Tevreden bewoners in een gedateerd gebouw

Tevreden bewoners in een gedateerd gebouw
3.5

Woonzorgcentrum De Santmark
De Santmark 1
1901 WZ Castricum
www.vivazorggroep.nl
Telefoon: 088 – 995 75 00
E-mail: info@vivazorggroep.nl

Tevreden bewoners in een gedateerd gebouw

3 1/2 THe kopje

P1050564

Woonzorgcentrum De Santmark maakt deel uit van de Viva!Zorggroep, een organisatie voor wonen, zorg en welzijn in Noord Holland. We bezochten eerder een locatie van de Viva!Zorggroep in Heemskerk. We werden toentertijd aangetrokken door de open deuren visie van de Viva!Zorggroep ook voor mensen met dementie.

De Santmark beschikt over 85 appartementen, waarvan een aantal bestemd is voor echtparen. Daarnaast zijn er drie plaatsen voor tijdelijke opvang. De appartementen zijn verspreid over vier verdiepingen.
P1050555
Op de eerste en derde etage zijn huiskamers gevestigd voor bewoners met een psychogeriatrische zorgvraag. Deze bewoners beschikken over een eenkamerappartement. De eerste indruk die je hebt bij het naderen van het gebouw is ‘Oh, een echt bejaardenhuis zoals in er in Nederland in de jaren zeventig vele – saai ogend – uit de grond zijn gestampt.’

Over appartementen en kamers….

Voor De Santmark onderdeel werd van Viva! is het vast een stand-alone verzorgingshuis geweest, zo vermoeden wij als we het klassieke, strakke gebouw zien.

P1050561
Voordeel daarvan is, dat de appartementen, ook als je dement wordt, prettig en van jou als bewoner zijn (twee kamers, een keukentje en een badkamer).

Het woonzorgcentrum heeft ongetwijfeld te maken met de transitie in de langdurige zorg en het feit dat de indicatiestellingen voor de van oudsher verzorgingshuizen zijn veranderd. Of het huis een grondige verbouwing of nieuwbouw te wachten staat, daarover wordt in het voorhanden materiaal niets gezegd.

Wij denken dat De Santmark goede kaarten in handen heeft  om cliënten met dementie van een eigen (t)huis te voorzien en hopen dat onze zorgvisite bevindingen daarbij behulpzaam zijn. Appartementjes in plaats van kamers, dat is toch veel fijner? Een toename van het aantal  bewoners met dementie zal consequenties hebben voor het aanleggen van een beschermde buitenruimte, die wij nu hebben gemist.

Binnen gangen met opgewreven marmoleum

Het huis is qua indeling binnen verouderd met z’n eindeloze nauwe gangen met opgewreven marmoleum

IMG_6270 IMG_6279
en een ontmoetingsruimte op de eerste etage met een laag systeemplafond. De zithoek, die we op een van de etages tegenkomen doet wat tante Betje-achtig aan. Het doet dame T denken aan de inrichting van haar oma in de jaren ‘50. Die had ook z’n Perzisch tafelkleed op tafel liggen.

P1050570

Het is best een kunst om de goede mix te vinden. In ieder geval is het onze ervaring dat ouderen echt wel met hun tijd mee gaan, ook in de inrichting van hun huis.

Samenwerking met de gemeente gewenst

De Santmark ligt in een groene omgeving, met fijne wandelpaden, een vijver met fontein, eenden en ganzen dartelen er rond, er staan sporttoestelletjes en er zijn lekkere hoge banken met plantenbakken op rolstoelhoogte.

P1050563 P1050562

De Santmark is goed met het openbaar vervoer te bereiken, zowel met bus als trein. Een winkelcentrum vinden de bewoners op loopafstand (500 meter). Dat kun je allemaal zichtbaar maken via bewegwijzering om afstanden voor de bewoners ook mentaal overbrugbaar te maken. De gemeente kan attenter zijn op het publieke groen en de rest van de openbare ruimte en hoe je deze ten dienste laat zijn aan het naar buiten gaan en bewegen van ouderen. TIP van ZORGVISITE.

P1050557

Als wij het huis bezoeken genieten twee dames op een bank bij de voordeur in de luwte van de vroege voorjaarszon. De één woont in één van de aanleunwoningen en beschikt over drie kamers, de ander is kortgeleden verhuisd van een aanleunwoning naar een appartement in De Santmark. Beiden zijn zeer te spreken over hun wonen en over het eten.

Belevingsgericht werken

In De Santmark is veel aandacht voor het verleden van de bewoner, zodat bewoners beter begrepen worden door de verzorgenden en men beter kan inspelen op de wensen van de bewoners. In de zorg sluit men aan op wat de bewoners zelf nog wel kunnen. ‘D’r wordt gewoon goed op je gelet, maar ze laten je zo veel mogelijk zelf doen, wat je kan,’ zo verwoordt de bewoonster van De Santmark de visie. In de brochure van het huis heet het belevingsgericht werken, waarbij de cliënt centraal staat.

