Zelf aan de slag met thuis voelen en naastenbeleid

  • Houd de Naaste Vast en Thuis Voelen agenda, de betrokkenheid van naasten stimuleren
  • Zorgschouwen ter verbetering van het woon- en leefklimaat in zorglocaties
  • Train de Trainer in Houd de Naaste Vast en Thuis Voelen agenda, een opleiding voor medewerkers
  • Clienten Vertegenwoordigen, het samenspel tussen de zorgorganisatie en cliëntenraad op naastenbeleid en thuis voelen. Met financiering vanuit ZonMW wordt op een vijftal locaties een pilot tegen gereduceerd tarief uitgevoerd. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marita Tolman (projectleider Cliënten Vertegenwoordigen), via maritatolman@publicarea.nl. Kijk ook hier voor meer informatie.