Alles voor de oudere Schouwen-Duivelanders ineen

Alles voor de oudere Schouwen-Duivelanders ineen
4

Borrendamme
Borrendamme 6 
4301 VD Zierikzee
Tel.: 088 1102800
Borrendamme@allevo.nl
www.allevo.nl  

Alles voor de oudere Schouwen-Duivelanders ineen  


THekopjes 

Even om het geheugen op te frissen. Een medewerkster van Cornelia tipte ons Borrendamme te gaan bekijken om een indruk te krijgen van verpleeghuiszorg in een nieuwgebouwde locatie van de Zeeuwse zorgorganisatie Allevo, waartoe ook Cornelia behoort  

Deze nieuwe locatie is nu ruim drie jaar geleden geopend door toenmalig Minister Schippers, die het in één woord prachtig noemde en het bestempelde als een toekomstbestendig voorbeeld ‘samenwoon-/zorg onder een dak’ voor minder dichtbevolkte situaties in den lande.

Het woon en zorgcomplex ligt even buiten het centrum van Zierikzee in de nieuwbouwwijk Poortambacht. Het verpleeghuis is er onderdeel vanDe gebouwen zitten in de portefeuille van Woonzorg Nederland, terwijl de zorg wordt verleend door Allevo.
 

Het geheel bestaat uit drie gebouwen. 

Prachtig wonen 55+ in sociale huur, kom daar in de Randstad nog maar eens om!  

In gebouw 1, het hoofdgebouwbevinden zich een aantal zorgvoorzieningen, waaronder een huisartsenpost, een huisartsenlaboratorium en -prikpost, een apotheek, een reumaspreekuur en een uitleenwinkel. En de brasserie, waar we later op terug komen.Boven deze voorzieningen bevinden zich 43 3kamerwoningen van circa 85 m² in de sociale huursector voor bewoners 55+. Kom daar in de Randstad nog maar eens om! Daarnaast zijn er in dit gebouw 3 vrije sector appartementen van 105 m².  In gebouw 2 en 3 zijn boven groepswoningen voor mensen met dementie 42 driekamerappartementen (ook weer sociale huur) voor eveneens 55+ bewoners. Voor de huur van deze laatstgenoemde appartementen hebben bewoners met een zorgindicatie voorrang.  

Fijne oplossing voor bewegingsvrijheid en toegankelijkheid  

Via een prettig betegeld pad komen we bij een glazen huisje aan waarop de tekst staat woongroepen Allevo. TIP van het HUIS.

Voor ons gaan de deuren gewoon open en
lopen we zo een mooi aangelegde tuin binnen.
 

De bewoners, die bescherming behoeven, kunnen dit hek niet passeren omdat ze 
een chip dragen. TIP van het HUIS. De tuin heeft goed begaanbare wandelpaden. De tuin kan wel wat meer belevings- en verwonderingselementen gebruiken. De ingang naar de groepswoningen bevindt zich links en rechts van ons. De centrale entreehallen van de groepswoningen zijn heel ruim en een juweeltje qua inrichting en aankleding.

De fietsroute fiets staat er prominent.

En we zien een kontje van een hondje als kunstwerkje in een 
binnentuintje. Op dit soort kleine dingen zijn we dol en bij Borrendamme is veel plek om dit veel meer te doen.

Op de groepswoningen voor 6 bewoners wordt dagelijks vers gekookt. Elke bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer en badkamer. We treffen geen naambordjes van de bewoners aan bij de centrale toegangsdeur. Dat blijft toch wel een dingetje, alsof je niet meer bestaat als je dementie hebt. TIP van ZORGVISITE.  

Bamisoep met boerenkool 

Brasserie Stadspoort bevindt zich in het hoofdgebouw.

Daar vindt ook het gros van de activiteiten plaats die Borrendamme voor haar bewoners organiseert. Met enige regelmaat zijn er buffetten met koude en warme schotels waar zowel de bewoners van het verpleeghuis als de bewoners van de appartementen als anderen in de buurt gebruik van kunnen maken.

Je moet er wel heen kunnen, dus dat vergt voor de bewoners 
met dementie van de woongroepen altijd begeleiding. De Brasserie beschikt over een internetcafé en heeft een mooi terras aan de kant van een nieuwbouwwijk. De terrastafels en stoelen staan er keurig bij. Onze fleecedekentjes-TIP van ZORGVISITE voor de terrasstoelen geven we weer bij deze. De openingstijden van de brasserie zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Dat betekent dat je er ‘s avonds niet terecht kunt voor een warme maaltijd en dat er alleen een ontbijtje en een lunch (dat kan om dat tijdstip ook een warme maaltijd zijn) wordt geserveerd, naast natuurlijk koffie, thee en andere dranken en hapjes gedurende de dagWe missen een beetje sfeer; het is echt wel een zorg-horecaruimte zoals we er velen al hebben gezien. Maar goed, als het ook de ruimte is waar alle medewerkers van de inpandige functies gebruik van maken, moet het wel te exploiteren zijn. 