Alhoewel de maaltijden niet ter plekke worden bereid, is het eten goed en is er veel keuze, aldus de dames op de bank voor het huis.

Restaurant op eerste verdieping

Als wij later in het op de eerste verdieping gelegen restaurant IMG_6284
een kop koffie bestellen duurt het even voor er medewerkers aanwezig zijn die daarvoor kunnen zorgen, maar de koffie die wij voorgezet krijgen smaakt prima. Kennelijk moet het restaurant na de lunch weer even op stoom komen, want behalve een koekje valt er zo om half drie niets te verhapstukken. De bewoners hebben de keuze hun warme maaltijd te gebruiken tussen 12.00 uur en 13.00 uur of tussen 17.30 en 18.30 uur. Bewoners van de aanleunwoningen, wijkbewoners en bezoek kunnen ook gebruik maken van de maaltijden. Als wij er zijn zit er maar een enkele bewoner en wordt er schoongemaakt. Wij vinden de plek van het restaurant als ook de goedbedoelde inrichting en ruimtelijk beleving niet prettig. Je zit binnen te kijk en naar buiten is er niks.

Uitbureau voor activiteiten en uitjes

Bij de entree van het huis treffen we een gezellig hoekje, waar de krant en tijdschriften liggen.

IMG_6278
Ernaast is een ruimte waar gebiljart kan worden.
P1050565

Aan de andere kant van de ingang zit een receptioniste achter glas. We krijgen geen aanspraak en stiefelen dan maar gewoon bij De Sandmark naar binnen. Maak de receptie open is ons devies en zet er een paar stoelen bij, zodat er een informeler contact met de gastvrouw mogelijk is en combineer de receptie met het winkeltje. Zoals zo vaak, het winkeltje is zeer beperkt open en tieren de plakbandbriefjes welig. TIP van ZORGVISITE.

IMG_6274

Bij de goed bedoelde paashaassfeer voelen wij ons ongemakkelijk. We zijn niet in een kleuterschool.
P1050571
In de hal staat voorts een volière met grappig gekleurde vogeltjes.
IMG_6275
Er is in De Sandmark verder een kapper, een bibliotheek en de mogelijkheid gebruik te maken van het gesproken boek. Leuk is weer het Uitbureau, dat welzijnsactiviteiten voor ouderen organiseert, alsmede uitstapjes. Jammer is dan weer dat het folderrek alleen zorgelijke folders presenteert.

IMG_6277

Op 19 maart jongstleden organiseerde dit Uitbureau samen met het restaurant een open dag voor wijkbewoners en bezoekers met info over de mogelijkheden die het huis biedt, en tegelijkertijd om vrijwilligers te werven. Onze TIP van ZORGVISITE is, presenteer je veel leuker als Uitbureau naar buiten. Het begint al bij de entree, zoals we als goed voorbeeld zagen bij Ewoud en Elisabeth in Wijk bij Duurstede.

Duidelijke brochure in begrijpelijke taal

De Santmark heeft een duidelijke brochure. Deze brochure is via de website te downloaden. De indeling volgt de route van eerste contact en intake naar informatie in en rondom het appartement naar zorg en overige diensten, bezoek, was, voeding, dagindeling, aanwezige voorzieningen tot en met waardering en klachten. Op de website ook informatie over het ontruimen van het appartement na overlijden en vertrek. Over dat laatste is vaak onduidelijkheid. Goed dat Viva! daar aandacht aan besteedt. TIP van het HUIS. De informatie is in begrijpelijke taal geschreven.

Op de website treffen we voorts een aantal foto’s van het gebouw en de omgeving. Dit zou nog aangevuld kunnen worden met een virtuele rondleiding, zodat je je van het huis een nog beter voorstelling kunt maken. Op de website tevens aandacht voor de wachttijden die nu zo’n ¾ jaar duren, zowel voor bewoners met lichamelijke beperkingen als met dementie.

Mixed feelings

De Santmark zit in een gebouw dat met de moderne tijd en de moderne ouderen van nu en de toekomst nog moet meegaan. Een aantal zaken in de inrichting maken op ons een oubollige indruk. Dat wordt, naar het zeggen van de bewoners die wij spraken, gecompenseerd doordat de bewoners over eigen appartementen beschikken en zeer te spreken zijn over de zorg en het eten.

Zoals wij in het begin van deze Zorgvisite aangaven, De Sandmark kan zeker ook in de toekomst een (t)huis voor ouderen met een zorgvraag bieden. Maar daar is wel een visie voor nodig op gebouw, omgeving, indeling, inrichting en de relatie privé en gemeenschappelijk wonen en gebruik. Onze enerzijds positieve en anderzijds gemengde gevoelens gaan dan vast geheel en al omslaan.

 

Zorgvisite afgelegd in maart  2016

Copyright: Dames THe, Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg; Publicarea

Geef een antwoord