De Noorderkroon Revisited

De Noorderkroon

Noorderkroon 100

9301JV Roden

Gebouw en grond in het bezit van Woonborg

info@woonborg.nl

Huur zorgwoningen en zorgleverancier: Zorggroep Drenthe

www.zorggroepdrenthe.nl

tel.: 0592331232

geen emailadres via website Zorggroep Drenthe

 

 

De Noorderkroon Revisited

IMG_4073

Bijna 3 jaar jaar geleden (november2011) bezochten wij De Noorderkroon. Onze recensie gaven we de kop mee: ‘De Noorderkroon spant niet de kroon. De onmacht van een goed bedoeld en visionair initiatief’.

Wij verwachtten in 2011 een walhalla van moderne ouderenzorg aan te treffen. Helaas moesten wij constateren dat De Noorderkroon, al in 1971 ontstaan,  geen ‘sun city avant la lettre’ was  De scheiding van wonen en zorg had naar onze ervaring niet goed uitgepakt, we troffen sleetse algemene ruimten aan en we hebben suggesties gedaan hoe uit de impasse te komen. Onze recensie en waardering met 2 THe kopjes van De Noorderkroon leidde tot een aantal boze reacties namens bewoners, omwonenden en personeel, die ook op onze website staan. Zij wezen erop dat wij onvoldoende op de hoogte waren van nieuwe ontwikkelingen, dat de ruime appartementen van zittende bewoners niet onder deden voor kleine paleisjes en dat de bewoners over het algemeen zeer goed te spreken waren over de zorg.

En nu dus terug. Aan de uitnodiging in een aantal reacties om ons te begeleiden op onze visite hebben we, na enig wikken en wegen, geen gevolg gegeven. Als we dat bij de een gaan doen, kunnen we een dergelijk aanbod bij een andere zorginstelling niet afslaan. En naast de tijd die ons daarvoor gewoonweg ontbreekt, zou het ook zorgvisite op een andere leest zetten. We hebben dus onze gebruikelijke anonieme THe-visite ondernomen en ons via de websites geïnformeerd.

 

Zoektocht om eigendomsverhoudingen te achterhalen

Om met die websites maar te beginnen: het valt niet mee om informatie te vergaren over hoe de eigendomsverhoudingen thans in elkaar steken. Na veel gegoogle en lange zoektochten komen we erachter dat de Stichting Woonborg sinds 2012 de grond en appartementen heeft aangekocht in De Noorderkroon, terwijl de zorg in De Noorderkroon ongeveer april/ juni 2013 in handen is gekomen van Zorggroep Drenthe. Van de ruim 60 appartementen huurt Zorggroep Drenthe 40 appartementen van Woonborg. De overige appartementen verhuurt Woonborg zelf, terwijl nog enkele appartementen het eigendom zijn van bewoners. In het jaarverslag 2013 schrijft Woonborg dat de zorginstelling waarmee afspraken zijn gemaakt “terughoudend is, gezien de onzekerheid van de zorggelden. Daarom houden we het hoofdgebouw nog 10 jaar in stand en verhuren we 40 appartementen aan de zorginstelling. Een deel van de overige appartementen verhuren we zelf.” Er is dus in de twee jaar na ons afgelegde bezoek in de eigendomsverhoudingen en qua zorgleverancier wel het een en ander veranderd.

 

Enige actie zichtbaar in het inhalen van berg aan achterstallig onderhoud

Aankomend bij de Noorderkroon valt ons direct op dat het hout aan de voorgevel een schilderbeurt heeft gehad  en dat er ook aan de tuinen het een en ander is gedaan. De borders naar de entree zijn verfrist met witte stenen en aardige beplanting  en aan de achterzijde is een jeu de boules baan aangelegd. Een aantal bewoners heeft veel werk gemaakt van hun balkons die volstaan met bloeiende planten.

P1030425 P1030427 P1030428

Aan de achterzijde van het gebouw is het schilderwerk nog niet geheel op orde en ook bij het aangrenzende gebouw, waar de gemeenschappelijke ruimte en keuken zich bevinden is het achterstallig onderhoud alleen nog maar toegenomen sinds 2012.