En gelukkig treffen we voor de derde keer het in heel Zeeland geliefde menu van Bamisoep gevolgd door boerenkool aan.  

Een hal waar je je klein in voelt 

Loop je van de brasserie naar de gezondheidsvoorzieningen dan stap je door een immense hal.

 Naar ons idee een overmaat aan ruimte, die onnodig op de exploitatie van het gebouzal rustenEen verdwaalde piano zal dat niet oplossen.

Achter een glazen wand zien we nog een fraaie binnentuin en er staat in de hal een model van een mooi boxspringbed dat voor een mooi prijsje te bestellen valt. 

Module zorg met verblijf van Allevo is eenzijdig streng naar bewoners en hun naasten 

Op de website van Allevo kun je een module zorg met verblijf aanklikken. 

Die module vinden wij eenzijdig streng richting bewoner. Zo staat er onder andere: U vergoedt ons de schade aan de kamer of het appartement en eventuele (gemeenschappelijke) huiskamer of onze eigendommen (zoals meubels) als u de schade heeft veroorzaaktGaat het echter om schade aan of vermissing van eigendommen van de bewoner, dan is er in het geheel geen sprake van vergoeding, maar wordt dit afgedaan met de regel: “schade aan of vermissing van uw eigendommen wordt zoveel mogelijk voorkomen”.   

En waarom zo’n rigide regel voor het opruimen van de kamer na overlijden van de bewoner? Er staat: “Uw nabestaanden krijgen na het overlijden 24 uur de tijd om de aanwezige eigendommen te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kunnen wij de daarin aanwezige eigendommen 3 maanden opslaan. Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de eigendommen”. Kan het niet een onsje minder? Ben je als nabestaanden de eerste week al niet druk genoeg met het regelen van het afscheid? En is het niet gewoon wettelijk geregeld dat er doorfinanciering is richting de zorgaanbieder voor 14 dagen, zodat ervoor in- en uithuizing echt meer tijd te geven valt? TIP van ZORGVISITE. Bovendien kennen wij ook zorgorganisaties die naast vijf tot zeven dagen voor de verhuisbewegingen ook de mogelijkheid bieden om er desgewenst een dag extra bij te ‘kopen’ als familie wat meer tijd nodig heeft. We voegen onze Waardigheid en Trots THe blik ‘In the end’ hierbij toe. 

Website ondergeschoven kindje 

Bij Cornelia stootten we onze neus al: geen info over de ophanden zijnde nieuwbouw. Deze omissie zet zich door. De website van Allevo geeft heel weinig informatie over het wonen en leven van kwetsbare bewoners in de verschillende woonzorglocaties: nauwelijks foto’s en al helemaal geen virtuele rondleidingen door de verschillende locaties. Er zijn geen plattegronden te vinden van de (groeps)woningen van de bewoners met dementie en van hun individuele appartementen. Er is geen informatie te vinden over de wachttijden. Geen info over de visie, van waaruit de zorg plaatsvindt en hoe men aankijkt tegen de rol van familie. Er is veel nadruk op vacatures als je de website opent, wat geen vertrouwenwekkende indruk geeft. Is je website er voor de medewerkers of voor bewoners, naasten en belangstellenden? TIP van ZORGVISITE. We nemen aan dat er in Zeeland veel mensen zijn die zich als vrijwilliger in de zorg verdienstelijk maken, maar naar hun rol moeten we speuren op de website. We komen niet te weten wie leidinggeven aan de organisatie en wie er in de Raad van Toezicht zitten met welke motivatie. Ook hiervoor hebben we in zorgvisites en in de THe blikken voor Waardigheid en Trots al vele malen tips gegeven. 

Kom op Allevozet je zorgvoorzieningen letterlijk en figuurlijk veel meer in het zonnetje. Doe dat op je website met fotomateriaal, filmpjes, een goede inleiding op de visie van waaruit je de zorg biedt en met namen en rugnummers. Focus je met je informatie op degenen die op zoek zijn naar een goede woon- en zorgplek voor hun kwetsbare naaste.  

Tenslotte 

Qua wonen met zo nodig zorg is dit een fijne plek voor de ouder wordende mens. In de Randstad kan men er alleen maar van dromen. En toch, Allevo kijk ook eens bij concullega Ter Schorre waar we op Zorgvisite zijn geweest, die kennen net nog even meer de kneepjes van het vak. En in de communicatie valt nog het een en ander te verbeteren. 

Zorgvisite afgelegd februari 2019 

Copyright: Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, Zorgvisite, Publicarea   

Geef een antwoord