wonen een inkomenseis van vier maal de huur bruto per maand. Maar voor wie over een redelijk goed gevulde portemonnee beschikt, ligt een verzorgde toekomst, waarin men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, voor de hand.

Zorgvisite afgelegd in september 2016

Copyright: Dames THe, Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg; Publicarea

2 Responses to “Een buiging voor de Bogen”

  1. Dames THe schreef:

    Dankuwel voor uw scherpe oog. We hebben het aangepast.

  2. J.W.Hofstede schreef:

    U heeft het hier over restaurant Allerhande. U bedoelt wellicht restaurant Alleman.

Geef een antwoord