P1030420 IMG_4068 IMG_4067

De leegstand is bepaald niet verminderd. We hebben niet kunnen beoordelen of die leegstand bij de verhuur van Woonborg zit of bij de 40 huurappartementen van de zorginstelling. We vermoeden bij Woonborg, omdat de website van Zorggroep Drenthe vermeldt dat er 4 mensen op de wachtlijst staan.

P1030431

Uit het voormalig zusterhuis dat op het terrein staat, zijn inmiddels de laatste tijdelijke jonge bewoners vertrokken, zodat dit gebouw nu onder de slopershamer kan.

 

Wie gaat de boel binnen aanpakken?

Binnen in de gemeenschappelijke ruimten is de situatie eigenlijk nog net zo sleets als 3 jaar geleden. Het blijft in de gevonden constructie natuurlijk ook een ingewikkelde wie er verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan: de zorginstelling en/of Woonborg en/of de particuliere eigenaren en in welke verhouding? Dat zal heel wat overleg kosten, vermoeden wij zo. De Heugaveld tegels liggen er in elk geval nog even beroerd bij en om gevaarlijke situaties bij losliggend tapijt te vermijden staan, word je er nu voor gewaarschuwd door oranje pilons.

IMG_4055

Aan het overige tapijt, de drempelovergang naar de badkamer en de toiletten is eveneens niets veranderd.

IMG_4052

Het verbaast ons; met een frisse vloerbedekking win je zo de harten.

 

Ruime appartementen en goede zorg bieden potentie

Het goede nieuws blijft dat de bewoonde appartementen ruim zijn: de meeste zijn 2-kamer appartementen van 60 m2 en daarnaast zijn er een aantal appartementen met 2 of 3 kamers van 90 m2. Deze appartementen zijn door de eigenaar-bewoners van destijds vaak grondig verbouwd en aangepast en ondergaan momenteel een verdere modernisering waarvoor Woonzorg Drenthe zorg draagt. Naar we hoorden wordt de zorg door de Zorggroep Drenthe door de bewoners als positief ervaren en worden ook de maaltijden die nog steeds uit eigen keuken komen als goed gewaardeerd. We zagen dat de maaltijden werden rondgebracht in een soort van rijdende brasserie. En we zagen “achter” een nieuwe jeu de boules baan en een mooie tuintafel.

IMG_4063 IMG_4064

Het huis is met het openbaar vervoer goed te bereiken. De bushalte bij de deur staat garant voor een goede verbinding met Groningen en Assen. Met een auto ligt het uitgebreide winkelcentrum op 5 minuten gaans. Er is tegen een zeer schappelijke prijs vervoer door vrijwilligers op afroep, georganiseerd door de gemeente Noordenveld, waarvan Roden deel uitmaakt.

 

Maak het perspectief zichtbaar

Het zijn goede stappen die genomen zijn via Woonborg en de Zorggroep Drenthe om de kwaliteit, leefbaarheid en professionaliteit verbeteringen in gang te zetten. Evenwel het huis straalt onzekere tijden uit. Op de website vind je onvoldoende op de Noorderkroon toegespitste informatie over hoe je er als bewoner terecht kunt komen, aan welke eisen je moet voldoen, welke kosten via de verzekering en welke voor eigen rekening komen. Wat de zorg precies inhoudt. Wat er staat te gebeuren. Welk toekomstperspectief voor ogen is? Ook op het terrein zelf vind je geen informatie over. Waarom geen groot bord op het terrein met de toekomst gevisualiseerd? Zo trek je mensen over de streep!

 

Geef goede en eerlijke informatie, meedenken en omdenken

Ons inziens is eerlijke informatie beter dan geen tot mistige informatie.  Wees eerlijk over de huidige stand van zaken en over de toekomst die er voor in het verschiet ligt. In feite is er te samen met de zo’n honderd riante bungalows goud voor handen om veilig, plezierig en gezellig te wonen. Laat de plattegronden van binnen en buiten zien, foto’s van de appartementen en een filmpje over het huis.

