Bijlage 1: Overzicht zorgzwaartepakketten

Overzicht Zorgzwaartepakketten

Bron: Gebruikersgids Zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging. Versie 2008.

Zie ook www.minvws.nl

Pakket 1: Beschut wonen met enige begeleiding (gemiddeld 4,5 uur zorg per week alleen of in groep, excl. hulp bij het huishouden, maaltijden en wassen linnengoed. Daarvoor krijgt de zorginstelling een extra vergoeding; er is ’s nachts toezicht).

Pakket 2: Beschut wonen met begeleiding en verzorging (gemiddeld 7 uur per week alleen of in groep, excl. zie bij 1; er is ’s nachts toezicht).

Pakket 3: Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging (gemiddeld 11 uur zorg per week alleen of in groep, excl. zie bij 1; er is ’s nachts zorg in de buurt, oproepbaar).

Pakket 4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (Betreft bewoners van een verzorgingshuis of verpleeghuis; gemiddeld 13 uur zorg per week alleen of in groep, excl. zie bij 1; er is ’s nachts zorg in de buurt; oproepbaar).

Pakket 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (Betreft bewoners die waarschijnlijk in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen; Het is een pakket voor mensen die intensieve zorg en bescherming nodig hebben. Het is voor mensen die ernstig dement zijn; gemiddeld 18 uur zorg per week, excl. zie bij 1; er is ’s nachts zorg, oproepbaar).

Pakket 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (Het is een pakket voor mensen die lichamelijk ziek zijn; zie verder hierboven bij 5).

Pakket 7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging (Pakket voor ouderen met psychiatrische en lichamelijke problemen en voor mensen onder de 65 jaar die ernstig dement zijn of een Niet aangeboren hersenletsel hebben; gemiddeld 23 uur zorg per week, excl. zie 1; er is ’s nachts zorg, oproepbaar).

Pakket 8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verpleging en verzorging (Dit pakket is voor mensen met een ernstige lichamelijke ziekte die speciale zorg nodig hebben; het moet om een specifieke ziekte gaan in een vergevorderd stadium; gemiddeld 27 uur zorg per week; excl. zie 1; er is ’s nachts zorg, oproepbaar. N.B. Alleen bij dit zorgzwaartepakket wordt expliciet vermeld dat er ook aandacht aan familie wordt gegeven).

Pakket 9: Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging (Het gaat om herstellen na een ziekenhuisopname; gemiddeld 20 uur zorg per week; excl. zie 1; er is ’s nachts zorg, oproepbaar).

Pakket 10: Beschermd verblijf met intensief paliatief-terminale zorg (gemiddeld 30 uur zorg per week; excl.zie 1; ook zorg ’s nachts).