Publiceer een enquête naar bewonerstevredenheid op de website. Ga na bij de bungalowbewoners waar zij behoefte aan hebben, maar ook wat ze zelf kunnen gaan betekenen om de buiten en binnen ambiance van De Noorderkroon veel meer gezamenlijk te benutten. Ook hun vastgoed gaat erdoor in waarde stijgen. Stakeholders, bewoners en omwonenden, alsook familie kan veel  daaraan bijdragen. Het uitvoeren van een zorgschouw levert op een aangename manier een schatkist aan contacten en initiatieven op. Zie het Amsterdamse initiatief ervan op www.clientenwaarderen.nl

 

THe kopjes laten we dit keer achterwege. We hebben genoeg gezegd en geschreven. We wensen allen bij De Noorderkroon betrokkenen veel succes en uithoudingsvermogen om de kroon van het Noorden te laten glanzen.

De recensie sturen we per post naar de Zorggroep Drenthe.

 

Zorgkaart Nederland, geen nieuwe waarderingen sinds ons bezoek in 2011

Gastvrijheid Zorg met Sterren: geen vermelding

 

Copyright Dames THe, Publicarea en Tineke van den Klinkenberg

Bezoek afgelegd april 2014

 

2 Responses to “De Noorderkroon Revisited”

 1. Dames THe schreef:

  Geachte heer,
  Dank voor uw feedback.
  Het zijn inderdaad momentopnamen en het is goed te vernemen dat de verbeteringen in volle gang zijn.
  De provincie hebben we laten aanpassen.
  vriendelijke groet,
  Dames THe

 2. Piet Notenbomer schreef:

  Geachte dames,
  aangezet door uw mailtje ben ik weer eens gaan kijken op uw site. Net als na uw eerste bezoek en verslag reageer ik weer, met toenemende verontwaardiging.
  U hebt De Noorderkroon met een tweede bezoek vereerd, waarschijnlijk na mijn reactie op uw eerste verslag. Ik begon mijn reactie toen met de zin ‘Internet is onbarmhartig’. Die zin vertolkte mijn gevoelens toen omdat ik in uw verslag geheel miste de veranderingen die na uw bezoek aan plaatsvonden. Ook de plannen voor renovatie kende u niet en die kwamen dus niet aan bod. U kwam dus nog eens om te kijken wat er veranderd zou zijn. Weer maakte u een momentopname in een proces dat gaande is en nog niet is afgerond. Weer wordt een kans gemist door niet na te gaan wat we allemaal aan het doen zijn.
  U bent binnen gelopen met uw camera en stelt bijvoorbeeld vast dat losliggende tegels in de gang worden aangegeven met pylonen. Foto er bij als bewijs. Denkt u nu werkelijk dat we hier zo onze onvolkomenheden markeren in plaats van ze op te lossen? Die pylonen stonden daar omdat onder de vloer twee mensen werkten aan herstel van waterleidingen, ze hadden op deze wijze het luik gemarkeerd waar ze door moesten. Daar moest niet iemand iets bovenop zetten natuurlijk.
  De appartementen zijn nu bijna alle gerenoveerd, de leegstand vermindert in rap tempo, het bouwvallige zusterhuis is weg, het buitenonderhoud kan worden afgerond als de winter voorbij is.
  Als ik via uw site zoek naar De Noorderkroon en ik klik op ‘Drenthe’ kom ik op de eerste recensie terecht! Pas als ik zoek in Groningen vind ik de tweede hernieuwde. Maar Roden ligt niet in Groningen! Dus komt iedere zoeker bij uw eerste verhaal terecht!
  Wat moeten wij hiervan vinden?
  U schrijft dat we hier in potentie een gouden kans hebben. Daar ben ik het mee eens en we zijn gestaag bezig onze situatie te moderniseren. Uw tip om de informatievoorziening te verbeteren nemen we ter harte, we werken aan een nieuwe website en t.z.t. een informatiemap. Een en andere maken we pas als we in de renovatie achter de rug is, pas dan immers is ons doel bereikt en kunnen we er mee ‘de straat op’.
  Me dunkt dat ik u de billijke vraag mag stellen uw tweede verslag feitelijker te maken en vooral om de link naar De Noorderkroon bij de juiste provincie te plaatsen.
  Dat u op uw site de mogelijkheid biedt voor een reactie zoals de mijne vind ik sportief.
  Groetend: Piet Notenbomer, bestuurslid Vereniging Van Bungalowbewoners.

Geef een antwoord